Contactdag Najaar 2019 op zaterdag 16 november 2019

Thema

‘Paulus zekerheid omtrent het sterven geeft hem moed om te leven’

Het uitgangspunt voor de overdenking van het thema is 2 Korinthe 5. Daarbij zal de dominee wat praktische opmerkingen en adviezen geven omtrent het voorbereiden van onze eigen begrafenis.

Voor wie?
De contactdag is bedoeld voor u of jij ongeacht leeftijd die, met of hersteld van kanker, troost en steun zoekt in Gods Woord bij deze ernstige ziekte en zijn ingrijpende gevolgen. Ook uw/jouw echtgeno(o)t(e), ouders, kinderen, familie, vriend(in) zijn van harte welkom! Daarnaast een uitnodiging voor hen die door kanker een lege plaats in hun midden hebben. Maar ook degene die zich op welke wijze dan ook bij kanker betrokken weet, zoals ambtsdragers en pastoraal werkers.

Wanneer:
D.V. zaterdag 16 november 2019. Aanvang contactdag is om 10:15 uur (inloop met koffie/thee vanaf 10:00 uur).

Waar:
In één van de zalen in de “Bethlehemkerk”, Oudelandseweg 50, 3443 AC in Woerden.

Spreker:
Ds. J. Westerink, Christelijk Gereformeerd emeritus-predikant uit Urk, weet uit ondervinding en de vele jaren pastoraat van nabij wat de ernstige ziekte kanker betekend.

Programma contactdag (aanvang 10.15 uur, inloop vanaf 10.00 uur):

 • Welkomstwoord
 • Opening en lezing
 • Pauze
 • Aan de hand van vragen en stellingen met elkaar in gesprek
 • Lunch
 • Sluiting contactdag (ca. 14.00 uur)

Het programma van de contactdag is zo dat er volop ruimte is voor persoonlijk contact en het met elkaar delen van eigen ervaring.

Kosten (incl. lunch):
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Tijdens de bijeenkomst zal een collecte worden gehouden waar naar draagkracht tot nut van de stichting gegeven kan worden. Wilt u zich wel aanmelden!

Het zou fijn zijn als zoveel mogelijk getroffenen of betrokkenen bij kanker worden uitgenodigd. Wilt u of jij de contactdag onder hun aandacht brengen? Kopieer de link van deze aankondiging in een bericht aan hen of hang de flyer zichtbaar op (klik op de link)!

Aanmelden (verplicht):

  Uw naam*

  Uw e-mail*

  Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten? Meldt u dan aan - als u die nog niet ontvangt - voor de nieuwsberichten door op deze link te klinken!

  Uw woonplaats*

  Uw telefoonnummer*

  Aantal personen*

  De namen van de personen die meekomen

  Lunchen mee

  Hoe werd u geattendeerd op de contactdag? (om toekomstgericht te bepalen welke wijze van communiceren effectief is)

  Opmerkingen (bijv. een dieet om bij de lunch rekening mee te houden)

  * = verplicht veld