Hoe leef je zorgeloos? Kan je zorgeloos leven als je getroffen bent door kanker? Kan je zorgeloos zijn als je je kind, je ouder, je echtgenoot of andere geliefde verloren hebt door kanker? Misschien wonderlijk hersteld of getroost, maar hoe kan je daarna nog zorgeloos leven?

Hij wist het zeker, “ik heb het zelf uit Gods mond gehoord, het sterven is mij gewin”. De zware behandelingen voor kanker liggen achter hem. Nabij de dood geweest. En nu hersteld van kanker met de gevolgen van de behandelingen verder leven. De Winst van het sterven, om dan de Heere zonder zonde groot te maken, was hij nabij geweest. Maar nu… hoe is het leven mij Christus? Hoe kan je uit dé Winst van de ondervinding het eigendom van Christus te zijn, zorgeloos verder leven? Dat werd zijn verlangen.

De grootste zorg van ons leven zonder God is hoe wij onszelf in leven houden.  Huid voor huid, en al wat iemand heeft, zal iemand voor zijn leven geven. Dat wist de satan God voor te houden toen het ging om Job zijn verliezen. Onze eigen persoon of welvaart moet niet in gevaar komen. Ook al zijn we belijdende leden van een kerkelijke gemeente en leven we vroom en godsdienstig.

Ze lag een keer naast mij op de dagbehandeling. Beiden waren we leden van dezelfde kerkelijke gemeente. Samen met haar man had ze al plannen mocht ze herstellen. Een lijstje, een bucket list,  met reizen naar voor hen de mooiste plekken op deze aarde. Zij is hersteld en het is haar gelukt de reizen samen met haar man te maken. Niet veel later werd ze opnieuw, nu ongeneeslijk ziek. Toen ik haar sprak was ze de wanhoop nabij. Veel goede boekjes ontving en las ze. Het Koninkrijk van God kon ze voor haar zelf niet vinden. Voor een slordig zorgeloos leven houdt God ons zelf verantwoordelijk.

Wees niet bezorgd voor je leven, wat je eten en wat je drinken zult, of voor je lichaam, waarmee we ons kleden zullen. Is de ziel niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding (Matth6v33). Vreest veel meer Hem Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel (Matth10v28). Jezus wijst ons op onze eerste zorg: zoek eerst het Koninkrijk van God.

Aan het eind van de laatste chemokuur lag ik ‘op isolatie’ in het ziekenhuis. De isolatie was er net af, ik mocht de kamer weer verlaten. Vanwege lichaamszwakte werd ik door m’n vrouw in de rolstoel naar hem toegereden, waar hij lag op een ziekenhuiskamer voor twee patiënten. Door de rolstoel kon ik niet langs de eerste patiënt z’n bed. Zittend sprak ik over het bed van deze patiënt met hem. We waren aan de chemokuren samen begonnen. Onze eerste ontmoeting was in de wachtkamer van de dagbehandeling. We waren verwonderd dat we ongedacht ons in het geloof in Christus verbonden wisten. Ik ging nu naar huis om te herstellen, hij lag hier stervend. Het blij vooruitzicht straalde van zijn gezicht. Hij zag uit om ontwaakt Gods lof in Zijn koninkrijk te gaan ontvouwen.

Wees niet bezorgd over uw leven (Matth6v25). Jezus zegt niet dat degene die zich nergens over bekommert gezegend wordt, zo’n mens is een dwaas. In gemeenschap leven met Hem en Zijn Koninkrijk de allesbeheersende positie geven in ons leven. Want in onenigheid leven met God is dé zonde die we bedrijven kunnen. Is in onenigheid leven met God voor jou geen zorg? Dan ben je slordig zorgeloos. Wie in Christus Jezus elk uur, elk ogenblik, leeft in eenheid met God mag weten zorgvuldig zorgeloos te zijn. Al het andere komt op de tweede plaats. De zorg van mijn tijdelijk leven, in vreugde en verdriet, zal mij Gods zorg wezen. Al geeft mij die zekerheid, dat alles in Zijn hand ligt, voor mij een leven in onzekerheid wat mij in dit leven overkomt. Ontheemd op deze aarde leven als een vreemdeling op reis naar Huis, naar het Koninkrijk van mijn God. Het leven is mij dan Christus, en het sterven is mij gewin (Filipp1v21). Dan heb ik een zorgvuldig zorgeloos leven!

Henk-Jan Koetsier

PDF Embedder requires a url attribute

Op D.V. zaterdag 15 april 2023 is er een concert van Mannenkoor DEV Barendrecht en Mannenkoor SDG uit Rhenen in de Zuiderhavenkerk van Barendrecht. Er is ook een kinderkoor, samenzang met bovenstem en orgelsolo.

