Thema

“Biddend verwachten… Verwachtend bidden”

Het uitgangspunt voor de overdenking van het thema is Psalm 130

Voor wie?
De contactdag is bedoeld voor u of jij ongeacht leeftijd die, met of hersteld van kanker, troost en steun zoekt in Gods Woord bij deze ernstige ziekte en zijn ingrijpende gevolgen. Ook uw/jouw echtgeno(o)t(e), ouders, kinderen, familie, vriend(in) zijn van harte welkom! Daarnaast een uitnodiging voor hen die door kanker een lege plaats in hun midden hebben. Maar ook degene die zich op welke wijze dan ook bij kanker betrokken weet, zoals ambtsdragers en pastoraal werkers.

Wanneer:
D.V. zaterdag 7 november 2020. Aanvang contactdag is om 10:15 uur (inloop met koffie/thee vanaf 10:00 uur).

Waar:
In één van de zalen in de “Bethlehemkerk”, Oudelandseweg 50, 3443 AC in Woerden.

Spreker:
Ds. A. J. de Waard, predikant Gereformeerde Gemeente op Urk en pastoraal contactpersoon verbonden aan de stichting, weet uit eigen ondervinding en het pastoraat van nabij wat de ernstige ziekte kanker betekend.

Het aantal personen dat kan deelnemen is beperkt!

Zoals de situatie nu is kan, met in achtneming van de richtlijnen in de noodverordening COVID-19, de contactdag met de gebruikelijke lunch doorgaan. Daar zien wij, met ongetwijfeld velen van jullie, naar uit!

Het aantal deelnemers aan de contactdag wordt, door de maatregelen die getroffen moeten worden op de lokatie, helaas tot maximaal 50 personen (was 60 voor de persconferentie 18/9) beperkt!

Het toelaten tot maximaal aantal deelnemers gebeurd op basis van de binnenkomst van de opgaven. Overschrijdt uw opgave het maximaal aantal personen dan krijgt u van ons het bericht dat deelname helaas niet meer mogelijk is en wordt u op de ‘reservelijst’ gezet.

Heeft u zich opgegeven en bent u onvoorzien, door symptomen COVID-19 of positieve testuitslag bij uzelf of huisgenoten, verhinderd? Wilt u dat ons zo snel mogelijk laten weten, zodat wij anderen die niet meer konden deelnemen kunnen toelaten.

Kosten (incl. lunch):
Aan deelname zijn voor u geen kosten verbonden. De collecte tijdens de bijeenkomst, waar naar draagkracht tot nut van de stichting gegeven kan worden, komt deze keer te vervallen. De bijdrage die u of jou wilt geven, ook als u niet kan deelnemen, kunt u overmaken op: NL63 RABO 0157584151 t.n.v. Stichting Winstuitverlies o.v.v. ‘Contactdag Najaar 2020’

Aanmelden (max. aantal is bereikt) voor plaatsing op de reservelijst:

  Uw voornaam/letters*

  Tussenvoegels

  Uw achternaam*

  Uw e-mail*

  Wilt u de nieuwsberichten op de mail ontvangen? Meldt u aan door op deze link te klinken!

  Uw woonplaats*

  Uw telefoonnummer*

  Aantal personen*

  De namen van de personen die meekomen

  Lunchen mee

  Hoe werd u geattendeerd op de contactdag? (om toekomstgericht te bepalen welke wijze van communiceren effectief is)

  Opmerkingen (bijv. een dieet om bij de lunch rekening mee te houden)

  * = verplicht veld

  Uw/jouw aanmelding wordt op de reservelijst gezet. Zegt één van de toegelaten deelnemers af dan wordt op basis van aanmelding op de reservelijst personen toegelaten. Degene die het betreft ontvangt daarover bericht.

  Ongetwijfeld zag u en wij met u naar de contactdag op zaterdag 4 april a.s. uit. Het thema ‘Biddend verwachten… verwachtend bidden’ is van alle tijden. Bidden is in tijd van grote nood, de ademtocht voor het geloof om gemeenschap te oefenen met God Drieenig. Alleen dan blijven in de grootste smarten onze harten in de HEERE gerust!

