Landelijke Contactdag Najaar 2017

Thema “In de Schuilplaats van de Allerhoogste

Wanneer:
D.V. zaterdag 18 november 2017. Aanvang bijeenkomst is om 10:30 uur. Vanaf 10:00 uur is de ontvangst.

Waar:
In één van de zalen in de “Bethlehemkerk”, Oudelandseweg 50, 3443 AC in Woerden.

Spreker:
Het thema wordt vanuit bijbels perspectief ingeleid door ds. IJ.R. Bijl, predikant HHG Vriezenveen.  Uit zijn persoonlijk leven en pastoraat weet hij van nabij wat kanker met jezelf en de omgeving doet. Na een korte pauze zal de inleider uw vragen beantwoorden.

En verder?
Na de lunch zijn er verschillende workshops waar het thema verder wordt uitgewerkt of besproken. De workshops zijn: Partners, Jongeren, Creatief, Pastoraal en Met elkaar.

Kosten (incl. lunch)?
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Tijdens de bijeenkomst zal een collecte worden gehouden waar naar draagkracht tot nut van de stichting gegeven kan worden.

Het zou fijn zijn als zoveel mogelijk getroffenen of betrokkenen bij kanker worden uitgenodigd. Wilt u of jij de contactdag onder hun aandacht brengen? Kopieer de link van deze aankondiging in een bericht aan hen of hang de flyer zichtbaar op!

Opgaveformulier:

  Uw naam*

  Uw e-mail*

  Dit mailadres opnemen in de mailinglist nieuwsberichten

  Uw adres*

  Uw postcode*

  Uw woonplaats*

  Uw telefoonnummer*

  Aantal personen*

  De namen van de personen die meekomen

  Hoe werd u geattendeerd op de contactdag?*

  Opmerkingen (dieet e.d.)

  * = verplicht veld