Onvergetelijk is het jongerenweekend waar ik aan deel heb genomen. Waardevol om zelf te kunnen delen, maar ook te ontvangen van wat anderen als verlies en Winst hebben ervaren rond kanker

Voor wie?
Heb jij kanker of ben je daarvan hersteld? Heeft iemand uit jouw gezin kanker of gehad? Heb jij je vader, je moeder of je broer/zus verloren door kanker? En ben jij jongvolwassen (bijna 18 < 30 jaar)? Dan ben je van harte welkom!

Wat mag je verwachten?
Contact met jongeren die hetzelfde meemaken of hebben meegemaakt. Samen luisteren naar wat Gods Woord ons te zeggen heeft. We leren elkaar kennen. Onderzoeken wat de Bijbel ons wil leren rondom het thema. En we werken het thema creatief uit voor een tastbare herinnering. Verder veel ruimte voor het ontmoeten van elkaar. Lees meer in de verhalen van die jou voor gingen!

Wie is de leiding?
Het bestuur zorgt voor deskundige leiding en ziet erop toe dat de sfeer, onderlinge omgang en inhoud overeenkomstig Gods Woord is.

Waar?
Groot Pepersgoed te Hoevelaken (goed bereikbaar per auto of OV).

Wanneer?
D.V. vrijdag 2 en zaterdag 3 februari 2024. Aankomst vrijdag vanaf een uur of 17 uur en tot circa zaterdag 16:00 uur.

Wat zijn de kosten?
Daar het bestuur voor dit Jongerenweekend giften reserveert, vragen we een kleine bijdrage in de onkosten van € 15,00 per deelnemer. De reiskosten naar en van de locatie zijn verder voor eigen rekening.

Het aantal plaatsen voor deelnemers is beperkt en wordt op basis van aanmelding verwerkt.

Let op! Bij de vraag over je verwachting s.v.p. vermelden in welke relatie jij tot het onderwerp staat.

Help mee het jongerenweekend onder de aandacht te brengen en verspreid dit bericht!

Je kunt hiervoor ook deze afbeelding gebruiken om te delen op social media.

  Naam*

  Leeftijd*

  Kerkelijke Gemeente*

  E-mail*

  Adres*

  Postcode*

  Woonplaats*

  Mobiel(telefoon)nummer*

  Komt?

  AlleenSamen met (apart op(ge)geven):

  Hoe werd jij op het Jongerenweekend geattendeerd?*

  Met welke verwachting geef jij je op?*

  Waar wil jij dat wij rekening meehouden (dieet e.d.)?

  Vink voorwaarde aan voor acceptatie*:

  Ik maak de bijdrage à € 15,- over op rekening NL63 RABO 0157584151 t.n.v. Stichting Winstuitverlies met omschrijving 'Jongerenweekend 2024'. Na betaling is jouw aanmelding definitief. We zien uit naar je komst!

  * = verplicht veld

  Je had het niet zien aankomen. De arts ziet iets kwaadaardigs. Verdere onderzoeken moeten laten zien wat het is, of en hoe het te behandelen is. Spannende dagen of weken volgen. En als de diagnose is gesteld en behandeling mogelijk is dan blijft de uitkomst onzeker. Wij, maar ook de artsen, zien slechts wat voor ogen is. Maar soms kan het je na jaren nog verrassen wat je ziet.

  Onlangs waren mijn vrouw en ik in het Erasmus MC. Door verhuizing werd ik voor controle van de lange termijn effecten van de behandelingen naar dit ziekenhuis verwezen. De arts-radiotherapeut nam alle tijd voor het onderzoek. Zij bleek goed bekend met de behandelingen die ik dertig jaar geleden heb gehad en had zich goed in mijn dossier verdiept. Dat geeft erkenning in wie je bent (geworden) en vertrouwen in wat ze vertelt en ons laat zien. Zo kan zij op mijn lichaam laten zien waar ik bestraald ben. Ongedacht toont zij ons waar ik al jaren naar op zoek ben. De oorzaak van rugprobleem blijkt door bestraling te komen. Ondanks vele onderzoeken was er geen arts die mij dat heeft kunnen vertellen. Zij ziet wat wij niet zagen.