  De door de overheid opgelegde, in onze ogen ook noodzakelijke, maatregelen tot zorg voor ons welzijn maken dat de Contactdag Voorjaar 2020 op 4 april a.s. niet door is gegaan. De geplande Contactrondvaart op zaterdag 13 juni a.s. komt ook te vervallen. De Contactdag Najaar 2020 staat gepland op D.V. 7 november a.s. Het thema en de spreker blijft hetzelfde als voor de nu vervallen contactdag.

  Wij wensen u in de deze periode, in de herdenking van de heilsfeiten, het zicht op de verhoogde slang, het Lam Jezus Christus toe. Dat het zien op Jezus u, ook in uw persoonlijke omstandigheden, de blijvende vreugde en de Troost(er) in het hart schenkt.

  Zo de Heere wil en wij leven hopen wij u allen op de contactdag Najaar 2020 – Stichting Winstuitverlies bestaat dan ruim 10 jaar – te ontmoeten.

  Hartelijke groet,
  namens het bestuur

  Henk-Jan Koetsier

  Onvergetelijk is het jongerenweekend waar ik aan deel heb genomen. Waardevol om zelf te kunnen delen, maar ook te ontvangen van wat anderen als verlies en Winst hebben ervaren rond kanker

  Voor wie?
  Heb jij kanker of ben je daarvan hersteld? Heeft iemand uit jouw gezin kanker of gehad? Heb jij je vader, je moeder of je broer/zus verloren door kanker? En ben jij (jong)volwassen (bijna 18 < 30 jaar)? Dan ben je van harte welkom!

  Wat mag je verwachten?
  Contact met jongeren die hetzelfde meemaken of hebben meegemaakt. Samen luisteren naar wat Gods Woord ons te zeggen heeft. Vrijdagavond maken we met elkaar kennis en werken wij dat creatief uit. Zaterdagmorgen houden we een Bijbelstudie. Verder veel ruimte voor het ontmoeten van elkaar. Lees meer in de verhalen van die jou voor gingen!

  Wie is de leiding?
  Het bestuur zorgt voor deskundige leiding en ziet erop toe dat de sfeer, onderlinge omgang en inhoud overeenkomstig Gods Woord is.

  Waar?
  Groot Pepersgoed te Hoevelaken (goed bereikbaar per auto of OV).

  Wanneer?
  D.V. vrijdag 21 en zaterdag 22 februari 2020. Aankomst vrijdag rond 16 uur en vertrek zaterdag ca. 15:00 uur.

  Wat zijn de kosten?
  Daar het bestuur voor dit Jongerenweekend giften reserveert vragen we een kleine bijdrage in de onkosten van € 15,00 per persoon. Reiskosten naar en van de locatie zijn voor eigen rekening.

  Lees je deze activiteit en spreekt het jou aan? Meld je dan aan door onderstaand formulier in te vullen!

  Het aantal plaatsen voor deelnemers is beperkt en wordt op basis van aanmelding verwerkt.

  Let op! Onder ‘Opmerkingen’ svp je leeftijd(en) en in welke relatie jij tot het onderwerp staat. Help mee het jongerenweekend onder de aandacht te brengen. Klik hier voor de flyer!

   Naam*

   Leeftijd*

   E-mail*

   Adres*

   Postcode*

   Woonplaats*

   Mobiel(telefoon)nummer*

   Komt?
   AlleenSamen met (apart op(ge)geven):

   Hoe werd jij op het Jongerenweekend geattendeerd?*

   Met welke verwachting geef jij je op?*

   Waar wil jij dat wij rekening meehouden (dieet e.d.)?

