Op de Contactdag Voorjaar 2024, jl. zaterdag 6 april 2024 in Gebouw Rehoboth van de HHK te Nederhemert, hield ds. H.J. Agteresch zijn lezing met als thema ‘Als de wind zich over het land laat horen…’ met als uitgangspunt: Hosea 5 vers 12 t/m Hosea 6 vers 3.


Stichting Winstuitverlies wil de contactdagen kosteloos voor de deelnemers, ernstig ziekzijn en de gevolgen kosten genoeg, mogelijk maken en is daarin afhankelijk van giften. Wat wil de Heere dat jij en aan wie jij geeft? Onderstaande QR code en link maken het geven aan de stichting gemakkelijk:

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=YtQ1zUU2R-yRTnzzZOk__w


Gedicht waarmee de dominee zijn lezing afsloot:

Keer nochtans weder

Al ligt u verloren in zonden en schuld,
Uw hart en uw zinnen met onrecht vervuld …
Toch klinkt het u toe, zo nameloos teder:
Keer nochtans weder …!

Al zijn ook uw zond’ als scharlaken zo rood;
Uw zonden register oneindig en groot …
Toch klinkt het u toe, zo nameloos teder:
Keer nochtans weder …!

Al bent u gezonken in modder en slijk;
Uw gruwel en schuld Manasse gelijk …
Toch klinkt het u toe, zo nameloos teder:
Keer nochtans weder ..!

Al hebt u met Saulus Gods kind’ren gejaagd,
Verdrukt, en gedood, en vervolgd, en geplaagd …
Toch klinkt het u toe, zo nameloos teder:
Keer nochtans weder ..!

Al hebt u met Rachab uw leven verknoeid,
Gods wetten en normen veracht en verfoeid …
Toch klinkt het u toe, zo nameloos teder:
Keer nochtans weder ..!

Al bent u een moorder, genageld aan ’t kruis;
Voor u is geen plaats meer in ’t Vaderlijk Huis …
Toch klinkt het u toe, zo nameloos teder:
Keer nochtans weder ..!

Al hebt u met Petrus uw Meester miskend,
Ook driemaal verloochend, tot ’t bittere end…
Toch klinkt het u toe, zo nameloos teder:
Keer nochtans weder ..!

Al hebt u uw Herder verlaten, vergeten,
Zodat u al dwalend, de weg niet zou weten …
Toch klinkt het u toe, zo nameloos teder:
Keer nochtans weder ..!

En leeft nu ’t verlangen naar Hem in uw hart,
Al vindt u uzelf in de struiken verward?
Dan klinkt het u toe, zo nameloos teder:
Keer nochtans weder ..!

Maar hebt u geen voeten om tot Hem te gaan,
Geen oog en geen oor om Zijn stem te verstaan?
Zo smeek het Hem dan, en buig u terneder:
Breng mij toch weder ..!

Want als Hij u roept, o dan moet u wel gaan;
Zijn trekkende liefde kan niemand weerstaan
Zo smeek het Hem dan, ootmoedig en teder:
Breng mij toch weder ..!

Hij is het Die doden doet horen Zijn stem;
Die harten bereidt en doet buigen voor Hem.
Nog staat Hij en roept zo nameloos teder:
Keer nochtans weder ..!

L.G.C. Ledeboer

Op de Contactdag Najaar 2023, jl. zaterdag 18 november in Gebouw Rehoboth van de HHK te Nederhemert, hield ds. A.J. de Waard zijn lezing met als thema ‘Het kromme in het levenslot’ met als uitgangspunt het boek met deze titel geschreven door Thomas Boston.