Landelijke contactdag Voorjaar 2017 (zaterdag 18 maart 2017)

Thema “Uit overtuiging van onze geest of de Heilige Geest?”

„Het is vaak niet gemakkelijk uit te maken of bepaalde angsten een meer psychologische achtergrond hebben of vrucht zijn van de overtuigingen van de Heilige Geest, zoals beschreven staat in psalm 116″ Uitspraak ds. D.J. Budding in RD-interview

Gedicht op thema contactdag Voorjaar 2017

Wanneer:
D.V. zaterdag 18 maart 2017. Aanvang bijeenkomst is om 10:30 uur. Vanaf 10:00 uur is de ontvangst.

Waar:
In één van de zalen in de “Bethlehemkerk”, Oudelandseweg 50, 3443 AC in Woerden.

Spreker:
Het thema wordt vanuit bijbels perspectief ingeleid door ds. D.J. Budding, emeritus predikant en woont in Nunspeet.  Uit eigen en gezinsleven weet hij van nabij en uit pastoraat weet wat kanker tot gevolg heeft. Na een korte pauze zal de inleider uw vragen beantwoorden.

En verder?
Na de lunch zijn er verschillende workshops waar het thema verder wordt uitgewerkt of besproken. De workshops zijn: Partners, Jongeren, Creatief, Pastoraal en Met elkaar.

Kosten (incl. lunch)?
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Tijdens de bijeenkomst zal een collecte worden gehouden waar naar draagkracht tot nut van de stichting gegeven kan worden.

Opgaveformulier:

  Uw naam*

  Uw e-mail*

  Uw adres*

  Uw postcode*

  Uw woonplaats*

  Uw telefoonnummer*

  Aantal personen*

  De namen van de personen die meekomen

  Hoe werd u geattendeerd op de contactdag?*

  Opmerkingen (dieet e.d.)

  * = verplicht veld