   Vink voorwaarde aan voor acceptatie*:

   Ik maak de bijdrage à € 15,- over op rekening NL63 RABO 0157584151 t.n.v. Stichting Winstuitverlies met omschrijving 'Jongerenweekend 2020'. Na betaling is jouw aanmelding definitief. Alvast bedankt

   * = verplicht veld

   Thema

   ‘Paulus zekerheid omtrent het sterven geeft hem moed om te leven’

   Het uitgangspunt voor de overdenking van het thema is 2 Korinthe 5. Daarbij zal de dominee wat praktische opmerkingen en adviezen geven omtrent het voorbereiden van onze eigen begrafenis.

   Voor wie?
   De contactdag is bedoeld voor u of jij ongeacht leeftijd die, met of hersteld van kanker, troost en steun zoekt in Gods Woord bij deze ernstige ziekte en zijn ingrijpende gevolgen. Ook uw/jouw echtgeno(o)t(e), ouders, kinderen, familie, vriend(in) zijn van harte welkom! Daarnaast een uitnodiging voor hen die door kanker een lege plaats in hun midden hebben. Maar ook degene die zich op welke wijze dan ook bij kanker betrokken weet, zoals ambtsdragers en pastoraal werkers.

   Wanneer:
   D.V. zaterdag 16 november 2019. Aanvang contactdag is om 10:15 uur (inloop met koffie/thee vanaf 10:00 uur).

   Waar:
   In één van de zalen in de “Bethlehemkerk”, Oudelandseweg 50, 3443 AC in Woerden.

   Spreker:
   Ds. J. Westerink, Christelijk Gereformeerd emeritus-predikant uit Urk, weet uit ondervinding en de vele jaren pastoraat van nabij wat de ernstige ziekte kanker betekend.

   Programma contactdag (aanvang 10.15 uur, inloop vanaf 10.00 uur):

   • Welkomstwoord
   • Opening en lezing
   • Pauze
   • Aan de hand van vragen en stellingen met elkaar in gesprek
   • Lunch
   • Sluiting contactdag (ca. 14.00 uur)

   Het programma van de contactdag is zo dat er volop ruimte is voor persoonlijk contact en het met elkaar delen van eigen ervaring.

   Kosten (incl. lunch):
   Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Tijdens de bijeenkomst zal een collecte worden gehouden waar naar draagkracht tot nut van de stichting gegeven kan worden. Wilt u zich wel aanmelden!

   Het zou fijn zijn als zoveel mogelijk getroffenen of betrokkenen bij kanker worden uitgenodigd. Wilt u of jij de contactdag onder hun aandacht brengen? Kopieer de link van deze aankondiging in een bericht aan hen of hang de flyer zichtbaar op (klik op de link)!

   Aanmelden (verplicht):

    Uw naam*

    Uw e-mail*

    Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten? Meldt u dan aan - als u die nog niet ontvangt - voor de nieuwsberichten door op deze link te klinken!

    Uw woonplaats*

    Uw telefoonnummer*

    Aantal personen*

    De namen van de personen die meekomen

    Lunchen mee

    Hoe werd u geattendeerd op de contactdag? (om toekomstgericht te bepalen welke wijze van communiceren effectief is)

    Opmerkingen (bijv. een dieet om bij de lunch rekening mee te houden)

    * = verplicht veld

    Ben(t) u of jij getroffen of betrokken bij kanker? Heeft u of heb jij of heeft iemand uit het gezin kanker (gehad)? Heeft u of heb jij een gezins- of familielid verloren door kanker?

    Dan is deze Contact Rondvaart Winstuitverlies door de Biesbosch speciaal voor u, uw gezin & voor jou!

     


    De Contact Rondvaart Winstuitverlies wordt elk jaar door Stichting Winstuitverlies georganiseerd. Om u én jou getroffen door of betrokken bij kanker de gelegenheid te geven elkaar, naast de bezinnende contactdagen, ook op een informele wijze te ontmoeten. Het schip wordt in zijn geheel afgehuurd door de stichting, zodat het besloten karakter gegarandeerd is.
    De kosten worden zo laag mogelijk gehouden. Het buffet, de huurprijs van de boot en de consumpties zijn op rekening van de stichting. U betaalt slechts een bijdrage in de werkelijke kosten.