  Wat een erkenning is dat voor mij! Al is het ‘geen zaak van vreugde’ (ik heb er 7×24 uur pijn van) is de oorzaak bekend. Gelukkig dat ik bijvoorbeeld niet toestond wat een arts, die ontkende dat het door bestraling kwam, mij voorstelde. Begrijpelijk dat ik vastliep bij vele fysiotherapeuten die na zoveel behandelingen de klachten niet konden wegnemen. Wat een miskenning door onkunde en het niet kunnen zien wat het wel is. Je werd er moedeloos van. Want je kunt niet ontkennen dat het er is, maar artsen onderkennen (nog) niet wat het is. Maar jij kan niet anders dan geloven wat je niet ziet!

  Lichaam en ziel is een eenheid. Wat je lijdt naar het lichaam heeft invloed op je ziel. Het lijkt kinderlijk eenvoudig: de Heere gehoorzamen en volgen in geloof. En dat moet het voor wie een ieder die gelooft ook zijn. Ook als het in onze ogen tegenzit. Paulus getuigt daarvan: En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede (Rom8v28a). Toch worstelde Jacob met God, tot hij door de Engel werd overwonnen. Toen erkende hij de zegen niet te kunnen afdwingen. Hij had als gevallen mens en door eigen schuld het recht daar niet toe. Met een verwrongen heup ging Jacob kreupel het leven door. De hardleersheid van Jacob, en met hem die die God liefhebben, blijkt ook na deze intense levensles. Toen zei Jacob <…>: al deze dingen zijn tegen mij (Gen42v36). Tot Israël zag en uitriep: Het is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog; ik zal gaan en hem zien, eer ik sterf. Zoals Simeon in geloof uitzag naar Jezus zijn Zaligmaker en toen Hij Hem in de armen nam, zong: Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, naar Uw woord. Want mijn ogen hebben Uw Zaligheid gezien (Lukas1v29-30).

  Ik zie wat jij niet ziet: Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen, en Mijn gedachten dan die van u (Jesaja55v9). Tegen Martha zei Jezus voor Hij haar broer Lazarus opwekte: Heb Ik u niet gezegd, dat zo u gelooft, u de heerlijkheid Gods zien zult? (Joh11v40). En in Zijn Bergrede noemt Jezus: Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien (Matth5v8). Wat moet het een ontzagwekkend, heerlijk zien zijn wanneer zij die geloven door lijden en dood tot Zijn heerlijkheid ingaan: En zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn (Opb22v4). Opdat wij dan niet bedroeft zijn: Zo dan, vertroost elkander met deze woorden (1Thess4v18).

  Henk-Jan Koetsier

  Een jaar van ernstige ziekte en zorgen (in het gezin),
  Waarin ik vaak niet verder kon kijken dan de dag van morgen.
  Een jaar van verdriet, twijfel en hoop.
  Emoties gingen met me op de loop,
  Waarin de wanhoop hoe nu verder me soms bekroop.

  Een jaar van hoge bergen en diepe dalen
  Van grote blijdschap en diep verdriet
  Waarin een groot wonder is geschiedt.
  Er mocht genezing komen,
  Wat voelde dat als zegenstromen.

  God is getrouw zijn plannen falen niet,
  Die het heden kent de toekomst overziet.

  De zorgen zijn hiermee niet verdwenen,
  Maar het gaf weer moed,
  Wat is God goed!
  We mochten Zijn trouw ervaren.

  Hij gaf elke dag weer kracht,
  In dagen van moeite en verdriet,
  Is Hij het die alles ziet.
  En kent onze moeite en verdriet.

  In kan Zijn weg met ons vaak niet begrijpen,
  Waarom deze diepten, vele zorgen.
  Wat brengt de dag van morgen?
  Maar God zal dan opnieuw voor ons zorgen.

  Als vooruit kijken je bang maakt.
  En achterom kijken je pijn doet.
  Kijk dan omhoog, God zal je helpen.

  Sara van den Dool (gedicht op ziekte van haar moeder)

  Kijk voor de zangagenda op de website van Omnis Cantare

  Oud Hollandse Volkskerstzangavond 
  dinsdag 26 december (2e kerstdag) 
  Nieuwe Kerk Middelburg 
  aanvang 19:30 uur 

  Medewerking verlenen

  Chr. Samengesteld Mannenkoor Zeeland

  dirigent
  Ron van Ommen

  vleugel
  Mark Brandwijk 

  orgel
  Arjan Wouters

  Kijk voor de zangagenda op de website van Omnis Cantare

  “Samen zingend naar Kerst”

  Odulphuskerk Meliskerke
  vrijdag 22 december 

  Aanvang 20.00 uur

  Medewerking: 

  Vocaal Ensemble Voice Four
   
  dirigent/pianist
  Jan Wisse

  Organist 
  Arie Deelen

  Daar stonden we dan, de uitslag nog onbekend, troostend de armen om elkaar heen. Bang om wat komen gaat en verdrietig over de ellende die ons treft. Met een niets ziende blik naar buiten. Tot plots de wolken wijken en een zonnestraal naar binnen op ons valt. Het licht en warmte van de zonnestraal doet ons goed. De natuur bemoedigt ons. Een glimlach breekt door en verwachting in ons hart stijgt op. God is de Getrouwe. Hij zal maken dat wij ons verwond’ren moeten.

