Ontstaan van de stichting

In november 2009 werd het initiatief genomen om een landelijke contactbijeenkomst te organiseren voor degene met of hersteld van kanker en die troost, leiding zoeken in Gods Woord. Voor het verstrekken van informatie over en het aanmelden voor de contactbijeenkomst ging site ‘Winstuitverlies’ online. Op zaterdag 27 maart 2010 werd in Woerden de eerste contactbijeenkomst gehouden. Op deze contactbijeenkomst, waar veel ruimte was voor ontmoeting, waren ruim 60 lot-/geloofsgenoten aanwezig. Het initiatief en de bijeenkomst is door de aanwezigen als zeer positief ervaren.

Grondslag

De stichting is opgericht op 3 september 2010 en draagt de naam Stichting Winstuitverlies. De grondslag van de vereniging is Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid van de Gereformeerde Kerken in Nederland, naar de Dordtse Synode van 1618 en 1619.

Doelgroep

Stichting Winstuitverlies richt zich op de degene, met of hersteld van kanker en hun directe naaste of betrokkene en die hun geliefde hebben verloren, die troost en leiding zoeken in Gods Woord en zich rekenen tot de gereformeerde gezindte.

Activiteiten

Stichting Winstuitverlies streeft onder meer naar:

  • het bevorderen van (individueel) contacten tussen lot-/geloofsgenoten met of hersteld van kanker, hun gezins- en familieleden die troost en leiding zoeken in Gods Woord;
  • het houden van bijeenkomsten;
  • het steun verlenen aan de doelgroep;
  • het verzamelen, documenteren en verstrekken van informatie;
  • het wijzen van hen die ongetroost verder leven na de diagnose kanker op de Ware Troost(er) in leven en sterven;
  • het belichten van ethische aspecten op behandelmethoden.

Uw steun, naast uw betrokkenheid, is financieel onmisbaar! Geef uw gift en/of wordt donateur (fiscaal aftrekbaar)!

Wilt u als vereniging, gemeente of groep rond het thema Winstuitverlies, steun en troost vanuit God Woord bij kanker, met elkaar stilstaan? Nodig ons uit voor een lezing!