Landelijke contactdag Najaar (19 november 2016)

Thema “Lessen uit het ziekbed van koning Hiskia”

Wanneer:
D.V. zaterdag 19 november 2016. Aanvang bijeenkomst is om 10:30 uur. Vanaf 10:00 uur is de ontvangst.

Waar:
In één van de zalen in de “Bethlehemkerk”, Oudelandseweg 50, 3443 AC in Woerden.

Spreker:
Het thema wordt vanuit bijbels perspectief ingeleid door ds. K. Visser uit Barendrecht die van nabij en uit pastoraat weet wat kanker tot gevolg heeft. Na een korte pauze zal de inleider uw vragen beantwoorden.

En verder?
Na de lunch zullen zijn er verschillende workshops waar het thema verder wordt uitgewerkt of besproken. De workshops zijn: Partners, Jongeren, Creatief, Pastoraal en Kanker in je gezin.

Kosten (incl. lunch)?
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Tijdens de bijeenkomst zal een collecte worden gehouden waar naar draagkracht tot nut van de stichting gegeven kan worden.

Opgaveformulier:

  Uw naam*

  Uw e-mail*

  Uw adres*

  Uw postcode*

  Uw woonplaats*

  Uw telefoonnummer*

  Aantal personen*

  De namen van de personen die meekomen

  Hoe werd u geattendeerd op de contactdag?*

  Opmerkingen (dieet e.d.)

  * = verplicht veld