Wat is het verlies van een geliefde – onverwacht of na een lang ziekbed, nog pril in de moederschoot of rondom de geboorte – ingrijpend. En wat kan het moeilijk zijn als je door een ziekte je gezondheid grotendeels verliest. Het medeleven vanuit de kerkelijke gemeente en pastorale ondersteuning vanuit Gods Woord zijn dan belangrijk. Ambtsdragers en pastoraal werkers vragen zich soms af wat er na het verlies aan pastorale zorg nodig is.

De verenigingen In de knop gebroken, Naamloos Verdriet, Samen Alleen en de stichting Winstuitverlies, waar lotgenoten met verlies elkaar ontmoeten, hebben in de vorm van een digitale enquête in drie versies een onderzoek gedaan onder ambtsdragers en pastoraal werkers, gemeenteleden (klik op de link voor enquête) en christelijke hulpverleners (met verliesbegeleiding) over hoe het medeleven en de pastorale zorg bij verlies in de kerkelijke gemeente ervaren wordt. De uitkomst van dit onderzoek ‘Pastoraat na verlies’ zal op een toerustingsavond voor ambtsdragers en pastoraal werkers gepresenteerd worden met een reactie hierop.

Genoemde toerustingsavond wordt op twee locaties gehouden. Op D.V. vrijdag 17 juni in kerkgebouw ‘De Hoeksteen’, Vellerselaan 1 te Barneveld en op vrijdag 24 juni 2022 in de aula van de Gomarus Scholengemeenschap, Hoefslag 11 te Gorinchem. Beide toerustingsavonden beginnen om 19.30 uur.
Ds. J. Joppe zal de bijeenkomsten openen. Daarna hoopt Erik-Jan Verbruggen, werkzaam bij St. De Vluchtheuvel en pastoraal werker in Dordrecht, een lezing te houden over ‘Pastoraat na verlies’. In zijn lezing zal hij de resultaten meenemen van het onderzoek. Na de pauze zijn er workshops die door de organisatoren van deze bijeenkomsten worden verzorgd. Bij de uitgang zal een collecte gehouden worden voor de onkosten van deze bijeenkomsten.

We nodigen u van harte uit om één van deze avonden bij te wonen. Middels onderstaand formulier kunt u zich hiervoor (ieder voor zich, apart) opgeven:

  Wat is uw naam?*

  Wat is uw E-mailadres?*

  Wat is uw telefoonnummer?*

  In welke kerk bent u ambtsdrager of pastoraal werker?*

  Invullen (kerkelijke) gemeente bij keuze 'Anders':

  Wat is de plaats van uw (kerkelijk) gemeente?*

  Voor welke datum/locatie meldt u zich aan?*

  Waar wilt u graag m.b.t. 'Pastoraat na verlies' dat de sprekers/workshopleiders op ingaan?

  *verplichte velden

  Ben(t) u of jij getroffen of betrokken bij kanker? Heeft u of heb jij of heeft iemand uit het gezin kanker (gehad)? Heeft u of heb jij een gezins- of familielid verloren door kanker?

  Dan is deze Contact Rondvaart Winstuitverlies speciaal incl. catering voor u, uw gezin & voor jou!

  Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is broodjeslunch-300x147.jpg

  De Contact Rondvaart Winstuitverlies wordt elk jaar door Stichting Winstuitverlies georganiseerd. Om u én jou getroffen door of betrokken bij kanker de gelegenheid te geven elkaar, naast de bezinnende contactdagen, ook op een informele wijze te ontmoeten. Het schip wordt in zijn geheel afgehuurd door de stichting, zodat het besloten karakter gegarandeerd is.
  De kosten worden zo laag mogelijk gehouden. De huurprijs van de boot, de lunch en de consumpties zijn op rekening van de stichting. U betaalt slechts een bijdrage (ca. derde) in de werkelijke kosten.

  Verhinderd de eigen bijdrage u om deel te kunnen nemen? Stuur een mail naar: info@winstuitverlies.nl


  Wanneer?
  D.V. zaterdag 18 juni 2022 van 11:00 uur (afvaart!) – 15 uur
  (Vaartocht van ca. 4 uur – Aan boord vanaf 10.45 uur)

  Waar?
  Kade Harderwijk
  (exact adres ligplaats volgt)

   Vaart U, Vaar JIJ óók mee?!

