Het is een Bijbelse opdracht om zaken rond het levenseinde goed te regelen. Een (wettig) middel om praktische zaken rond ons levenseinde zelf vast te leggen is een codicil of wilsbeschikking.

Een codicil of wilsbeschikking is een handgeschreven, gedagtekend en door de schrijver zelf ondertekend document, waarin de ondergetekende (de erflater) zonder tussenkomst van de notaris de nalatenschap van bepaalde roerende zaken regelt. (nl.wikipedia.org)

Deze versie van het codicil, door Stichting Winstuitverlies opgesteld, is vrij te gebruiken (klik op deze link om te openen).

logo ikzoekchristelijkehulp

Op ikzoekchristelijkhulp.nl vindt u een compleet overzicht van christelijke hulp in Nederland. Met behulp van de zoekfuncties vindt u direct en gemakkelijk de christelijke zorg waar u naar op zoek bent. Dit bespaart u dus een hoop uitzoekwerk en tijd.

logo De Oase

De Oase is een diaconaal gastenhuis met een reformatorische identiteit; een kleinschalig verblijf voor gasten die psychisch en lichamelijk uit balans zijn en toe zijn aan een herstelperiode.

In de Nieuwsbrief Najaar 2015 staat meer te lezen over De Oase en wat zij ook voor degene die getroffen is door of betrokken is bij kanker kan betekenen.

Bewust verder logo

Bewust Verder biedt professionele, praktische hulp bij problemen als gevolg van kanker, verlies en chronisch ziekzijn.

De boodschap dat je ernstig ziek bent of alleen verder moet zorgt dat je met een klap op je levensweg tot stilstand komt. Bij het intense verdriet is de verwarring over hoe verder met je werk, je inkomen, de thuissituatie…  Soms pas jaren later. Wie kan je steun bieden om grip te kijgen op deze schijnbaar uitzichtloze situatie? Bewust Verder wil jou die steun bieden! Vanuit naastenliefde, (h)erkenning en vaardig door eigen ondervinding.

Vrijblijvend kennismaken? Mail naar info@bewustverder.nl of bel 0612854832

 

Logo NPVzorg

Het leven is een gave van de Schepper zelf. Dat leven is kostbaar en verdient bescherming; van het allerprilste begin tot aan het einde. De NPV komt op voor het mensenleven. Voor leven dat kwetsbaar is en broos, voor ieder mens, in welke levensfase dan ook.

Persoonlijk advies en toerusting
De medewerkers van de NPV-Advieslijnen bieden een luisterend oor en ruimte voor een goed gesprek over de medisch-ethische vragen in de zorg. Ook organiseert de NPV speciale toerustingsavonden waarop moeilijke medisch-ethische thema’s aan bod komen. Het doel van de NPV hiermee is: jou zo toerusten dat je goede keuzes kunt maken.

Thuishulp
Een vrijwilliger van de NPV biedt bij een oudere of zieke praktische hulp aan huis, gezelschap en ondersteuning. Ook mantelzorgers kunnen rekenen op ondersteuning door de NPV. Daarbij werkt de NPV nauw samen met de professionele hulp. Door gezelschap en aandacht biedt de NPV een stukje extra zingeving aan het leven.

Beleidsbeïnvloeding
De NPV is jouw stem in de samenleving. De NPV draagt uit dat het leven kostbaar is en beschermd moet worden en niet zomaar beëindigd door abortus of euthanasie. De NPV doet dit door te reageren op wetsvoorstellen, te participeren in werkgroepen, contacten te onderhouden met politici en andere beleidsmakers, door te publiceren in kranten en mee te werken aan tv-programma’s.

Stuk voor stuk dragen deze activiteiten bij aan de zorg voor het leven en daarmee aan de missie van de NPV. In de samenhang van activiteiten zit de kracht van de NPV. De NPV zet alles op alles om mensen in kwetsbare posities te ondersteunen.

De Vluchtheuvel

De Vluchtheuvel geeft hulp. Zij bieden professionele, christelijke hulp bij psychosociale problemen. Omdat geloof op alle terreinen van het leven – en dus ook bij problemen – een rol speelt, neemt het bij De Vluchtheuvel een belangrijke plaats in in de hulpverleningsgesprekken.