Het concert is ten bate Stichting Winstuitverlies daar de stichting 12,5 jaar bestaat. Ds. A.J. de Waard uit Urk, pastoraal contactpersoon en lid van comité van aanbeveling, zal een korte meditatie houden vanuit zijn betrokkenheid bij de stichting en het jubileum.

Speciaal aan deze avond is dat alle mannen vanaf 18 jaar worden uitnodigt om mee te zingen die aan de generale repetitie hebben deelgenomen. Meewerkende aan deze avond: dirigent Dinant Struik, een kinderkoor en samenzanggroep met bovenstem en orgel.

Voor wie wel het concert wil bijwonen, maar vanwege persoonlijke omstandigheden dat niet kan, is het mogelijk het concert met beeld te volgen middels: Zuiderhavenkerk of Kerkdienstgemist

Wilt u / jij digitaal een gift geven dan kan dat door een bedrag over te maken naar rekeningnummer NL63 RABO 0157584151 t.n.v. Stichting Winstuitverlies o.v.v. Jubileum 12,5 jaar of middels Geef.nl

Kijk voor de zangagenda op de website van Omnis Cantare

Woorden, wenken en werken. Drie gemakkelijk te onthouden woorden, die structuur gaven aan de lezing die we hoorden tijdens de laatstgehouden bijeenkomst van Winst uit Verlies. De spreker, Ds. P.C. Hoek, werkte ze verder uit. Het zijn drie woorden die aangeven langs welke weg de Heere vreugde kan geven, te midden van verdriet.

Allereerst is daar Zijn Woord. Als daar kracht van uitgaat, dan mag men weten dat de Heere van je afweet, ook te midden van je diepe verdriet. Dan kan het gezongen worden: “In de grootste smarten, blijven onze harten in de Heere gerust.” “Meer vreugde in het hart dan anderen smaken, als zij door aards geluk verheven bij koren en most wellustig leven.” Die anderen kunnen niet verder kijken dan het hier en nu. Maar wat als de boodschap van de gevreesde, ernstige ziekte tot hen komt?

Na en naast Gods Woorden, kan Hij ook vreugde doen ervaren door de wenken van Zijn hand. Door bijvoorbeeld onverwachtse, onvergetelijke ontmoetingen. Daar kan Hij een verpleegkundige oncologie voor gebruiken. Ze wordt als het ware door de Heere gestuurd om juist op die dag en op dat moment zoveel te betekenen in het leven van de patiënt.

De woorden, de wenken maar ook de werken van God vormen het kanaal waardoor Hij vreugde kan doen ervaren. Door alles heen, zo gaf de ervaringsdeskundige pastor in zijn lezing aan, is de Heere bezig het Zijne te doen. Dat ik het Zijne lang niet altijd kan begrijpen, is een andere zaak. De Heere heeft het Zelf nog in Zijn afscheidsrede gezegd: “Wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan”. En dat is misschien wel heel lang “na dezen”. Als de sluiers worden opgelicht en als er voor eens en voor altijd licht zal vallen over Gods wegen. Zijn heilsplan volvoeren, de Vader verheerlijken en Zich een gemeente vergaderen ten eeuwigen leven, dat Zijn de werken die Hij doet. En naast Zijn woorden en wenken kunnen die werken vreugde geven. Als ik zie dat God boven dit alles staat en ook dwars door de ziekte heen Zijn raadsplan volvoert. O zeker, de vreugde is er niet op elk moment, niet elke dag, maar juist op de momenten dat ik het nodig heb.

En zo kregen allen die betrokken zijn bij de ziekte kanker ook weer tijdens deze lezing onderwijs. Gods Woorden, wenken en werken gaven ook na 18 maart stof tot overdenking. En hopelijk gaven ze ook vreugde in het verdriet, dat vele bezoekers van de bijeenkomsten van Winst uit Verlies in meerdere of mindere mate dagelijks moeten ervaren.

L. Huisman

Thema

“Vreugde in verdriet”

De hartelijke vreugde in God door Christus, ook in verdriet. Wat wel beïnvloed wordt door de omstandigheden van het leven, maar daar niet van afhankelijk is.

Voor wie?
De contactdag is bedoeld voor u of jij ongeacht leeftijd die, met of hersteld van kanker, troost en steun zoekt in Gods Woord bij deze ernstige ziekte en zijn ingrijpende gevolgen. Ook uw/jouw echtgeno(o)t(e), ouders, kinderen, familie, vriend(in) zijn van harte welkom! Daarnaast een uitnodiging voor hen die door kanker een lege plaats in hun midden hebben. Maar ook degene die zich op welke wijze dan ook bij kanker betrokken weet, zoals ambtsdragers en pastoraal werkers.

Wanneer:
D.V. zaterdag 18 maart 2023. Aanvang contactdag is om 10:15 uur (inloop met koffie/thee vanaf 10:00 uur).

