Vanaf de oprichting van Stichting Winstuitverlies is tweemaal per jaar een nieuwsbrief verschenen, die per post werd toegezonden aan donateurs. Daarnaast werd deze ook gebruikt om uit te delen op onder andere lezingen en bijeenkomsten voor bekendheid van ons werk. Het samenstellen en opmaken van de nieuwsbrief vraagt veel van het bestuur. We zijn degenen die de afgelopen jaren hebben meegewerkt aan de totstandkoming ervan veel dank verschuldigd. Hoewel de financiële bijdrage van donateurs en giften voor het uitgeven van de nieuwsbrief InContact dankbaar zijn besteed, wil het bestuur die gelden in zetten voor de contactmomenten. Zoals voor de contactdag in het voor- en najaar en de contactdag informeel medio elk jaar. Het bestuur heeft daarom besloten de nieuwsbrief niet meer in de huidige vorm op papier uit te geven.

In plaats daarvan worden met grotere regelmaat artikelen en columns geplaatst op de website. Degene die zich hiervoor heeft opgegeven ontvangt minimaal 1x per maand op het bij ons bekende mailadres het nieuwsbericht. Daarin wordt verwezen naar wat in de afgelopen periode nieuw is geplaatst op de website. Wie het nieuwsbericht maandelijks wil ontvangen kan zich opgegeven op de website.

Nogmaals wil het bestuur haar dank uitspreken en haar waardering onderstrepen voor al het werk wat gedaan is om de nieuwsbrief in al de aflopen laten te laten verschijnen. De verschenen nieuwsbrieven zullen op de website worden geplaatst en de artikelen uit de nieuwsbrieven zullen ook op de website als bericht te lezen zijn.

Jaarverslag-activiteiten-2022

Jaarrekening-2022-Stichting-Winstuitverlies

Open het document (pdf) met stellingen en vragen voor het in gesprek gaan over ‘Pastoraat na verlies’.

Jaarrekening-2021-Winstuitverlies

Jaarverslag-activiteiten-2021

Stichting Winstuitverlies wil hen nabij zijn, die lijden onder de ernstige, ingrijpende ziekte kanker en de gevolgen daarvan. Denk hierbij aan hen die zelf getroffen zijn, de betrokkenen daar omheen, maar ook hen die iemand zijn verloren aan deze ziekte. Winstuitverlies biedt contact met lot- & geloofsgenoten rondom Gods Woord. Om te delen in elkaars ervaring en samen uit te zien naar dé Troost(er) in het verlies bij kanker. Dit contact vindt twee keer per jaar plaats op een contactdag en jaarlijks op een informeel samenzijn en tijdens een Jongerenweekend. Daarnaast verschijnt er twee keer per jaar een Nieuwsbrief.

Het huidige bestuur bestaat uit vijf verlies-ervaringskundige personen dat met de hulp van meerdere vrijwilligers de activiteiten uitvoert. De onderlinge relatie omschrijft zich het beste met: open én betrokken op elkaar en op lot- & geloofsgenoten!

Het bestuur is voor het coördineren van de communicatie op zoek naar u / jou voor het uitvoeren van de volgende taken:

  • Coördineren, redigeren en opmaken van de nieuwsbrief en de nieuwsberichten
  • Plannen, opmaken en plaatsen van de advertenties en de overige publicaties.

Ben(t) u/jij hersteld van of betrokken bij kanker? Wil(t) en kun(t) u/jij genoemde taken (online vanuit (t)huis te doen) als bestuurslid uitvoeren? Dan komen we graag in contact! Bel voor meer info naar 06-12854832 of mail naar voorzitter@winstuitverlies.nl

Jaarverslag-activiteiten-2020-Stichting-Winstuitverlies

Jaarrekening_2020_WinstuitVerlies-2.0