Een jaar van ernstige ziekte en zorgen (in het gezin),
Waarin ik vaak niet verder kon kijken dan de dag van morgen.
Een jaar van verdriet, twijfel en hoop.
Emoties gingen met me op de loop,
Waarin de wanhoop hoe nu verder me soms bekroop.

Een jaar van hoge bergen en diepe dalen
Van grote blijdschap en diep verdriet
Waarin een groot wonder is geschiedt.
Er mocht genezing komen,
Wat voelde dat als zegenstromen.

God is getrouw zijn plannen falen niet,
Die het heden kent de toekomst overziet.

De zorgen zijn hiermee niet verdwenen,
Maar het gaf weer moed,
Wat is God goed!
We mochten Zijn trouw ervaren.

Hij gaf elke dag weer kracht,
In dagen van moeite en verdriet,
Is Hij het die alles ziet.
En kent onze moeite en verdriet.

In kan Zijn weg met ons vaak niet begrijpen,
Waarom deze diepten, vele zorgen.
Wat brengt de dag van morgen?
Maar God zal dan opnieuw voor ons zorgen.

Als vooruit kijken je bang maakt.
En achterom kijken je pijn doet.
Kijk dan omhoog, God zal je helpen.

Sara van den Dool (gedicht op ziekte van haar moeder)