  De laatste maanden van het jaar zijn de donkerste. Een voor mij bekende man zei, na behandeld te zijn voor longtumor, ik ruik als het de tijd is waarin ik behandeld ben. Hij kon dat aan de natuur en tijd van het jaar merken. Zelf ben ik zowel in het voorjaar, als een jaar later in het najaar behandeld. De donkerste maanden van het jaar vond ik eerder knus. Het licht en de warmte binnen, samen in het weekend rond het haardvuur. De adventstijd en het samen zingen van de liederen over de geboorte van Jezus vond ik verwachtingsvol. Na mijn behandelingen zijn het de dagen van duisternis en tel ik ze af tot de kortste dag. Dan nemen de uren van licht weer toe. Na de feestdagen gloort het nieuwe jaar. De onrust van oud en nieuw liggen dan achter ons. Een jaar van verwachting voor ons.

  Het zijn de donkere dagen en de uren van duisternis, die vooraf gaan aan het licht. Want licht verdrijft de donkerheid en duisternis uit het zicht. Zowel in het rijk van de natuur als in het koninkrijk van God. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis was op de afgrond. En de Heilige Geest zweefde op de wateren (Gen1v2). En God zei: Daar zij licht! Na de zondeval bedekten en verborgen Adam en Eva zich. Tot God hen tevoorschijn riep en voor Hij hen uit de hof zond, beloofde dat het Licht hen zou opgaan. Toen op Abram een schrik en grote duisternis viel, verscheen God hem (Gen15v12). Als Mozes zijn hand uitstrekte naar de hemel, kwam er een dikke duisternis in heel Egypteland, maar bij al de kinderen van Israël was het licht in hun woningen (Ex10v22). Micha profeteert: wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal mij de HEERE een Licht zijn (Micha7v8). Zacharias zingt in zijn lofzang over ‘de Opgang uit de hoogte’, de Messias, die komen zou om te verschijnen degenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood (Lukas1v78-79). In de nacht omscheen de herders de heerlijkheid van de HEERE, verkondigend hen grote blijdschap. Namelijk dat hen heden geboren is de Zaligmaker (Lukas2v9-11). Jezus hing aan het kruis in een drie uur dikke duisternis. Tot Hij met grote stem Zijn geest in Vaders handen gaf (Lukas 23v46) en na drie dagen in de morgenstond met Zijn opstanding hét Licht opging (Lukas24v1-4). En als Jezus weerkomt zal het zijn zoals Zijn discipelen Hem hebben zien heenvaren. Maar Hij komt als een dief in de nacht en roept ons op om in de duisternis te waken. Wees dan ook bereid; want in welk uur je het niet meent, zal de Zoon van de mensen komen (Lukas12v40).

  Verdriet om geliefden die wij missen voelt, als duisternis die om je heen hangt. Meer nog op feestdagen als zij pijnlijk gemist worden. Lijden aan kanker of de gevolgen van behandelingen is moeilijk(er) als er om je heen feest van de geboorte van Jezus gevierd wordt. Misschien wens je wel dat deze dagen snel voorbij zijn en dat de duisternis in hart en huis wijkt. Wees welgemoed, geloof in de geboren en gekruiste Heiland. Hij heeft voor die in Hem gelooft het Licht, de verlossing voortgebracht! MAAK u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u op (Jesaja60v1). Weet dat die geloven alle dingen meewerken om in Zijn heerlijkheid te worden opgenomen. Om dan altijd met de Heere te wezen. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden (1Tess4v17-18).

  Henk-Jan Koetsier

  Thema lezing “Het kromme in het levenslot” – Thomas Boston

  Voor wie?
  De contactdag is bedoeld voor u of jij ongeacht leeftijd die, met of hersteld van kanker, troost en steun zoekt in Gods Woord bij deze ernstige ziekte en zijn ingrijpende gevolgen. Ook uw/jouw echtgeno(o)t(e), ouders, kinderen, familie, vriend(in) zijn van harte welkom! Daarnaast een uitnodiging voor hen die door kanker een lege plaats in hun midden hebben. Maar ook degene die zich op welke wijze dan ook bij kanker betrokken weet, zoals ambtsdragers en pastoraal werkers.

