Pastoraat na verlies – toerustingsavond ambtsdragers & pastoraalwerkers – uitnodiging

Wat is het verlies van een geliefde – onverwacht of na een lang ziekbed, nog pril in de moederschoot of rondom de geboorte – ingrijpend. En wat kan het moeilijk zijn als je door een ziekte je gezondheid grotendeels verliest. Het medeleven vanuit de kerkelijke gemeente en pastorale ondersteuning vanuit Gods Woord zijn dan belangrijk. Ambtsdragers en pastoraal werkers vragen zich soms af wat er na het verlies aan pastorale zorg nodig is.

De verenigingen In de knop gebroken, Naamloos Verdriet, Samen Alleen en de stichting Winstuitverlies, waar lotgenoten met verlies elkaar ontmoeten, hebben in de vorm van een digitale enquête in drie versies een onderzoek gedaan onder ambtsdragers en pastoraal werkers, gemeenteleden (klik op de link voor enquête) en christelijke hulpverleners (met verliesbegeleiding) over hoe het medeleven en de pastorale zorg bij verlies in de kerkelijke gemeente ervaren wordt. De uitkomst van dit onderzoek ‘Pastoraat na verlies’ zal op een toerustingsavond voor ambtsdragers en pastoraal werkers gepresenteerd worden met een reactie hierop.

Genoemde toerustingsavond wordt op twee locaties gehouden. Op D.V. vrijdag 17 juni in kerkgebouw ‘De Hoeksteen’, Vellerselaan 1 te Barneveld en op vrijdag 24 juni 2022 in de aula van de Gomarus Scholengemeenschap, Hoefslag 11 te Gorinchem. Beide toerustingsavonden beginnen om 19.30 uur.
Ds. J. Joppe zal de bijeenkomsten openen. Daarna hoopt Erik-Jan Verbruggen, werkzaam bij St. De Vluchtheuvel en pastoraal werker in Dordrecht, een lezing te houden over ‘Pastoraat na verlies’. In zijn lezing zal hij de resultaten meenemen van het onderzoek. Na de pauze zijn er workshops die door de organisatoren van deze bijeenkomsten worden verzorgd. Bij de uitgang zal een collecte gehouden worden voor de onkosten van deze bijeenkomsten.

We nodigen u van harte uit om één van deze avonden bij te wonen. Middels onderstaand formulier kunt u zich hiervoor (ieder voor zich, apart) opgeven:

  Wat is uw naam?*

  Wat is uw E-mailadres?*

  Wat is uw telefoonnummer?*

  In welke kerk bent u ambtsdrager of pastoraal werker?*

  Invullen (kerkelijke) gemeente bij keuze 'Anders':

  Wat is de plaats van uw (kerkelijk) gemeente?*

  Voor welke datum/locatie meldt u zich aan?*

  Waar wilt u graag m.b.t. 'Pastoraat na verlies' dat de sprekers/workshopleiders op ingaan?

  *verplichte velden