  -> Geef het zo snel mogelijk aan ons door (Vol = vol) <-

  Meld je aan door onderstaand formulier in te vullen en totaal bedrag aan bijdrage(n) te voldoen:

   Voornaam/-letter(s)*

   Achternaam*

   Huisadres*

   Postcode*

   Woonplaats*

   Mailadres*

   Aanvinken als u op het ingevuld emailadres op de hoogte wilt worden gehouden van nieuws en activiteiten van Winstuitverlies!

   (Mobiel)Telefoonnummer*

   Aantal ouder dan 11 jaar (bijdrage à € 17,50 per persoon)*

   Aantal Kinderen 4 t/m 11 jaar (bijdrage à € 9,50 per persoon)*

   Aantal Kinderen 0 t/m 3 jaar gratis (wel opgeven!)*

   Hoe werd u geattendeerd op de Contact Rondvaart? (om toekomstgericht te bepalen welke wijze van communiceren effectief is)

   Opmerkingen (schip is rolstoel toegankelijk)

   Vink voorwaarde aan voor acceptatie*:

   Ik maak het totaal bedrag (bijdrage aantal volwassen + kinderen x genoemde prijs per persoon) over op rekening NL63 RABO 0157584151 t.n.v. Stichting Winstuitverlies met omschrijving 'Contact Rondvaart Winstuitverlies 2022'. Na betaling is uw opgaaf definitief.

   * = verplicht veld

   Note: Werkt 'Verzenden' niet? Heeft u de voorwaarden geaccepteerd, aangevinkt?

   Ben jij getroffen of betrokken bij kanker? Heb jij of heeft iemand uit het gezin kanker (gehad)? Heb jij een gezins- of familielid verloren door kanker? Ben je tussen de 18 en 35 jaar?

   Dan is deze Contact Puzzelrit Winstuitverlies incl. lunch speciaal voor jou!

   Deze Contact Puzzelrit Winstuitverlies Jongeren wordt voor het eerst door Stichting Winstuitverlies georganiseerd. Om jou, getroffen door of betrokken bij kanker, de gelegenheid te geven elkaar, naast de bezinnende contactdagen-/weekenden, ook op een informele wijze te ontmoeten.
   De kosten worden zo laag mogelijk gehouden. De kosten van de activiteit zijn geheel voor rekening van de stichting. Jij betaalt slechts een bijdrage in de werkelijke kosten.

   Onze dank voor het financieel mogelijk maken gaat uit de deelnemers, de donateurs, de gevers en de sponsor:

   Verhindert de eigen bijdrage jouw om deel te kunnen nemen? Dat willen wij niet! Laat het ons weten: info@winstuitverlies.nl


   Wanneer?
   D.V. zaterdag 21 mei 2022 van 10 – 17 uur
   (Verzamelen bij vertrekpunt vanaf 9:45 uur)

   Waar?
   Ouderkerk a/d IJssel

    Puzzel jij rijdend gezellig mee?!

   -> Geef je zo snel mogelijk op (beperkt aantal deelnemers en Vol = vol) <-

   Meld je aan door onderstaand formulier in te vullen en door de gevraagde bijdrage te voldoen:

    Voornaam/-letter(s)*

    Achternaam*

    Leeftijd (tussen 18 en 35 jaar)*

    Geslacht*

    Woonplaats*

    Mailadres*

    (Mobiel)Telefoonnummer*

    Jij bent in bezit van geldig B-rijbewijs

    Hoe werd je geattendeerd op deze activiteit? (om toekomstgericht te bepalen welke wijze van communiceren effectief is)

    Opmerkingen (dieet of iets waar jij wil dat wij rekening meehouden)

    Vink voorwaarde aan voor acceptatie*:

    Ik maak het bedrag jouw bijdrage € 20,- over op rekening NL63 RABO 0157584151 t.n.v. Stichting Winstuitverlies met omschrijving 'Contact Puzzelrit Winstuitverlies Jongeren 2022'. Na betaling is de opgaaf definitief.

    * = verplicht veld

    Note: Werkt 'Verzenden' niet? Is de acceptatie van de voorwaarden aangevinkt?

    De verenigingen In de knop gebroken, Naamloos Verdriet, Samen Alleen en de stichting Winstuitverlies, waar lotgenoten met verlies elkaar ontmoeten, willen deze weken in de vorm van een digitale enquête een onderzoek doen onder ambtsdragers, pastoraal werkers, gemeenteleden en christelijke hulpverleners over hoe het medeleven en de pastorale zorg na verlies in de kerkelijke gemeente ervaren wordt.

