Weekdienst met aandacht voor Winst-uit-verlies, samen uitzien naar Troost!

Deze weekdienst, belegt door de Hersteld Hervormde Gemeente van Ouderkerk a/d IJssel e.o., maakt opnieuw mogelijk nabij op afstand samen te komen rond Gods Woord bij kanker en verlies.

De eerste weekdienst, belegd door en in een plaatselijke gemeente, voorzag in de behoefte om samen te zijn rond Gods Woord bij kanker. De kerkenraad van bovengenoemde gemeente was bereid op verzoek van Stichting Winstuitverlies een extra weekdienst te beleggen waarin ds. P.C. Hoek van Sommelsdijk voorging. In tekstkeuze en prediking in deze dienst werd aandacht gegeven aan ‘verlies van gezondheid en/of geliefde(n)’.

De tekst als uitgangspunt voor de Woordverkondiging is Exodus 15 vers 25a:
Hij dan riep tot den HEERE, en de HEERE wees hem een hout; dat wierp hij in dat water

Weekdienst met aandacht voor Winst-uit-verlies, samen uitzien naar Troost!

Deze weekdienst, belegt door de Geformeerde Gemeente van Woerden, maakte het toch mogelijk nabij op afstand samen te komen rond Gods Woord bij kanker en verlies.

In deze tijd van nood is een woord van hoop, en zeker Gods Wood, onmisbaar. Planbare zorg, zoals onderzoeken voor (mogelijk) kanker en de behandelingen daarvan, gaat niet door of is afgeschaald tot het minimum. Pastorale zorg kan niet op de wijze worden geboden als waar naar wordt verlangd. Contacten zijn tot één persoon per dag teruggebracht. Hoe kan goed worden gerouwd, verliezen worden overleefd? Wie ziet in deze dagen niet uit naar licht, naar troost in zijn of haar leven? De dichter van Psalm 119 vers 84 zong, getuigde (en daar zien wij met hem naar uit):

Uw Woord kan mij, ofschoon ik alles mis,
Door zijnen smaak, én hart én zinnen strelen.

Op verzoek van Stichting Winstuitverlies heeft de kerkenraad van de Ger. Gem. Woerden, daar waar onze contactdagen al 10 jaar worden gehouden, een extra weekdienst belegd waarin ds. A.J. de Waard van Urk voorging. In tekstkeuze en prediking in deze dienst werd aandacht gegeven aan ‘verlies van gezondheid en/of geliefde(n)’.

Op Contactdag Najaar 2019, zaterdag 16 november 2019 in de Bethlehemkerk te Woerden, hield ds. J. Westerink zijn lezing met als thema ‘Paulus zekerheid omtrent het sterven geeft hem moed om te leven’ met als uitgangspunt 2 Korinthe 5.

Ds. J. Westerink, die uit persoonlijk en pastoraal ondervinding weet wat (mee)lijden als (gezins)lid is, heeft daarbij praktische opmerkingen en adviezen geven omtrent het voorbereiden van onze eigen begrafenis.

“Hebt u wat klaarliggen voor uw begrafenis? En als u dat nog niet hebt zou u dan er eens voor willen gaan zitten om je voor Gods Aangezicht af te vragen: Wat zou ik nou willen dat er gezegd en wat er gezonden zou worden op mijn begrafenis? Als bewijs dat dat iets is wat er in je omgaat. En je realiseert: die tekst, die psalm past die bij mijn leven?”, zo vroeg ds. Westerink de deelnemers.

Op Contactdag Voorjaar 2019, zaterdag 15 april 2019 in de Bethlehemkerk te Woerden, hield ds. L. de Wit zijn lezing met als thema ‘Van het leven naar de dood… van de dood naar hét Leven!’ met als uitgangspunt Efeze 2 vers 1 – 10.

Ds. L. de Wit , die uit persoonlijk en pastoraal ondervinding weet wat (mee)lijden als (gezins)lid is, heeft het thema op toegespitst op Bijbelse zielszorg bij het naderen van de dood.

Op Contactdag Najaar 2018, zaterdag 20 oktober 2018 in de Bethlehemkerk te Woerden, hield ds. A.T. Vergunst zijn lezing met als thema ‘Als één lid (over)lijdt, lijden al de leden’ met als uitgangspunt 1 Korinthe 12 vers 12 – 26.

Ds. A.T Vergunst, die uit persoonlijk en pastoraal ondervinding weet wat (mee)lijden als (gezins)lid is, heeft het thema op toegespitst op het (gemeente)leven en wat de plicht is van elk (gemeente)lid, in het bijzonder zij die zich leden weten van het lichaam van onze Heere Jezus Christus.

D.V. is de volgende contactdag Voorjaar 2019 op zaterdag 13 april 2019!

Op Contactdag Voorjaar 2018, zaterdag 14 april 2018 in de Bethlehemkerk te Woerden, hield ds. A. Schreuder zijn lezing met als thema ‘De gave van lijdzaamheid’ naar aanleiding van Hebreeën 12 vers 1,2.

Ds. Schreuder, die uit persoonlijk en pastoraal ondervinding weet wat lijden is, ging na wat het woord lijdzaamheid in de Bijbel voor betekenis heeft. Het is een woord dat altijd in verband staat met lijden, verdrukking enz. Het is ook een woord dat de Heere juist in zulke omstandigheden als een genadegave wil werken.

Als leidraad voor de lezing gaf de predikant de volgende punten:

  • Wat is lijdzaamheid in het gewone spraakgebruik?
  • Wat is het verschil met lijdelijkheid?
  • Betekenis van de Griekse woorden hupomone (lijdzaamheid, volharding, standvastigheid, volstandigheid en verdraagzaamheid) en hupomeno (standhouden, verdragen en voldharden)
  • Uitleg van de Bijbelgedeelten Romeinen 5 vers 3-5 en Jakabus 1 vers 2-5
  • De gave van lijdzaamheid
  • Hoe wordt de lijdzaamheid tot stand gebracht?
  • Wat is de uitwerking? Ze bevrijdt van, houdt stand en volhardt.
  • De vrucht van lijdzaamheid
  • En als ik toch mismoedig ben? De betekenis van Jakobus 1 vers 5

 

 

Op landelijke contactdag van Stichting Winstuitverlies, zaterdag 18 maart 2017 in de Bethlehemkerk te Woerden, hield ds. D.J. Budding zijn lezing naar aanleiding van Psalm 116 met als thema ‘Uit overtuiging van onze geest of de Heilige Geest’.

Op landelijke contactdag van Stichting Winstuitverlies, zaterdag 19 november 2016 in de Bethlehemkerk te Woerden, hield ds. K. Visser zijn lezing naar aanleiding van Jesaja 38 met als thema ‘Lessen uit het ziekbed van koning Hizkia’.

ds-k-visser-3

Ds. A. T. Vergunst, predikant van de gereformeerde gemeente te Waupun (VS), gaf op 29 augustus 2016 enkele pastorale adviezen over rouwverwerking tijdens de Haamstede conferentie 2016.

Bron: http://haamstedeconferentie.nl. / http://www.rd.nl/kerk-religie/ds-a-t-vergunst-geeft-pastorale-adviezen-over-rouwverwerking-1.1121082

Op landelijke contactdag van Stichting Winstuitverlies, zaterdag 16 april 2016 in de Bethlehemkerk te Woerden, hield ds. G.W.S. Mulder zijn lezing naar aanleiding van Psalm 4:7 met als thema ‘Gericht gebedsleven’.

20160418_Ds_GWS_Mulder_website

De inleiding met vragenbeantwoording is te beluisteren door op de onderstaande taakbalk op play-knop te klikken.