Vanaf de oprichting van Stichting Winstuitverlies is tweemaal per jaar een nieuwsbrief verschenen, die per post werd toegezonden aan donateurs. Daarnaast werd deze ook gebruikt om uit te delen op onder andere lezingen en bijeenkomsten voor bekendheid van ons werk. Het samenstellen en opmaken van de nieuwsbrief vraagt veel van het bestuur. We zijn degenen die de afgelopen jaren hebben meegewerkt aan de totstandkoming ervan veel dank verschuldigd. Hoewel de financiƫle bijdrage van donateurs en giften voor het uitgeven van de nieuwsbrief InContact dankbaar zijn besteed, wil het bestuur die gelden in zetten voor de contactmomenten. Zoals voor de contactdag in het voor- en najaar en de contactdag informeel medio elk jaar. Het bestuur heeft daarom besloten de nieuwsbrief niet meer in de huidige vorm op papier uit te geven.

In plaats daarvan worden met grotere regelmaat artikelen en columns geplaatst op de website. Degene die zich hiervoor heeft opgegeven ontvangt minimaal 1x per maand op het bij ons bekende mailadres het nieuwsbericht. Daarin wordt verwezen naar wat in de afgelopen periode nieuw is geplaatst op de website. Wie het nieuwsbericht maandelijks wil ontvangen kan zich opgegeven op de website.

Nogmaals wil het bestuur haar dank uitspreken en haar waardering onderstrepen voor al het werk wat gedaan is om de nieuwsbrief in al de aflopen laten te laten verschijnen. De verschenen nieuwsbrieven zullen op de website worden geplaatst en de artikelen uit de nieuwsbrieven zullen ook op de website als bericht te lezen zijn.