Vacature bestuur – Penningmeester gezocht!

Stichting Winstuitverlies wil hen nabij zijn, die lijden onder de ernstige, ingrijpende ziekte kanker en de gevolgen daarvan. Denk hierbij aan hen die zelf getroffen zijn, de betrokkenen daar omheen, maar ook hen die iemand zijn verloren aan deze ziekte. Winstuitverlies biedt contact met lot- & geloofsgenoten rondom Gods Woord. Om te delen in elkaars ervaring en samen uit te zien naar dé Troost(er) in het verlies bij kanker. Dit contact vindt twee keer per jaar plaats op een contactdag en jaarlijks op een informeel samenzijn en tijdens een Jongerenweekend. Daarnaast verschijnt er twee keer per jaar een Nieuwsbrief.

Het huidige bestuur bestaat uit vijf verlies-ervaringskundige personen dat met de hulp van meerdere vrijwilligers de activiteiten uitvoert. De onderlinge relatie omschrijft zich het beste met: open én betrokken op elkaar en op lot- & geloofsgenoten!

Het bestuur is vanwege vertrek van onze penningsmeester op zoek naar een opvolger voor de taken:

  • Betalingen innen donateurs, voldoen en beheren (Bank & Conscribo);
  • Bijhouden kas en beheren (bank)rekeningen (Conscribo);
  • Financieel (jaar)verslag i.s.m. een extern boekhouder;
  • Jaarbegroting vastgesteld door bestuur bewaken;
  • Meedenken en beslissen over stichtingsactiviteiten.

Ben(t) u/jij hersteld van of betrokken bij kanker? Beschik(t) u/jij over de (basis)vaardigheden, online bankieren en administreren, om genoemde taken als onze nieuwe penningmeester op te pakken? Dan komen we graag voor in contact! Reageer voor D.V. 5 maart a.s. Bel naar 06-12854832 of mail naar voorzitter@winstuitverlies.nl