Op het moment dat u dit leest, ligt de jaarlijkse contactdag van Winst uit Verlies weer achter ons. Deze contactdagen worden georganiseerd om elkaar ook op informele wijze te ontmoeten, zo geeft het bestuur aan. Elkaar ontmoeten is goed en waardevol. Of het op de meer bezinnende contactdagen is of op de zogeheten Contactdag Informeel Winstuitverlies. Bij een ontmoeting is er gesprek. Die gesprekken kunnen over alle mogelijke onderwerpen gaan, maar bij Winst uit Verlies is er in ieder geval één zaak die steeds weer onderwerp van gesprek is: hoe gaat het met degene die getroffen was of is door kanker? En hoe gaat het met degenen die hem of haar omringen? En hoe gaat het met de naasten van hem of haar die door de dood is ontvallen?

Tijdens de gesprekken is er herkenning. Met een half woord verstaat u elkaar. Toch is dat ook zo bij verengingen en groepen voor lotgenotencontact die geen christelijke basis hebben. Ook bij die ontmoetingen gaan de gesprekken ongetwijfeld over de ziekte en alles wat daarmee verband houdt.
Toch is er een wezenlijk verschil. Bij Winstuitverlies ontmoet men elkaar rond een geopende Bijbel. En die Bijbel spreekt óók van ontmoetingen. Onder andere van de zo heel persoonlijke ontmoetingen tussen de Heere en een mens. We denken bijvoorbeeld aan de persoonlijke ontmoeting met Nicodemus of de Samaritaanse vrouw. En als Christus ons gaat ontmoeten, dan gebeurt er altijd iets. Dan heeft het altijd zijn uitwerking. Misschien heeft u daar over mogen spreken, tijdens de momenten van ontmoeting op de contactdagen. En dan gaat het niet meer alleen over de ziekte en alle bijbehorende zorgen. Dan heeft u iets met anderen mogen delen over Hem, van Wie we in Hebreeën lezen dat Hij de medelijdende Hogepriester is.  Dan was er gespreksstof genoeg. Eigenlijk heeft u er maar van kunnen stamelen. En dan waren het misschien momenten dat u even boven de ziekte werd uitgetild. Dan was het goed, om zo bij Winst uit Verlies te zijn, formeel of informeel.

L. Huisman