Open het document (pdf) met stellingen en vragen voor het in gesprek gaan over ‘Pastoraat na verlies’.

Jaarrekening-2021-Winstuitverlies

Jaarverslag-activiteiten-2021

Stichting Winstuitverlies wil hen nabij zijn, die lijden onder de ernstige, ingrijpende ziekte kanker en de gevolgen daarvan. Denk hierbij aan hen die zelf getroffen zijn, de betrokkenen daar omheen, maar ook hen die iemand zijn verloren aan deze ziekte. Winstuitverlies biedt contact met lot- & geloofsgenoten rondom Gods Woord. Om te delen in elkaars ervaring en samen uit te zien naar dé Troost(er) in het verlies bij kanker. Dit contact vindt twee keer per jaar plaats op een contactdag en jaarlijks op een informeel samenzijn en tijdens een Jongerenweekend. Daarnaast verschijnt er twee keer per jaar een Nieuwsbrief.

Het huidige bestuur bestaat uit vijf verlies-ervaringskundige personen dat met de hulp van meerdere vrijwilligers de activiteiten uitvoert. De onderlinge relatie omschrijft zich het beste met: open én betrokken op elkaar en op lot- & geloofsgenoten!

Het bestuur is voor het coördineren van de communicatie op zoek naar u / jou voor het uitvoeren van de volgende taken:

  • Coördineren, redigeren en opmaken van de nieuwsbrief en de nieuwsberichten
  • Plannen, opmaken en plaatsen van de advertenties en de overige publicaties.

Ben(t) u/jij hersteld van of betrokken bij kanker? Wil(t) en kun(t) u/jij genoemde taken (online vanuit (t)huis te doen) als bestuurslid uitvoeren? Dan komen we graag in contact! Bel voor meer info naar 06-12854832 of mail naar voorzitter@winstuitverlies.nl

Jaarverslag-activiteiten-2020-Stichting-Winstuitverlies

Jaarrekening_2020_WinstuitVerlies-2.0

Beleidsnotitie_Stichting_Winstuitverlies_doorlopend

Jaarverslag-2019-stichting-winstuitverlies-1

Jaarrekening_2019_Stichting_WinstuitVerlies-def

Zaterdag 15 juni jl. kwamen bijna 90 deelnemers in Drimmelen aan boord van de Zilvermeeuw. Nieuwe en bekende gezichten, ouderen en jongeren kwamen de loopplank op. Het bestuur heette hen persoonlijk welkom. Iedere deelnemer werd getrakteerd op een kop koffie, thee of fris met een plakje cake of koek.

Na een welkomstwoord door de bestuursvoorzitter, die de rondvaart met ons opende en de Heere Zijn zegen vroeg ook voor de lunch, gingen de trossen los. De steven werd gericht naar De Biesbosch.

Hoewel niet ieder er oor voor had, nam de kapitein en tegelijk ook stuurman, ons mee in het ontstaan van De Brabantse Biesbosch. Ook enkele deelnemers konden ons meer vertellen over waar wij langs voeren.

Op boven- , benedendek of op het zonneterras was men volop onderling in gesprek. Of nam men de ruimte om, buiten- of binnen, op zichzelf het voorbij trekkend landschap in zich op te nemen. Binnen de ‘veilige’ grenzen van het schip was een ontspannen sfeer.

Rond het middaguur werd het buffet van de Beverlunch geopend. Een rijkelijk gevuld buffet voor een voedzaam maal met handfruit voor de vitaminen. Aan wat overbleef is te zien dat niemand iets tekort hoefde te komen om zich van nieuwe energie te voorzien.

Dat laatste bleek wel nodig om de soms diepgaande, emotionele gesprekken vol te houden. Voor wie met elkaar uit ervaring spreekt, raakt de juiste snaar. Het lied dat gesproken werd, kan door de nood gedreven een klaagzang zijn, of een uitzien naar Troost, maar ook een loflied op de goedheid van de Heere. Hoe het ook klonk, het vond weerklank en/of kon veelal uit ervaring sprekend worden meegezongen. Lotgenootschap!

Voor we het in de gaten hebben is de rondvaart ten einde. Het was goed om deelgenoot te zijn geweest van, ook dit jaar, waardevolle contacten. De Heere werd met gebed gedankt voor deze gaven!

Nunspeet, Juni 2019