1995-Ziekte-door-JC-Ryle-Romijn-Van-der-Hoff-bv

Recentie bundel Winstuitverlies Saambinder H J Aagteresch

 

In het cursusjaar 2006/2007 hield studentenvereniging Solidamentum zich bezig met ‘wonderen’. Rondom dit thema werden diverse lezingen gehouden en artikelen geschreven. Ze zijn gebundeld in het binnenkort verschijnende boek ‘Wonderen… de wereld uit’. Leerzaam is de bijdrage van drs. L.D.A. Harteveld over de betekenis van wonderen in het Nieuwe Testament en die van drs. J. van Mourik over visies op de heilsfeiten als wonderen. Dr. H.J. Agteresch gaat in op gebedsgenezing, prof. dr. F.A. van Lieburg op protestants wondergeloof, gebaseerd op aanvechtbare verhalen uit de kerkhistorie. N.a.v. ‘Wonderen… de wereld uit’, door dr. H.J. Agteresch e.a; uitg. De Banier, Apeldoorn; 185 blz., prijs  14,90.

Als de schaduw valt - ds P C Hoek

We krijgen er allemaal mee te maken: iemand in onze naaste omgeving wordt ernstig ziek. Over zijn of haar leven valt de schaduw van de dood. Het kan iemand uit ons gezin zijn, een familielid, een collega of een vriend. Wie de ernstig zieke naaste bijstaat, krijgt te maken met de nodige vragen, verlegenheid en vrees. Hoe kunnen we hem of haar nabij komen? Hoe kan er een echte ontmoeting, kan er een echt contact ontstaan? Welke woorden zijn gepast en welke niet? Deze en andere vragen dringen zich aan ons op. Bovendien stelt het aangrijpende leed van de ander ook indringende vragen aan ons eigen hart.
In dit boek gaat de auteur samen met de lezer op zoek naar antwoorden op deze vragen. Daarbij wordt de gang van de ernstig zieke gevolgd: van het krijgen van de gevreesde uitslag van de dokter tot en met het moment waarop het ziekbed een sterfbed wordt. Bovendien wordt onderscheid gemaakt tussen het ernstig zieke kind en de ernstig zieke volwassene. Ook komt nadrukkelijk de vraag aan de orde hoe het Woord van God mensen in deze schaduw licht en uitzicht kan geven.

Eerder schreef ds. Hoek de studie Leven in de schaduw van de dood. Het bijstaan van ernstig zieken en stervenden (2009). Belangrijke delen van dat boek heeft hij nu herschreven en toegankelijk gemaakt voor oud en jong.

Ean code: 9789033127519

Uitgeverij: Den Hertog
Aantal pagina’s: 110
Bindwijze: PAPERBACK

Keizer aller ziektes

Het boek ‘De keizer aller ziektes’, een biografie van kanker, intrigeerde mij. Zo ervaarde ik en vele met mij deze ziekte. De biografie beschrijft de strijdt die nooit gewonnen gaat worden. Door de ziekte kanker kom je in een andere ‘wereld’ terecht. Het boek geeft veel inzicht in de ziekte en geschiedenis van kanker Mogelijk herstel je, maar je ‘geneest’ nooit.

Rijk om dan uit eigen ondervinding te weten dat ook de oorzaak van de keizer aller ziektes, onze ongehoorzaamheid aan God, overwonnen is door de Heere Jezus Christus.

Het Reformatorisch Dagblad publiceerde een recentie van dit boek.

”De keizer aller ziektes. Een biografie van kanker”, Siddhartha Mukherjee; uitg. De Bezige Bij, Amsterdam, 2011; ISBN 978 90 234 2698 1; 592 blz.; € 29,90.

9789033122576-Het-kromme-in-het-levenslot-Thomas-Boston

Het leven van de bekende Schotse prediker Thomas Boston (1676-1732) was niet gemakkelijk. Hij had een zwakke gezondheid en ondervond veel tegenslagen in zijn huiselijk leven. Bovendien waren er zorgen op kerkelijk en staatkundig terrein.