    Lees de impressie van de contactrondvaart 2017: Aan boord van de ‘Contact Rondvaart op de Linge’


    Wanneer?
    D.V. zaterdag 15 juni 2019 van 11 – 14 uur (Aan boord vanaf 10.45 uur)

    Waar?
    Zilvermeeuw Biesboschweg 2, Drimmelen 

     Vaart u, Vaar jij óók mee?!

    -> Geef het zo snel mogelijk aan ons door (Vol = vol) <-

    Maak publiciteit voor de Contact Rondvaart Winstuitverlies
    – download de flyer –

    Meld je aan door onderstaand formulier in te vullen en totaal bedrag aan bijdrage(n) te voldoen:

     Voornaam/-letter(s)*

     Achternaam*

     Huisadres*

     Postcode*

     Woonplaats*

     Mailadres*

     Aanvinken als u op het ingevuld emailadres op de hoogte wilt worden gehouden van nieuws en activiteiten van Winstuitverlies!

     (Mobiel)Telefoonnummer*

     Aantal ouder dan 11 jaar (bijdrage à € 20,- per persoon)*

     Aantal Kinderen 4 t/m 11 jaar (bijdrage à € 15,- per persoon)*

     Aantal Kinderen 0 t/m 3 jaar gratis (wel opgeven!)*

     Hoe werd u geattendeerd op de Contact Rondvaart? (om toekomstgericht te bepalen welke wijze van communiceren effectief is)

     Opmerkingen (schip is niet rolstoel toegankelijk en heeft geen mindervalidetoilet!)

     Vink voorwaarde aan voor acceptatie*:

     Ik maak het totaal bedrag (bijdrage aantal volwassen + kinderen x genoemde prijs per persoon) over op rekening NL63 RABO 0157584151 t.n.v. Stichting Winstuitverlies met omschrijving 'Contact Rondvaart Winstuitverlies 2019'. Na betaling is uw opgaaf definitief.

     * = verplicht veld

     Note: Werkt 'Verzenden' niet? Heeft u de voorwaarden geaccepteerd, aangevinkt?

     > AANMELDEN NIET MEER MOGELIJK <

     Thema ‘Als een lid (over)lijdt, lijden al de leden’

     Als een geliefd (gezins)lid (over)lijdt heeft dat zijn weerslag op alle leden. Zij lijden allen mee. Het is als de werking van een lichaam waar de leden samen een eenheid vormen en in relatie tot elkaar staan. Ziekzijn en/of verlies raakt het hele lichaam. Een lichaam met leden is ook een (kerkelijke) gemeenschap, maar meer nog geldt dat voor de Kerk, leden van het Lichaam van Christus. Het Hoofd is boven samen met hen die in Christus ontslapen zijn en lijdt mee met de leden die nog op de aarde zijn.

     Voor wie?

     De contactdag is bedoeld voor u of jij ongeacht leeftijd die, met of hersteld van kanker, troost en steun zoekt in Gods Woord bij deze ernstige ziekte en zijn ingrijpende gevolgen. Ook uw/jouw echtgeno(o)t(e), ouders, kinderen, familie, vriend(in) zijn van harte welkom! Daarnaast een uitnodiging voor hen die door kanker een lege plaats in hun midden hebben. Maar ook degene die zich op welke wijze dan ook bij kanker betrokken weet, zoals ambtsdragers en pastoraal werkers.

     Wanneer:
     D.V. zaterdag 20 oktober 2018. Aanvang contactdag is om 10:15 uur (inloop met koffie/thee vanaf 10:00 uur).

     Waar:
     In één van de zalen in de “Bethlehemkerk”, Oudelandseweg 50, 3443 AC in Woerden.

