Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit personen die de Stichting ‘Winst uit verlies’ een warm hart toedragen en die achter haar doelstellingen en activiteiten staan. Momenteel bestaat het Comité van Aanbeveling uit de volgende personen:

Ds. G.J. van Aalst
Ds. P.C. Hoek
Dr. P. Honkoop, MDL-arts
Dr. C.S.L. Janse, oud-hoofdredacteur RD
Ds. M.A. Kempeneers
Ing. J. Koetsier, oud-dir. Erdee Media Groep
Ds. W. Pieters
Ds. A. Schot
Ds. A. Schreuder
Ds. A.J. de Waard
Ds. L. de Wit

Samenstelling Bestuur

Voorzitter:
Dhr. H.J. (Henk-Jan) Koetsier,
voorzitter@winstuitverlies.nl

Scretariaat:
Mevr. M.G. (Gerdien) Otterspeer,
secretariaat@winstuitverlies.nl

Penningmeester:
Dhr. H. (Erik) Joosse,
penningmeester@winstuitverlies.nl

Algemeen bestuurslid:
Mevr. G.H. de Waard-Vuyk,
bestuurslid@winstuitverlies.nl

Publiciteit & Promotie:
Mevr. L. Klop-de Pater,
pr@winstuitverlies.nl