Contactdag Najaar 2024 – D.V. zaterdag 16 november a.s. – lezing ds. D.E. van de Kieft

Thema lezing “volgt…”

Voor wie?
De contactdag is bedoeld voor u of jij ongeacht leeftijd die, met of hersteld van kanker, troost en steun zoekt in Gods Woord bij deze ernstige ziekte en zijn ingrijpende gevolgen. Ook uw/jouw echtgeno(o)t(e), ouders, kinderen, familie, vriend(in) zijn van harte welkom! Daarnaast een uitnodiging voor hen die door kanker een lege plaats in hun midden hebben. Maar ook degene die zich op welke wijze dan ook bij kanker betrokken weet, zoals ambtsdragers en pastoraal werkers.

Wanneer:
D.V. zaterdag 6 april 2024. Aanvang contactdag is om 10:15 uur (inloop met koffie/thee vanaf 10:00 uur).

Waar (let op! – andere locatie):
In één van de zalen van Gereformeerde Gemeente Sionkerk Urk te De Noord 7 op Urk.

Spreker:
Het thema wordt vanuit bijbels perspectief ingeleid door ds. D.E. van de Kieft, predikant op Urk. Van nabijheid en uit pastoraat weet hij wat de ernstige ziekte kanker tot gevolg heeft. Na de pauze is een plenaire bespreking naar aanleiding van het thema. De dag wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch.

Kosten (incl. lunch):
Aan deelname zijn voor u of jou geen kosten verbonden. Tijdens de dag wordt een collecte gehouden waarin u / jij wat je wilt en kunt bijdragen kan geven. Ook kan dat digitaal door de onderstaande QR code met mobiel te scannen (en koppeling te volgen) of op onderstaande link te klikken:

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=YtQ1zUU2R-yRTnzzZOk__w

Wilt u of jij financieel structureel bijdragen, waarvan de stichting voor het organiseren van de activiteiten afhankelijk is, kunt u/jij uw/jouw gift (fiscaal aftrekbaar) overmaken naar: NL63 RABO 0157584151 t.n.v. Stichting Winstuitverlies.

Aanmelden (verplicht):

  Voornaam/letters*

  Tussenvoegels

  Achternaam*

  E-mail*

  Wilt u/jij de nieuwsberichten op de mail ontvangen? Meldt u aan door op deze link te klinken!

  Woonplaats*

  Telefoonnummer*

  Kerkelijke gemeente*

  Aantal personen*

  De namen van de personen die meekomen

  Lunchen mee

  Hoe werd u/jij geattendeerd op de contactdag? (om toekomstgericht te bepalen welke wijze van communiceren effectief is)

  Opmerkingen (bijv. een dieet om bij de lunch rekening mee te houden)

  * = verplicht veld