Getekend door zijn eigen ervaringen, schreef Boston dit leerzame en troostvolle boek. Hij werpt een verrassend helder licht op het menselijk leven met zijn vele ‘waaroms’. Al de tegenslagen die een mens kan ervaren, vormen ‘het kromme’. Alleen door het geloof kunnen wij een juist gezicht krijgen op alles wat ons in dit leven overkomt. Centraal staat dat God in Zijn wijsheid en door Zijn almacht alles bestuurt en regeert. Boston roept op tot vernedering, want daarop zal op Gods tijd een volkomen verhoging volgen: ‘Zij zullen niet meer hongeren, en zullen niet meer dorsten, en de zon zal op hen niet vallen, noch enige hitte.’

ISBN (EAN): 9789033122576

Uitgever: Den Hertog

9789058299581-Sinds-ik-het-weet-ds-Belder-boekjeJe zult van de artsen maar te horen krijgen dat ze niets meer voor je kunnen doen. Hooguit pijn bestrijden en proberen de kwaliteit van je resterende leven zo optimaal mogelijk te houden. Hoe ga je, samen met familie en vrienden, met zo’n jobstijding om?

Sinds ik het weet is een verzameling gedachten, overdenkingen, voorzichtige raadgevingen en gebeden voor mensen die het gevreesde punt in hun ziekteproces bereikt hebben of gepasseerd zijn. Aan het woord komen vooral lotgenoten die en weg van hoop en verwachting wijzen: bij Jezus is niemand ‘opgegeven’.
Een passend geschenkboekje als het aan woorden ontbreekt, met mooie aquarellen van Mattie de Bruine.

Ds. J. Belder is hervormd emeritus predikant.

Mattie de Bruine is een bekende illustrator. Ze illustreert onder andere in het gezinsblad Terdege.

ISBN:9789058299581

Uitgeverij Groen – Heerenveen

9789033117435-De-vrijheid-tegemoet-boekjeWanneer mensen horen dat ze een ongeneeslijke ziekte hebben, lijkt het alsof de wereld ineenstort. Ineens lijkt er geen of nauwelijks toekomst meer. Behandelingen zijn dikwijls langdurig en zwaar.–Toch mag er in het leven van een gelovige ook iets anders zijn: vertrouwen in Gods leiding en de zekerheid – bij vallen en opstaan – dat Hij Zich nooit vergist. In Gods weg mag je de vrijheid tegemoetgaan. Dat is het wat de schrijfster wil doorgeven.

Schrijfster: Nellie Teekens-Krijgsman

‘U heeft kanker’ heeft als gevolg een rouwproces van wat geweest is naar hetgeen worden zal. Het geeft een ‘identiteitsverandering’.

Het boek is in de eerste plaats geschreven en bedoeld voor hen die verlies te verwerken hebben van een dierbaar persoon, de nabestaanden. Dit boek beschrijft hoe de rouwverwerking verloopt. Zelf heb ik toch ook veel herkenning in dit boek gevonden in de verliesverwerking van de gevolgen van de behandelingen voor kanker. Nabestaande, maar ook zij die kanker hebben of hersteld zijn van kanker maken ook een ‘identiteitsverandering’ door. Het wordt nooit meer zoals voor de boodschap ‘U heeft kanker’.

Ook de reactie van de omgeving, familie, het contact met hulpverleners, het pastoraat etc. zal naar ik verwacht veel herkenning oproepen bij zieke en herstelde kankerpatienten als hulpverleners.

Wel zal hetgeen geschreven wordt over zogenaamd ‘verrijzenisgeloof’ met onderscheid gelezen moeten worden. Jezus Christus is geen martelaar, maar de opgestane Levensvorst. Dat is geen ‘gedachte’, maar een Waarheid voor hen die geloven. Of zoals Paulus het zegt in 1 Thessalonicensen 4: “Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem,” En op zoveel andere plaatsen in Gods Woord.

Arthur Polspoel is als universitair docent en supervisor verbonden aan de Theologische Faculteit Tilburg. Hij heeft veel ervaring opgedaan in de begeleiding van nabestaanden.

ISBN 90-806883-9-8