     Spreker:
     Ds. A.T. Vergunst, predikant gereformeerde gemeente te Waupun (VS), weet uit persoonlijk ondervinding en het pastoraat van nabij wat de ernstige ziekte kanker betekend. Ds. Vergunst is ook de schrijver van het boekje ‘Ik wist niet hoe moeilijk dit was’, ontboezemingen van een rouwdragende man en vader.

     Programma contactdag (aanvang 10.15 uur, inloop vanaf 10.00 uur):

     • Welkomstwoord
     • Opening en lezing ds. Vergunst
     • Pauze
     • Vragenbeantwoording met stellingen
     • Lunch
     • Sluiting contactdag (ca. 14.00 uur)

     Het programma van de contactdag is zo dat er volop ruimte is voor persoonlijk contact en het met elkaar delen van eigen ervaring.

     Kosten (incl. lunch):
     Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Tijdens de bijeenkomst zal een collecte worden gehouden waar naar draagkracht tot nut van de stichting gegeven kan worden.

     Het zou fijn zijn als zoveel mogelijk getroffenen of betrokkenen bij kanker worden uitgenodigd. Wilt u of jij de contactdag onder hun aandacht brengen? Kopieer de link van deze aankondiging in een bericht aan hen of hang de flyer zichtbaar op (klik op de link)!

     Opgaveformulier:

     VOLGEBOEKT, het maximaal aantal deelnemers voor de contactdag is bereikt!

     Het bestuur begroet u graag D.V. op de volgende contactdag Voorjaar 2019, zaterdag 13 april 2019.

     Wilt u en jij op de hoogte blijven? Schrijf in voor nieuwsberichten!

     De activiteiten worden zoveel mogelijk bekostigd uit giften en donaties. Donateurs ontvangen de nieuwsbrief die twee keer per jaar uitkomt kosteloos thuis. Wordt ook donateur!

      

     20180901 - Koorzang Mannenkoor Salomo - Tholen tbv Winstuitverlies

     Meer info over dit zomerconcert

      

      

     Ben(t) u of jij getroffen of betrokken bij kanker? Heeft u of heb jij of heeft iemand uit het gezin kanker (gehad)? Heeft u of heb jij een gezins- of familielid verloren door kanker?

     Dan is deze Contact Rondvaart Winstuitverlies speciaal voor u, uw gezin & voor jou!

      


     De Contact Rondvaart Winstuitverlies wordt elk jaar door Stichting Winstuitverlies georganiseerd. Om u én jou getroffen door of betrokken bij kanker de gelegenheid te geven elkaar, naast de bezinnende contactdagen, ook op een informele wijze te ontmoeten. Het schip wordt in zijn geheel afgehuurd door de stichting, zodat het besloten karakter gegarandeerd is.
     De kosten worden zo laag mogelijk gehouden. Het buffet, de huurprijs van de boot en de consumpties zijn op rekening van de stichting. U betaalt slechts een bijdrage in de werkelijke kosten.

     Lees de impressie van de contactrondvaart 2017: Aan boord van de ‘Contact Rondvaart op de Linge’


     Wanneer?
     D.V. zaterdag 9 juni 2018 van 11 – 14 uur (Aan boord vanaf 10.30 uur)

     Waar?
     Oostwaard 34 (3602 AA) Maarssen (Gratis parkeren op loopafstand)

      Na vrijdag 1 juni 2018 is opgeven onder voorwaarde dat het nog kan!

     Wij laten dat u zsm weten of het mogelijk is.

     Maak publiciteit voor de Contact Rondvaart Winstuitverlies op De Vecht
     – download de flyer –

     Meld u aan door onderstaand formulier in te vullen en totaal bedrag aan bijdrage(n) te voldoen:

      Voornaam/-letter(s)*

      Achternaam*

      Huisadres*

      Postcode*

      Woonplaats*

      Mailadres*

      Aanvinken als u op het ingevuld emailadres op de hoogte wilt worden gehouden van nieuws en activiteiten van Winstuitverlies!