Waar:
In één van de zalen in de “Bethlehemkerk”, Oudelandseweg 50, 3443 AC in Woerden.

Spreker:
Ds. P.C. Hoek, Hersteld Hervormd predikant in Putten en pastoraal contactpersoon bij de stichting, die uit eigen ondervinding en het pastoraat weet wat de gevolgen van de ernstige ziekte kanker betekent voor het leven in geloof.

Kosten (incl. lunch):
Aan deelname zijn voor u geen kosten verbonden. Wilt u financieel bijdragen, waarvan de stichting voor het organiseren van de activiteiten afhankelijk is, kunt u uw gift (fiscaal aftrekbaar) overmaken naar: NL63 RABO 0157584151 t.n.v. Stichting Winstuitverlies.

Aanmelden (verplicht):

  Voornaam/letters*

  Tussenvoegels

  Achternaam*

  E-mail*

  Wilt u/jij de nieuwsberichten op de mail ontvangen? Meldt u aan door op deze link te klinken!

  Woonplaats*

  Telefoonnummer*

  Aantal personen*

  De namen van de personen die meekomen

  Lunchen mee

  Hoe werd u/jij geattendeerd op de contactdag? (om toekomstgericht te bepalen welke wijze van communiceren effectief is)

  Opmerkingen (bijv. een dieet om bij de lunch rekening mee te houden)

  * = verplicht veld

  Op de Contactdag Voorjaar 2023 van Stichting Winstuitverlies, zaterdag 18 maart 2023 in de Bethlehemkerk te Woerden, hield ds. P.C. Hoek zijn lezing aan de hand van het thema ‘Vreugde in verdriet’, wat voor de oprecht gelovige misschien beter is: ‘Verdriet in vreugde’

  De lezing is na te luisteren met onderstaande audio opname:

  In de komende InContact (voorheen nieuwsbrief) willen we een selectie plaatsen van wat Stichting Winstuitverlies voor u en jou mag betekenen. Alle reacties worden in elk geval geplaatst op de website.

  Elk jaar worden er contactdagen georganiseerd waarop we stilstaan bij verlies door kanker en vanuit Gods Woord uitzien naar de Troost(er). Ook is er elk jaar een informele contactdag, de afgelopen jaren met een rondvaart, en een Jongerenweekend. Tweemaal per jaar verschijnt er een periodiek ‘InContact’ en eenmaal per maand een nieuwsbericht met een verwijzing naar een column op de website. Op de website www.winstuitverlies.nl zijn de lezingen terug te luisteren en wordt meer informatie gedeeld.

  Wij waarderen het als u of jij een reactie op deze vraag middels onderstaand formulier vóór 7 maart a.s. aan ons doorgeeft en of wij deze reactie met óf zonder naamsvermelding mogen publiceren.

  Stichting Winstuitverlies bestaat 12,5 jaar – Wat betekent dat voor U én Jou?

   Wat als stekje begon, is gegroeid tot een boom. Van het initiatief tot een contactdag in Maart 2010 staat Stichting Winstuitverlies tot op deze dag. De stichting, opgericht op 3 september 2010, bestaat dit jaar 12,5 jaar. Een moment van gedenken. Samen willen we dat met de deelnemers doen op de contactdag 18 maart a.s.

   Wat is er veel leed geleden en gedeeld. Velen zijn ons ontvallen door de dood. We gedenken hen in liefde. Anderen zijn verwonderd dat zij nog in leven zijn. Met hen beleven we die verwondering. Waarom leef ik nog wel en zij die ons ontvielen niet? Ouders gedenken dagelijks aan hun kind wat zij verloren. Tot op het sterfbed van de ouder hoor je over dat kind wat van hen werd afgescheurd. Of een gezinslid wat spreekt over het verdriet dat men zag van zijn of haar ouders. De dood van een geliefde, in welke betrekking we ook tot hen staan, trekt onuitwisbare sporen. En niet alleen het verlies van je geliefde, maar ook het lijden wat daaraan voorafging, moet nog overwonnen worden.

   Hoe voor dezen gedenken de gunst die de HEERE heeft gegeven. Hoe moeilijk kan dat zijn. Wat een worsteling om het eens te zijn met de weg die de HEERE gaat. Dat hoeft niet in opstand te zijn. Het kan ook zijn dat wij Zijn raad verduisteren met onze wijsheid. De gedachten in ons kunnen zo vermenigvuldigen dat als een donker gordijn om ons heentrekt, waarin we dreigen te verzinken.

   ‘k Zal nauwkeurig op Uw werken, niet die van ons mensen, gadeslaan. Die te onderzoeken in Zijn tempel, in Zijn Woord. Misschien houden we het dan ook vol te blijven staan in onze wijsheid. Zalig wie zich met Job ‘verfoeid in stof en as’ voor God. Dan merken we pas op derzelve uitkomst. En gaat het van bittere klacht naar spreken over de wond’ren van Zijn hand. Niet alleen overdag, maar zelfs in de nacht.

