Vacature bestuur – Coördinator Communicatie gezocht

Stichting Winstuitverlies wil hen nabij zijn, die lijden onder de ernstige, ingrijpende ziekte kanker en de gevolgen daarvan. Denk hierbij aan hen die zelf getroffen zijn, de betrokkenen daar omheen, maar ook hen die iemand zijn verloren aan deze ziekte. Winstuitverlies biedt contact met lot- & geloofsgenoten rondom Gods Woord. Om te delen in elkaars ervaring en samen uit te zien naar dé Troost(er) in het verlies bij kanker. Dit contact vindt twee keer per jaar plaats op een contactdag en jaarlijks op een informeel samenzijn en tijdens een Jongerenweekend. Daarnaast verschijnt er twee keer per jaar een Nieuwsbrief.

Het huidige bestuur bestaat uit vijf verlies-ervaringskundige personen dat met de hulp van meerdere vrijwilligers de activiteiten uitvoert. De onderlinge relatie omschrijft zich het beste met: open én betrokken op elkaar en op lot- & geloofsgenoten!

Het bestuur is voor het coördineren van de communicatie op zoek naar u / jou voor het uitvoeren van de volgende taken:

  • Coördineren, redigeren en opmaken van de nieuwsbrief en de nieuwsberichten
  • Plannen, opmaken en plaatsen van de advertenties en de overige publicaties.

Ben(t) u/jij hersteld van of betrokken bij kanker? Wil(t) en kun(t) u/jij genoemde taken (online vanuit (t)huis te doen) als bestuurslid uitvoeren? Dan komen we graag in contact! Bel voor meer info naar 06-12854832 of mail naar voorzitter@winstuitverlies.nl