Op de Contactdag Najaar 2023, jl. zaterdag 18 november in Gebouw Rehoboth van de HHK te Nederhemert, hield ds. A.J. de Waard zijn lezing met als thema ‘Het kromme in het levenslot’ met als uitgangspunt het boek met deze titel geschreven door Thomas Boston.

Ben(t) u of jij getroffen of betrokken bij kanker? Heeft u of heb jij of heeft iemand uit het gezin kanker (gehad)? Heeft u of heb jij een gezins- of familielid verloren door kanker?

Dan is deze Contactdag Informeel Winstuitverlies incl. catering speciaal voor u, uw gezin & voor jou!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is broodjeslunch-300x147.jpg

De Contactdag Informeel Winstuitverlies wordt elk jaar door Stichting Winstuitverlies georganiseerd. Om u én jou getroffen door of betrokken bij kanker de gelegenheid te geven elkaar, naast de bezinnende contactdagen, ook op een informele wijze te ontmoeten. De locatie wordt in zijn geheel afgehuurd door de stichting, zodat het besloten karakter gegarandeerd is.
De kosten worden zo laag mogelijk gehouden. De huurprijs van de locatie, de lunch en de consumpties zijn op rekening van de stichting. U betaalt slechts een bijdrage (ca. derde) in de werkelijke kosten.


Verhindert de eigen bijdrage u om deel te kunnen nemen? Stuur een mail naar: info@winstuitverlies.nl

Wanneer?
D.V. zaterdag 17 juni 2023 van 11 – 15 uur

Waar?
Leidsche Hoeven – Tricht

Diapresentatie natuur door Rien Mouw!
2x vertoning diaserie natuur met samenzang

 Komt U, Kom JIJ toch óók?!

-> Geef het zo snel mogelijk aan ons door (Vol = vol) <-

Meld je aan door onderstaand formulier in te vullen en het totaal bedrag aan bijdrage(n) te voldoen:

  Voornaam/-letter(s)*

  Achternaam*

  Woonplaats*

  Mailadres*

  Aanvinken als u op het ingevuld emailadres op de hoogte wilt worden gehouden van nieuws en activiteiten van Winstuitverlies!

  (Mobiel)Telefoonnummer*

  Aantal ouder dan 11 jaar (bijdrage à € 12,50 per persoon)*

  Aantal Kinderen 4 t/m 11 jaar (bijdrage à € 7,50 per persoon)*

  Aantal Kinderen 0 t/m 3 jaar gratis (wel opgeven!)*

  Ongeacht aantal personen en leeftijd geldt voor een gezin maximale bijdragen van € 50,-

  Hoe werd u geattendeerd op de Contactdag Informeel? (om toekomstgericht te bepalen welke wijze van communiceren effectief is)

  Opmerkingen (locatie is rolstoel toegankelijk)

  Vink voorwaarde aan voor acceptatie*:

  Ik maak het totaal bedrag (bijdrage aantal volwassen + kinderen x genoemde prijs per persoon) over op rekening NL63 RABO 0157584151 t.n.v. Stichting Winstuitverlies met omschrijving 'Contactdag Informeel Winstuitverlies 2023'. Na betaling is uw opgaaf definitief.

  * = verplicht veld

  Note: Werkt 'Verzenden' niet? Heeft u de voorwaarden geaccepteerd, aangevinkt?

  Ongetwijfeld zag u en wij met u naar de contactdag op zaterdag 4 april a.s. uit. Het thema ‘Biddend verwachten… verwachtend bidden’ is van alle tijden. Bidden is in tijd van grote nood, de ademtocht voor het geloof om gemeenschap te oefenen met God Drieenig. Alleen dan blijven in de grootste smarten onze harten in de HEERE gerust!

  De door de overheid opgelegde, in onze ogen ook noodzakelijke, maatregelen tot zorg voor ons welzijn maken dat de Contactdag Voorjaar 2020 op 4 april a.s. niet door is gegaan. De geplande Contactrondvaart op zaterdag 13 juni a.s. komt ook te vervallen. De Contactdag Najaar 2020 staat gepland op D.V. 7 november a.s. Het thema en de spreker blijft hetzelfde als voor de nu vervallen contactdag.

  Wij wensen u in de deze periode, in de herdenking van de heilsfeiten, het zicht op de verhoogde slang, het Lam Jezus Christus toe. Dat het zien op Jezus u, ook in uw persoonlijke omstandigheden, de blijvende vreugde en de Troost(er) in het hart schenkt.

  Zo de Heere wil en wij leven hopen wij u allen op de contactdag Najaar 2020 – Stichting Winstuitverlies bestaat dan ruim 10 jaar – te ontmoeten.

  Hartelijke groet,
  namens het bestuur

  Henk-Jan Koetsier