Contactdag Najaar 2023 – D.V. zaterdag 18 november a.s. – lezing ds. A.J. de Waard

Thema lezing “Het kromme in het levenslot” – Thomas Boston

Voor wie?
De contactdag is bedoeld voor u of jij ongeacht leeftijd die, met of hersteld van kanker, troost en steun zoekt in Gods Woord bij deze ernstige ziekte en zijn ingrijpende gevolgen. Ook uw/jouw echtgeno(o)t(e), ouders, kinderen, familie, vriend(in) zijn van harte welkom! Daarnaast een uitnodiging voor hen die door kanker een lege plaats in hun midden hebben. Maar ook degene die zich op welke wijze dan ook bij kanker betrokken weet, zoals ambtsdragers en pastoraal werkers.

Wanneer:
D.V. zaterdag 18 november 2023. Aanvang contactdag is om 10:15 uur (inloop met koffie/thee vanaf 10:00 uur).

Meeluisteren kan:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1018-HHK-Nederhemert/events/event/15983843-202311181015

Waar (let op! – andere locatie):
In één van de zalen van het Gebouw “Rehobôth” bij de Hersteld Hervormde Kerk, Kapelstraat 3 in Nederhemert.

Spreker:
Ds. A.J. de Waard, predikant van de Ger. Gem. op Urk, die uit eigen ervaring en vanuit het pastoraat weet wat de gevolgen van de ernstige ziekte kanker betekent voor het leven in geloof.

Kosten (incl. lunch):
Aan deelname zijn voor u of jou geen kosten verbonden. Wilt u of jij financieel bijdragen, waarvan de stichting voor het organiseren van de activiteiten afhankelijk is, kunt u/jij uw/jouw gift (fiscaal aftrekbaar) overmaken naar: NL63 RABO 0157584151 t.n.v. Stichting Winstuitverlies.

Aanmelden (verplicht):

  Voornaam/letters*

  Tussenvoegels

  Achternaam*

  E-mail*

  Wilt u/jij de nieuwsberichten op de mail ontvangen? Meldt u aan door op deze link te klinken!

  Woonplaats*

  Telefoonnummer*

  Kerkelijke gemeente*

  Aantal personen*

  De namen van de personen die meekomen

  Lunchen mee

  Hoe werd u/jij geattendeerd op de contactdag? (om toekomstgericht te bepalen welke wijze van communiceren effectief is)

  Opmerkingen (bijv. een dieet om bij de lunch rekening mee te houden)

  * = verplicht veld