Jaarverslag-2019-stichting-winstuitverlies-1

Jaarrekening_2019_Stichting_WinstuitVerlies-def

Zaterdag 15 juni jl. kwamen bijna 90 deelnemers in Drimmelen aan boord van de Zilvermeeuw. Nieuwe en bekende gezichten, ouderen en jongeren kwamen de loopplank op. Het bestuur heette hen persoonlijk welkom. Iedere deelnemer werd getrakteerd op een kop koffie, thee of fris met een plakje cake of koek.

Na een welkomstwoord door de bestuursvoorzitter, die de rondvaart met ons opende en de Heere Zijn zegen vroeg ook voor de lunch, gingen de trossen los. De steven werd gericht naar De Biesbosch.

Hoewel niet ieder er oor voor had, nam de kapitein en tegelijk ook stuurman, ons mee in het ontstaan van De Brabantse Biesbosch. Ook enkele deelnemers konden ons meer vertellen over waar wij langs voeren.

Op boven- , benedendek of op het zonneterras was men volop onderling in gesprek. Of nam men de ruimte om, buiten- of binnen, op zichzelf het voorbij trekkend landschap in zich op te nemen. Binnen de ‘veilige’ grenzen van het schip was een ontspannen sfeer.

Rond het middaguur werd het buffet van de Beverlunch geopend. Een rijkelijk gevuld buffet voor een voedzaam maal met handfruit voor de vitaminen. Aan wat overbleef is te zien dat niemand iets tekort hoefde te komen om zich van nieuwe energie te voorzien.

Dat laatste bleek wel nodig om de soms diepgaande, emotionele gesprekken vol te houden. Voor wie met elkaar uit ervaring spreekt, raakt de juiste snaar. Het lied dat gesproken werd, kan door de nood gedreven een klaagzang zijn, of een uitzien naar Troost, maar ook een loflied op de goedheid van de Heere. Hoe het ook klonk, het vond weerklank en/of kon veelal uit ervaring sprekend worden meegezongen. Lotgenootschap!

Voor we het in de gaten hebben is de rondvaart ten einde. Het was goed om deelgenoot te zijn geweest van, ook dit jaar, waardevolle contacten. De Heere werd met gebed gedankt voor deze gaven!

Nunspeet, Juni 2019

Jaarverslag-activiteiten-2018-def

Jaarrekening_2018_WinstuitVerlies-2.1
  Jaarverslag activiteiten Stichting Winstuitverlies 2017

  Jaarrekening_2017_WinstuitVerlies-definitief

  Het doel van de interkerkelijke Stichting Kracht naar Kruis, opgericht 7 augustus 1943, is het licht van Gods Woord te laten schijnen in het leven van hen, die door lichamelijk en/of geestelijk lijden een moeilijk bestaan hebben.

  Blad Kracht naar Kruis

  In de eerste week van elke maand verschijnt 10 maanden van het jaar het blad “Kracht naar Kruis”. De inhoud van deze uitgave is bedoeld om degenen die door lichamelijk en/of geestelijk lijden een moeilijk bestaan hebben en ook ouderen te bemoedigen vanuit de Bijbel. Een aantal predikanten en meelevende kerkleden uit verschillende kerkgenootschappen verleent medewerking aan de totstandkoming van het blad.

  De abonnementsprijs voor de uitgave is €10,00 per jaar. Alle chronisch zieken kunnen dit blad gratis ontvangen.


  Website: www.krachtnaarkruis.net

   

  Het is een Bijbelse opdracht om zaken rond het levenseinde goed te regelen. Een (wettig) middel om praktische zaken rond ons levenseinde zelf vast te leggen is een codicil of wilsbeschikking.

  Een codicil of wilsbeschikking is een handgeschreven, gedagtekend en door de schrijver zelf ondertekend document, waarin de ondergetekende (de erflater) zonder tussenkomst van de notaris de nalatenschap van bepaalde roerende zaken regelt. (nl.wikipedia.org)

  Deze versie van het codicil, door Stichting Winstuitverlies opgesteld, is vrij te gebruiken (klik op deze link om te openen).