   In de nacht, als het donker is om ons heen. De uitslagen van het onderzoek met spanning worden afgewacht. Het gemis van onze geliefde, misschien wel in omstandigheden die verblijdend zijn, zo intens wordt gevoeld. Als de HEERE ons zicht geeft op Zijn wegen, dan gaan we Zijn lof zingen. De HEERE heeft bij ons wat groots verricht. Dat blijft de ongelovigen niet onopgemerkt (Psalm 126).

   ‘‘k Zal gedenken’, dat willen we met u en jou doen. Voor de vele ontmoetingen rond het Woord van God bij kanker. Gesprekken waarin we, zo God het geeft, ons in Christus met elkaar verbonden voelen. We willen u en jou bedanken voor wat in vertrouwen met ons werd gedeeld. Winst-uit-verlies is het als we, door wat we meemaken, Zijn Naam verheerlijken en vrede vinden in de wegen die God met ons en onze geliefden gaat.

   “Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen gelijk ik ook gekend ben. En nu blijft geloof hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde” – 1 Korinthe 13 vers 12-13

   ‘k Zal gedenken, hoe voor dezen
   Ons de HEER heeft gunst bewezen;
   ‘k Zal de wond’ren gadeslaan,
   Die Gij hebt van ouds gedaan;
   ‘k Zal nauwkeurig op Uw werken
   En derzelver uitkomst merken;
   En, in plaats van bitt’re klacht,
   Daarvan spreken dag en nacht

   Psalm 77 vers 7 (berijmd)

   Henk-Jan Koetsier,
   Initiator en voorzitter Stichting Winstuitverlies

   Voor wie?
   Heb jij kanker of ben je daarvan hersteld? Heeft iemand uit jouw gezin kanker of gehad? Heb jij je vader, je moeder of je broer/zus verloren door kanker? En ben jij jongvolwassen (bijna 18 < 30 jaar)? Dan ben je van harte welkom!

   Wat mag je verwachten?
   Contact met jongeren die hetzelfde meemaken of hebben meegemaakt. Samen luisteren naar wat Gods Woord ons te zeggen heeft. We leren elkaar kennen. Onderzoeken wat de Bijbel ons wil leren rondom het thema. En we werken het thema creatief uit voor een tastbare herinnering. Verder veel ruimte voor het ontmoeten van elkaar. Zo vonden de deelnemers van 2022 het weekend óf Lees meer in de verhalen van die jou voor gingen!

   Wie is de leiding?
   Het bestuur zorgt voor deskundige leiding en ziet erop toe dat de sfeer, onderlinge omgang en inhoud overeenkomstig Gods Woord is.

   Waar?
   Gastenverblijf ‘Betlehem’ op boerderij De Verwondering te Goudriaan (goed bereikbaar per auto of OV).

   Wanneer?
   D.V. vrijdag 27 en zaterdag 28 januari 2023. Aankomst vrijdag vanaf een uur of 17 uur en tot circa zaterdag 16:00 uur.

   Wat zijn de kosten?
   Daar het bestuur voor dit Jongerenweekend giften reserveert, vragen we een kleine bijdrage in de onkosten van € 15,00 per deelnemer. Alleen de reiskosten naar en van de locatie zijn verder voor eigen rekening.

   Lees je deze activiteit en spreekt het jou aan? Wil jij je nog opgeven?

   Stuur dan eerst een berichtje naar secretariaat@winstuitverlies.nl om te overleggen of er nog plaats is.

   Het aantal plaatsen voor deelnemers is beperkt en wordt op basis van aanmelding verwerkt.

   Let op! Bij de vraag over je verwachting s.v.p. vermelden in welke relatie jij tot het onderwerp staat.

   Help mee het jongerenweekend onder de aandacht te brengen en verspreid dit bericht!

   Je kunt hiervoor ook deze afbeelding gebruiken om te delen op social media.

    Naam*

    Leeftijd*

    E-mail*

    Adres*

    Postcode*

    Woonplaats*

    Mobiel(telefoon)nummer*

    Komt?

    AlleenSamen met (apart op(ge)geven):

    Hoe werd jij op het Jongerenweekend geattendeerd?*

    Met welke verwachting geef jij je op?*

    Waar wil jij dat wij rekening meehouden (dieet e.d.)?

    Vink voorwaarde aan voor acceptatie*:

    Ik maak de bijdrage à € 15,- over op rekening NL63 RABO 0157584151 t.n.v. Stichting Winstuitverlies met omschrijving 'Jongerenweekend 2023'. Na betaling is jouw aanmelding definitief. Alvast bedankt

    * = verplicht veld