      (Mobiel)Telefoonnummer*

      Aantal Volwassenen jaar bijdrage à € 20,- per persoon (werkelijke kosten ca € 40)*

      Aantal Kinderen 4 t/m 11 jaar bijdrage à € 15,- per persoon (werkelijke kosten ca € 30)*

      Aantal Kinderen 0 t/m 3 jaar gratis (wel opgeven!)*

      Hoe werd u geattendeerd op de Contact Rondvaart? (om toekomstgericht te bepalen welke wijze van communiceren effectief is)

      Opmerkingen (dieet e.d. om rekening mee te houden tijdens de activiteit)

      Vink voorwaarde aan voor acceptatie*:

      Ik maak het totaal bedrag (bijdrage aantal volwassen + kinderen x genoemde prijs per persoon) over op rekening NL63 RABO 0157584151 t.n.v. Stichting Winstuitverlies met omschrijving 'Contact Rondvaart Winstuitverlies op De Vecht'. Na betaling is uw opgaaf definitief.

      * = verplicht veld

      Note: Werkt 'Verzenden' niet? Heeft u de voorwaarden geaccepteerd, aangevinkt?

      Thema ‘De gave van lijdzaamheid’

      De inleider zal met ons nagaan wat het woord lijdzaamheid in de Bijbel voor betekenis heeft. Het is een woord dat altijd in verband staat met lijden, verdrukking enz. Het is ook een woord dat de Heere juist in zulke omstandigheden als een genadegave wil werken.

      Voor wie?
      De contactdag is bedoeld voor u/jij die, met of hersteld van kanker, troost en steun zoekt in Gods Woord bij deze ernstige ziekte en zijn ingrijpende gevolgen. Ook uw/jouw echtgeno(o)t(e), ouders, kinderen, familie, vriend(in) zijn van harte welkom! Daarnaast een uitnodiging voor hen die door kanker een lege plaats in hun midden hebben. Maar ook degene die zich op welke wijze dan ook bij kanker betrokken weet, zoals ambtsdragers en pastoraal werkers.

      Wanneer:
      D.V. zaterdag 14 april 2018. Let op! Aanvang contactdag is (gewijzigd t.o.v. eerdere gehouden contactdagen) om 10:15 uur (inloop met koffie/thee vanaf 10:00 uur).

      Waar:
      In één van de zalen in de “Bethlehemkerk”, Oudelandseweg 50, 3443 AC in Woerden.

      Spreker:
      Ds. A. Schreuder, predikant GG Beekbergen, die uit zijn persoonlijk leven en pastoraat van nabij weet wat de ernstige ziekte kanker betekend.

      Programma contactdag (aanvang 10.15 uur, inloop vanaf 10.00 uur):

      • Welkomstwoord
      • Opening en lezing ds. Schreuder
      • Pauze
      • Vragenbeantwoording met stellingen
      • Lunch
      • Sluiting contactdag (ca. 14.00 uur)

      Het programma van de contactdag is mede naar aanleiding van de reactie van de deelnemers en de evaluaties gewijzigd. De workshop/gesprekgroepen zijn komen te vervallen, waardoor er meer tijd is om elkaar te ontmoeten.

      Kosten (incl. lunch)?
      Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Tijdens de bijeenkomst zal een collecte worden gehouden waar naar draagkracht tot nut van de stichting gegeven kan worden.

      Het zou fijn zijn als zoveel mogelijk getroffenen of betrokkenen bij kanker worden uitgenodigd. Wilt u of jij de contactdag onder hun aandacht brengen? Kopieer de link van deze aankondiging in een bericht aan hen of hang de flyer zichtbaar op (klik op de link)!

      Opgaveformulier:

       Uw naam*

       Uw e-mail*

       Dit mailadres opnemen in de mailinglist nieuwsberichten

       Uw adres*

       Uw postcode*

       Uw woonplaats*

       Uw telefoonnummer*

       Aantal personen*

       De namen van de personen die meekomen

       Hoe werd u geattendeerd op de contactdag?*

       Opmerkingen (dieet e.d.)

       * = verplicht veld