    Met de uitkomst van dit onderzoek kunnen ambtsdragers en pastoraal werkers op een bijeenkomst verder worden toegerust in het verlenen van pastorale zorg na een verlies.

    Ook aan u en jou die met verlies te maken hebben (gehad), wordt gevraagd om aan het onderzoek mee te doen door de digitale enquête in te vullen. Dit invullen kan via de volgende link https://nl.surveymonkey.com/r/BVN5P9L (versie gemeenteleden) en kost hooguit 10 minuten.

    Mocht u nog meer mensen weten met een verlies, wilt u dan dit bericht aan hen doorsturen?

    Meedoen aan het onderzoek is mogelijk t/m zaterdag 14 mei. Vragen over dit onderzoek kunnen gesteld worden via het volgende mailadres: pastoraatnaverlies@solcon.nl

    De uitkomst van dit onderzoek ‘Pastoraat na verlies’ zal op een toerustingsavond voor ambtsdragers en pastoraal werkers gepresenteerd worden met een reactie hierop.

    De presentatie van de resultaten met toelichting zal ook op deze website worden gepubliceerd, zodat u daarvan kan kennis nemen!

    Deze toerustingsavond wordt op twee locaties gehouden. Op D.V. vrijdag 17 juni in kerkgebouw ‘De Hoeksteen’, Vellerselaan 1 te Barneveld en op vrijdag 24 juni 2022 in de aula van de Gomarus Scholengemeenschap, Hoefslag 11 te Gorinchem.

    De bovengenoemde verenigingen en stichting zijn u en jou dankbaar voor het invullen van de  enquête en hopen dat de resultaten van het onderzoek dienstbaar en tot zegen mogen zijn voor het geheel van onze kerken.

    Thema

    “Verwonderd omzien…de troost van Gods voorzienigheid”

    Het uitgangspunt voor de lezing is Psalm 73 en Hebreeën 13 vers 5b-6

    Voor wie?
    De contactdag is bedoeld voor u of jij ongeacht leeftijd die, met of hersteld van kanker, troost en steun zoekt in Gods Woord bij deze ernstige ziekte en zijn ingrijpende gevolgen. Ook uw/jouw echtgeno(o)t(e), ouders, kinderen, familie, vriend(in) zijn van harte welkom! Daarnaast een uitnodiging voor hen die door kanker een lege plaats in hun midden hebben. Maar ook degene die zich op welke wijze dan ook bij kanker betrokken weet, zoals ambtsdragers en pastoraal werkers.

    Wanneer:
    D.V. zaterdag 9 april 2022. Aanvang contactdag is om 10:15 uur (inloop met koffie/thee vanaf 10:00 uur).

    Waar:
    In één van de zalen in de “Bethlehemkerk”, Oudelandseweg 50, 3443 AC in Woerden.

    Spreker:
    Ds. W. Nobel, predikant Hersteld Hervormde Gemeente te Kesteren die uit eigen ondervinding en het pastoraat van nabij weet wat de gevolgen van de ernstige ziekte kanker betekend.

    Het bestuur verwacht dat, met in achtneming van de richtlijnen in de noodverordening COVID-19, de contactdag met de gebruikelijke lunch kan doorgaan. Daar zien wij, met ongetwijfeld velen van jullie, naar uit!

    Heeft u zich opgegeven en bent u onvoorzien, door symptomen COVID-19 of positieve testuitslag bij uzelf of huisgenoten, verhinderd? Wilt u dat ons zo snel mogelijk laten weten, zodat wij anderen die niet meer konden deelnemen kunnen toelaten.

    Kosten (incl. lunch):
    Aan deelname zijn voor u geen kosten verbonden. Wij vragen u en jou voor een bijdrage i.p.v. collecte om deze contactdagen mogelijk te maken over te maken naar: NL63 RABO 0157584151 t.n.v. Stichting Winstuitverlies o.v.v. ‘Contactdag Voorjaar 2022’

    Aanmelden (verplicht):

     Uw voornaam/letters*

     Tussenvoegels

     Uw achternaam*

     Uw e-mail*

     Wilt u de nieuwsberichten op de mail ontvangen? Meldt u aan door op deze link te klinken!

