Contactdag Voorjaar 2020 – zaterdag 4 april a.s.

Thema

“Biddend verwachten… Verwachtend bidden”

Het uitgangspunt voor de overdenking van het thema is Psalm 130

Voor wie?
De contactdag is bedoeld voor u of jij ongeacht leeftijd die, met of hersteld van kanker, troost en steun zoekt in Gods Woord bij deze ernstige ziekte en zijn ingrijpende gevolgen. Ook uw/jouw echtgeno(o)t(e), ouders, kinderen, familie, vriend(in) zijn van harte welkom! Daarnaast een uitnodiging voor hen die door kanker een lege plaats in hun midden hebben. Maar ook degene die zich op welke wijze dan ook bij kanker betrokken weet, zoals ambtsdragers en pastoraal werkers.

Wanneer:
D.V. zaterdag 4 april 2020. Aanvang contactdag is om 10:15 uur (inloop met koffie/thee vanaf 10:00 uur).

Waar:
In één van de zalen in de “Bethlehemkerk”, Oudelandseweg 50, 3443 AC in Woerden.

Spreker:
Ds. A. J. de Waard, predikant Gereformeerde Gemeente uit Nieuwdorp en pastoraal contactpersoon verbonden aan de stichting, weet uit eigen ondervinding en het pastoraat van nabij wat de ernstige ziekte kanker betekend.

Programma contactdag (aanvang 10.15 uur, inloop vanaf 10.00 uur):

  • Welkomstwoord
  • Opening en lezing
  • Pauze
  • Aan de hand van vragen en stellingen met elkaar in gesprek
  • Lunch
  • Sluiting contactdag (streven 14.00 uur)

Het programma van de contactdag biedt volop ruimte voor persoonlijk contact en het met elkaar delen van eigen ervaring. Ook is de bundel met eerder gehouden lezingen en zijn er (wens)kaarten te koop, waarvan de opbrengst ten goede komt van de stichting.

Kosten (incl. lunch):
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Tijdens de bijeenkomst zal een collecte worden gehouden waar naar draagkracht tot nut van de stichting gegeven kan worden.

Het zou fijn zijn als zoveel mogelijk getroffenen of betrokkenen bij kanker worden uitgenodigd. Wilt u of jij de contactdag onder hun aandacht brengen? Kopieer de link van deze aankondiging in een bericht aan hen of hang de flyer zichtbaar op (klik op de link)!

Aanmelden (verplicht):

Uw voornaam/letters*

Tussenvoegels

Uw achternaam*

Uw e-mail*

Wilt u de nieuwsberichten op de mail ontvangen? Meldt u aan door op deze link te klinken!

Uw woonplaats*

Uw telefoonnummer*

Aantal personen*

De namen van de personen die meekomen

Lunchen mee

Hoe werd u geattendeerd op de contactdag? (om toekomstgericht te bepalen welke wijze van communiceren effectief is)

Opmerkingen (bijv. een dieet om bij de lunch rekening mee te houden)

* = verplicht veld