Weekdienst GG Woerden met speciaal thema – woensdag 27 januari a.s.

D.V. woensdag 27 januari a.s. – vervroeg naar 18:30 uur – belegt de Gereformeerde Gemeente Woerden een weekdienst met een speciaal thema rond het verlies van gezondheid en/of geliefden.

Daar de contactdagen van Winstuitverlies niet door konden gaan, die al 10 jaar in dit kerkgebouw worden gehouden, is de kerkenraad bereid gevonden een weekdienst met een speciaal thema te beleggen. Deze dienst, waar ds. A.J. de Waard in voor zal gaan, is een gewone weekdienst voor de gemeente, maar richt zich op een grotere doelgroep.

Voor deze weekdienst gelden de corona-regels met een beperkt aantal bezoekers, maar is online middels live-stream te volgen door getroffenen en betrokkenen bij kanker. Ga naar: https://www.gergemwoerden.nl

Het bestuur van Winstuitverlies is de kerkenraad zeer erkentelijk dat zij op deze wijze hun medewerking verlenen aan het vanuit Gods Woord bieden van steun en troost bij verlies door kanker. Een zeer beperkt aantal bezoekers van Winstuitverlies kan zich opgegeven middels onderstaand formulier. Wie zich opgeeft wordt op volgorde van opgaaf toegelaten, tot maximaal aantal bezoekers is bereikt, en krijgt bericht of de dienst daadwerkelijk ook kan worden bijgewoond.

  Uw voornaam/letters*

  Tussenvoegels

  Uw achternaam*

  Uw e-mail*

  Uw woonplaats*

  Uw telefoonnummer*

  Aantal personen*

  De namen van de personen die meekomen

  Deze opgave dat u / jij belangstelling heeft is geen uitnodiging om naar de weekdienst te komen! Slechts een klein aantal kan in aanvulling op de leden van de gemeente GG Woerden komen. U / jij krijgt bericht of u de weekdienst daadwerkelijk kan bezoeken.

  * = verplicht veld