     Uw woonplaats*

     Uw telefoonnummer*

     Aantal personen*

     De namen van de personen die meekomen

     Lunchen mee

     Hoe werd u geattendeerd op de contactdag? (om toekomstgericht te bepalen welke wijze van communiceren effectief is)

     Opmerkingen (bijv. een dieet om bij de lunch rekening mee te houden)

     * = verplicht veld

     … Dan is daar ineens die uitspraak: kanker, uitgezaaid, verder onderzoek, maar … de arts ziet het donker in. Het is alsof je wereld instort. Kort daarna duikt er een virus op wat de hele wereld in rep en roer brengt. Dat er in ons huis kanker gekomen is, wordt ‘bijna’ vergeten. De kranten staan vol met ‘corona’. Hoe eenzaam wordt het als er geen bezoek mag komen, mensen bang zijn om contact te hebben, het gevaarlijk is voor de patiënt om besmet te worden… Kanker in coronatijd…

     Wie onder degenen die dit leest, herkent het? Wat zijn uw/jou ervaringen op het gebied van kanker en corona? Kreeg u/jij te maken met uitgestelde zorg? Hoe was het sociale en het pastorale contact in die periode? Wilt u/jij uw verhaal delen? Heel graag!

     Vul het onderstaand formulier in, waarmee u/jij toestemming geeft dat het verhaal gedeeld mag worden in de publicaties van de stichting (waaronder Nieuwsbericht, Nieuwsbrief of website):

      * verplicht veld

      Stichting Winstuitverlies wil hen nabij zijn, die lijden onder de ernstige, ingrijpende ziekte kanker en de gevolgen daarvan. Denk hierbij aan hen die zelf getroffen zijn, de betrokkenen daar omheen, maar ook hen die iemand zijn verloren aan deze ziekte. Winstuitverlies biedt contact met lot- & geloofsgenoten rondom Gods Woord. Om te delen in elkaars ervaring en samen uit te zien naar dé Troost(er) in het verlies bij kanker. Dit contact vindt twee keer per jaar plaats op een contactdag en jaarlijks op een informeel samenzijn en tijdens een Jongerenweekend. Daarnaast verschijnt er twee keer per jaar een Nieuwsbrief.

      Het huidige bestuur bestaat uit vijf verlies-ervaringskundige personen dat met de hulp van meerdere vrijwilligers de activiteiten uitvoert. De onderlinge relatie omschrijft zich het beste met: open én betrokken op elkaar en op lot- & geloofsgenoten!

      Het bestuur is vanwege vertrek van onze penningsmeester op zoek naar een opvolger voor de taken:

      • Betalingen innen donateurs, voldoen en beheren (Bank & Conscribo);
      • Bijhouden kas en beheren (bank)rekeningen (Conscribo);
      • Financieel (jaar)verslag i.s.m. een extern boekhouder;
      • Jaarbegroting vastgesteld door bestuur bewaken;
      • Meedenken en beslissen over stichtingsactiviteiten.

      Ben(t) u/jij hersteld van of betrokken bij kanker? Beschik(t) u/jij over de (basis)vaardigheden, online bankieren en administreren, om genoemde taken als onze nieuwe penningmeester op te pakken? Dan komen we graag voor in contact! Reageer voor D.V. 5 maart a.s. Bel naar 06-12854832 of mail naar voorzitter@winstuitverlies.nl

      Onvergetelijk is het jongerenweekend waar ik aan deel heb genomen. Waardevol om zelf te kunnen delen, maar ook te ontvangen van wat anderen als verlies en Winst hebben ervaren rond kanker

      Voor wie?
      Heb jij kanker of ben je daarvan hersteld? Heeft iemand uit jouw gezin kanker of gehad? Heb jij je vader, je moeder of je broer/zus verloren door kanker? En ben jij (jong)volwassen (bijna 18 < 30 jaar)? Dan ben je van harte welkom!

      Wat mag je verwachten?
      Contact met jongeren die hetzelfde meemaken of hebben meegemaakt. Samen luisteren naar wat Gods Woord ons te zeggen heeft. Vrijdagavond maken we met elkaar kennis en werken wij dat creatief uit. Zaterdagmorgen houden we een Bijbelstudie. Verder veel ruimte voor het ontmoeten van elkaar. Lees meer in de verhalen van die jou voor gingen!

      Wie is de leiding?
      Het bestuur zorgt voor deskundige leiding en ziet erop toe dat de sfeer, onderlinge omgang en inhoud overeenkomstig Gods Woord is.

