Pastoraal advies

Eén van de doelstelling van de stichting is: ‘Pastorale ervaringskundig advies geven aan getroffenen, betrokken of nabestaanden en/of pastorale werkers – ambstdragers. Vanzelfsprekend zal het pastorale contact met de eigen gemeente gerespecteerd en bevorderd worden.’

Een pastoraal contactpersoon van Winstuitverlies kan uit ervaring spreken van hemzelf of zijn directe gezinsleven wat kanker voor ingrijpende impact heeft, ook op het geestelijk leven. De combinatie van eigen ervaring en ambtsdrager zijn, maakt een pastoraal contactpersoon van Winstuitverlies uniek en kan daardoor de pastorale zorg vanuit eigen kerkelijke gemeente hiermee ondersteunen.

Het bestuur heeft meerdere personen bereid gevonden om pastoraal advies te geven. Twee van deze personen lichten te hoe zij hiertoe gekomen zijn:

WuVdsdewit

Mij is gevraagd door de stichting Winst uit Verlies pastoraal contactpersoon te zijn. Uit eigen ervaren weten we hoe ingrijpend het is om geconfronteerd te worden met een ziekte die levensbedreigend is, maar ook hebben we mogen ervaren hoe belangrijk het is, om juist dan gebracht te worden bij het Woord van God. Terwijl alles om je heen wankelt en niets meer hetzelfde is als voorheen, is het Woord onveranderlijk. Het wil een lamp voor onze voet zijn in de duisternis van ons natuurlijke hart, waarbij zoveel vragen nu boven komen, in het bijzonder als het gaat om de vraag of we iets kennen van de enige troost in leven en sterven. Maar ook in de duisternis van dit leven, waarbij we niet weten hoe het morgen verder zal gaan. Het is hierbij ons gebed dat het Woord ons mag brengen bij Hem, Die het Licht der wereld is, bij Wie uitkomsten zijn, zelfs tegen de dood.

Hartelijke groeten,

Ds. L. de Wit, Ede.

WuVdsdewaard

Mij is gevraagd als nieuw pastoraal contactpersoon mezelf met een enkele regel te introduceren. Als predikant ben ik verbonden aan de Gereformeerde Gemeente van Nieuwdorp. Mijn vrouw en ik mogen vier kinderen hebben waarvan er drie zijn getrouwd en de jongste nog thuis woont. We zijn inmiddels opa en oma van een vijftal kleinkinderen. Vanwege het feit dat bij mij in 2009 CML (chronische myeloïde leukemie) is geconstateerd word ik hiervoor behandeld; ik ben dus zelf patiënt.

Hierdoor ben ik in contact gekomen met de stichting Winstuitverlies en bezoek nu regelmatig de contactdagen. Vanaf het allereerste moment voel ik me erg betrokken bij dit werk en hoop daarom, onder de zegen des Heeren, ook voor anderen iets te kunnen betekenen in het pastorale.

Ontvang een hartelijke groet,

Ds. A.J. de Waard, Urk