Contactdag Najaar 2020 vervallen – z.s.m. vervolg!

In verband met de geldende landelijke noodmaatregelen is het jammer genoeg niet mogelijk om onze Contactdag op zaterdag 7 november 2020 door te laten gaan. Het bestuur heeft naar de mogelijkheid van een alternatief, bijvoorbeeld een livestream, gekeken. Zij is van mening dat dit geen recht doet aan het doel van de contactdag(en), het persoonlijk onderling contact rond Gods Woord, en aan de inleider die ook iets van zijn persoonlijke beleving bij het thema met ons deelt.

Zo gauw het samenkomen van groepen, al is het een beperkt aantal en eerder dan de gebruikelijk maand waarin de contactdag wordt gehouden, weer is toegestaan zal het bestuur een contactdag organiseren en dat ook aan u bekend maken. U kunt zich dan voor de contactdag op de gebruikelijke wijze op deze website aanmelden.

Het bestuur leeft intens mee met degenen die door de noodmaatregelen, juist als je daar in verdriet zoveel behoefte aan hebt, (veel) persoonlijk contact moeten missen. U en jij mag altijd mailen of bellen voor pastoraal contact. Gods nabijheid toegewenst.

“De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, en Hij behoudt de verslagenen van geest” – Psalm 34 vers 19

De stichting is voor het organiseren van haar activiteiten afhankelijk van giften en donaties. Indien de Heere dat van u vraagt aan Winstuitverlies te geven stellen wij ook uw gift of donatie erg op prijs. Hoe u dat kunt doen leest u op de pagina Geef uw gift. Bij voorbaat onze dank!

Een hartelijk meelevende groet,

Bestuur Stichting

T 0612854832
E Info@winstuitverlies.nl
W www.winstuitverlies.nl