      Waar?
      Gastenverblijf ‘Betlehem’ op boerderij De Verwondering te Gouderiaan (goed bereikbaar per auto of OV).

      Wanneer?
      D.V. vrijdag 28 en zaterdag 29 januari 2022. Aankomst vrijdag vanaf 17 uur en tot circa zaterdag 16:00 uur.

      Wat zijn de kosten?
      Daar het bestuur voor dit Jongerenweekend giften reserveert vragen we een kleine bijdrage in de onkosten van € 15,00 per persoon. Reiskosten naar en van de locatie zijn voor eigen rekening.

      Lees je deze activiteit en spreekt het jou aan? Meld je dan aan door onderstaand formulier in te vullen!

      Het aantal plaatsen voor deelnemers is beperkt en wordt op basis van aanmelding verwerkt.

      Let op! Onder ‘Opmerkingen’ svp je leeftijd(en) en in welke relatie jij tot het onderwerp staat.

      Help mee het jongerenweekend onder de aandacht te brengen en verspreidt dit bericht!

       Naam*

       Leeftijd*

       E-mail*

       Adres*

       Postcode*

       Woonplaats*

       Mobiel(telefoon)nummer*

       Komt?
       AlleenSamen met (apart op(ge)geven):

       Hoe werd jij op het Jongerenweekend geattendeerd?*

       Met welke verwachting geef jij je op?*

       Waar wil jij dat wij rekening meehouden (dieet e.d.)?

       Vink voorwaarde aan voor acceptatie*:

       Ik maak de bijdrage à € 15,- over op rekening NL63 RABO 0157584151 t.n.v. Stichting Winstuitverlies met omschrijving 'Jongerenweekend 2020'. Na betaling is jouw aanmelding definitief. Alvast bedankt

       * = verplicht veld

       Het bestuur heeft besloten de contactdag 27 november a.s. niet door te laten gaan. Hoe zeer het ons ook aan het hart gaat vinden wij het gelet op de (landelijke) toename van het aantal besmettingen, de kwetsbaarheid van de deelnemers en het risico van verspreiding in deze periode niet verantwoordt de contactdag te houden. Wij vragen uw begrip voor ons (toch moeilijke) besluit.

       Het bestuur ziet uit naar de mogelijkheid van een contactdag in het Voorjaar 2022, D.V. zaterdag 9 april a.s. waar ds. Nobel dan zijn lezing zal houden, waarvan zij hoopt dat die eventueel met beperkingen wel door kan gaan.


       Geef wat de Heere van u en jou vraagt
       Hoewel de contactdag niet door kan gaan heeft de stichting (door)lopende kosten. Wat de Heere van u en jou vraagt te geven ontvangen wij in dankbaarheid aan Hem: NL63 RABO 0157584151 t.n.v. Stichting Winstuitverlies

       Jong-volwassenen, die verlies van gezondheid of geliefden ervaren, hebben er ook behoefte aan gezien en gehoord te worden. Praten over je verlies is voor de meesten van hen niet gemakkelijk. In contact met leeftijd- en lotgenoten gaat het door (h)erkenning gewoon vanzelf. Natuurlijk is de eerste ontmoeting spannend, maar het ijs is in contact met jomg-volwassenen bij Winstuitverlies snel gebroken.

       Uit een jaarlijks terugkerend jongerenweekend is een heuse whatsapp groep ontstaan. In ‘lockdown periode’ is met regelmaat ‘online contact’ geweest. Maar eindelijk is er weer een ‘life event’ mogelijk! Kom jij ook?

       Ben jij een jong-volwassene (circa 18 – 30 jaar) die getroffen of betrokken is geraakt door kanker en is voor jou de Bijbel het Woord van God? Dan ben je van harte welkom! Geef je snel op want het aantal personen dat kan deelnemen is (nog) beperkt.

       Wanneer? Waar?

       D.V. Zaterdag 30 oktober a.s. in Driebruggen om 10 uur (tot ongeveer 15 uur).

       De exacte locatie ontvangen de deelnemers op een later moment.

       Aanmeldformulier (aanmelden is verplicht!)

        Naam*

        Leeftijd*

        E-mail*

        Woonplaats*

        Mobiel(telefoon)nummer*

        Komt?
        AlleenSamen met (apart op(ge)geven):

        Hoe werd jij op het live event geattendeerd?*

        Met welke verwachting geef jij je op?*

        Waar wil jij dat wij rekening meehouden (dieet e.d.)?

        * = verplicht veld