Contactdag Najaar 2021 – zaterdag 27 november a.s. – Komt te vervallen!!

Het bestuur heeft besloten de contactdag 27 november a.s. niet door te laten gaan. Hoe zeer het ons ook aan het hart gaat vinden wij het gelet op de (landelijke) toename van het aantal besmettingen, de kwetsbaarheid van de deelnemers en het risico van verspreiding in deze periode niet verantwoordt de contactdag te houden. Wij vragen uw begrip voor ons (toch moeilijke) besluit.

Het bestuur ziet uit naar de mogelijkheid van een contactdag in het Voorjaar 2022, D.V. zaterdag 9 april a.s. waar ds. Nobel dan zijn lezing zal houden, waarvan zij hoopt dat die eventueel met beperkingen wel door kan gaan.


Geef wat de Heere van u en jou vraagt
Hoewel de contactdag niet door kan gaan heeft de stichting (door)lopende kosten. Wat de Heere van u en jou vraagt te geven ontvangen wij in dankbaarheid aan Hem: NL63 RABO 0157584151 t.n.v. Stichting Winstuitverlies