Op het moment dat u dit leest, ligt de jaarlijkse contactdag van Winst uit Verlies weer achter ons. Deze contactdagen worden georganiseerd om elkaar ook op informele wijze te ontmoeten, zo geeft het bestuur aan. Elkaar ontmoeten is goed en waardevol. Of het op de meer bezinnende contactdagen is of op de zogeheten Contactdag Informeel Winstuitverlies. Bij een ontmoeting is er gesprek. Die gesprekken kunnen over alle mogelijke onderwerpen gaan, maar bij Winst uit Verlies is er in ieder geval één zaak die steeds weer onderwerp van gesprek is: hoe gaat het met degene die getroffen was of is door kanker? En hoe gaat het met degenen die hem of haar omringen? En hoe gaat het met de naasten van hem of haar die door de dood is ontvallen?

Tijdens de gesprekken is er herkenning. Met een half woord verstaat u elkaar. Toch is dat ook zo bij verengingen en groepen voor lotgenotencontact die geen christelijke basis hebben. Ook bij die ontmoetingen gaan de gesprekken ongetwijfeld over de ziekte en alles wat daarmee verband houdt.
Toch is er een wezenlijk verschil. Bij Winstuitverlies ontmoet men elkaar rond een geopende Bijbel. En die Bijbel spreekt óók van ontmoetingen. Onder andere van de zo heel persoonlijke ontmoetingen tussen de Heere en een mens. We denken bijvoorbeeld aan de persoonlijke ontmoeting met Nicodemus of de Samaritaanse vrouw. En als Christus ons gaat ontmoeten, dan gebeurt er altijd iets. Dan heeft het altijd zijn uitwerking. Misschien heeft u daar over mogen spreken, tijdens de momenten van ontmoeting op de contactdagen. En dan gaat het niet meer alleen over de ziekte en alle bijbehorende zorgen. Dan heeft u iets met anderen mogen delen over Hem, van Wie we in Hebreeën lezen dat Hij de medelijdende Hogepriester is.  Dan was er gespreksstof genoeg. Eigenlijk heeft u er maar van kunnen stamelen. En dan waren het misschien momenten dat u even boven de ziekte werd uitgetild. Dan was het goed, om zo bij Winst uit Verlies te zijn, formeel of informeel.

L. Huisman

Jong-volwassenen, die verlies van gezondheid of geliefden ervaren, hebben er ook behoefte aan gezien en gehoord te worden. Praten over je verlies is voor de meesten van hen niet gemakkelijk. In contact met leeftijd- en lotgenoten gaat het door (h)erkenning gewoon vanzelf. Natuurlijk is de eerste ontmoeting spannend, maar het ijs is in contact met jomg-volwassenen bij Winstuitverlies snel gebroken.

Uit een jaarlijks terugkerend jongerenweekend is een heuse whatsapp groep ontstaan. In ‘lockdown periode’ is met regelmaat ‘online contact’ geweest. Maar eindelijk is er weer een ‘life event’ mogelijk! Kom jij ook?

Ben jij een jong-volwassene (circa 18 – 30 jaar) die getroffen of betrokken is geraakt door kanker en is voor jou de Bijbel het Woord van God? Dan ben je van harte welkom! Geef je snel op want het aantal personen dat kan deelnemen is (nog) beperkt.

Wanneer? Waar?

D.V. Zaterdag 30 oktober a.s. in Driebruggen om 10 uur (tot ongeveer 15 uur).

De exacte locatie ontvangen de deelnemers op een later moment.

Aanmeldformulier (aanmelden is verplicht!)

  Naam*

  Leeftijd*

  E-mail*

  Woonplaats*

  Mobiel(telefoon)nummer*

  Komt?

  AlleenSamen met (apart op(ge)geven):

  Hoe werd jij op het live event geattendeerd?*

  Met welke verwachting geef jij je op?*

  Waar wil jij dat wij rekening meehouden (dieet e.d.)?

  * = verplicht veld