  Wanneer:
  D.V. zaterdag 18 november 2023. Aanvang contactdag is om 10:15 uur (inloop met koffie/thee vanaf 10:00 uur).

  Meeluisteren kan:

  https://kerkdienstgemist.nl/stations/1018-HHK-Nederhemert/events/event/15983843-202311181015

  Waar (let op! – andere locatie):
  In één van de zalen van het Gebouw “Rehobôth” bij de Hersteld Hervormde Kerk, Kapelstraat 3 in Nederhemert.

  Spreker:
  Ds. A.J. de Waard, predikant van de Ger. Gem. op Urk, die uit eigen ervaring en vanuit het pastoraat weet wat de gevolgen van de ernstige ziekte kanker betekent voor het leven in geloof.

  Kosten (incl. lunch):
  Aan deelname zijn voor u of jou geen kosten verbonden. Wilt u of jij financieel bijdragen, waarvan de stichting voor het organiseren van de activiteiten afhankelijk is, kunt u/jij uw/jouw gift (fiscaal aftrekbaar) overmaken naar: NL63 RABO 0157584151 t.n.v. Stichting Winstuitverlies.

  Aanmelden (verplicht):

   Voornaam/letters*

   Tussenvoegels

   Achternaam*

   E-mail*

   Wilt u/jij de nieuwsberichten op de mail ontvangen? Meldt u aan door op deze link te klinken!

   Woonplaats*

   Telefoonnummer*

   Kerkelijke gemeente*

   Aantal personen*

   De namen van de personen die meekomen

   Lunchen mee

   Hoe werd u/jij geattendeerd op de contactdag? (om toekomstgericht te bepalen welke wijze van communiceren effectief is)

   Opmerkingen (bijv. een dieet om bij de lunch rekening mee te houden)

   * = verplicht veld

   Op de Contactdag Najaar 2023, jl. zaterdag 18 november in Gebouw Rehoboth van de HHK te Nederhemert, hield ds. A.J. de Waard zijn lezing met als thema ‘Het kromme in het levenslot’ met als uitgangspunt het boek met deze titel geschreven door Thomas Boston.

   “De HEERE was ook in de aardbeving niet”. Aan deze woorden uit 1 Koningen 19 moest ik denken toen ik in een pastoraal gesprek zat met Hans. De vermoeidheid was van zijn gezicht te lezen.

   De periode die achter hem lag, was diepingrijpend geweest. De diagnose van kanker. En toen de chemokuren, een operatie en een serie bestralingen. Het ene buitelde als het ware over het andere heen. Nu de laatste bestraling achter de rug was, leek hij een beetje tot zichzelf te komen. Al pratend keken we terug op het afgelopen jaar. Hij was er doorheen geholpen. Zonder kracht van Boven had hij het absoluut niet kunnen doorstaan. Dat erkende hij voluit. Maar.

   Er was “een maar” overgebleven. Met alles wat er gebeurd was, was hij voor God dezelfde gebleven. En dat hield hem sterk bezig. “Als dit me al niet dichter bij de Heere gebracht heeft, wat moet er dán nog gebeuren”, zo vroeg hij snikkend. Hij voelde dat de Heere spreekt, door woorden en door gebeurtenissen.

   Maar Hans voelde ook dat hij zo hardleers was. Had hij op een verkeerde manier gerekend? Was hij van mening geweest dat zulke heftige gebeurtenissen zeker wel iets uit zouden werken? Dat kan, dat de Heere deze wegen van ziekte en zorgen wil gebruiken, tot iemands eeuwig behoud.

   Maar niet altijd werkt de Heere zo. Soms komt Hij in het suizen van een zachte stilte. Samen hebben we deze woorden uit 1 Koningen 19 gelezen. En we hebben Hans en zijn lichamelijk en geestelijk welzijn opgedragen aan Hem, Die weet wie zijn. Wij, die soms een aardbeving nodig hebben die ontstaat na het horen van de diagnose.

   Maar bij wie de Heere ook een zachte stilte wil gebruiken, om ons op die plaats te brengen, waar Hij ons hebben wil. Dat is: in het stof, aan Zijn voeten. Smekend om een kruimeltje genadebrood. 

   L. Huisman