Verlies is niets voor winners
Het doet wat met je zijn
Al is het schijn in wat je ziet
De pijn van verlies wil niemand niet

Wat als het onvermijdelijk is
Het zien van de realiteit
De vlucht ontnomen
Het gevecht verloren
De blik naar binnen gaat

Kijk komt op wat over is
Illusie blijkt wat was
Wat is de mens
Wie ik dan ben
Niets meer dan wat as

Blik daar vandaan
Richt mij omhoog
Het is een lichtkier
Of een ster
Mis vrede met Wie hoger
Het leven kort
Gaat snel voorbij
Hoe vervuld is ‘t leven dan voor mij?

Zoek aan mijn plicht
Het Woord dat sticht
In eigen kracht voldoen
Om nu opnieuw
Op aarde is het niet meer

Schreeuw naar omhoog
Zie mij toch aan
De Ster is opgegaan
In wat verlies
Alles mij ontnomen
‘t Is niets wat ik bezat
Het was gegeven

Neem toch mijn schuld
In Hem vervuld
Van oneer weg
Herstel mij naar Uw beeld
Verloren eens
Door vad’ren lang tevoren

Maak nieuw begin
Door Hem die ging
Aan ’t kruis eens stierf
’t Verlies van Hem
Verworven WINST
Herrijs ik uit het stof

Zo krijg ik toch
O wat eeuwig lof
Door Hem die gaf WINST uit verlies
Voor mij althans
Tot in all’ eeuwigheid

Henk-Jan Koetsier,
April 2017