Je had het niet zien aankomen. De arts ziet iets kwaadaardigs. Verdere onderzoeken moeten laten zien wat het is, of en hoe het te behandelen is. Spannende dagen of weken volgen. En als de diagnose is gesteld en behandeling mogelijk is dan blijft de uitkomst onzeker. Wij, maar ook de artsen, zien slechts wat voor ogen is. Maar soms kan het je na jaren nog verrassen wat je ziet.

Onlangs waren mijn vrouw en ik in het Erasmus MC. Door verhuizing werd ik voor controle van de lange termijn effecten van de behandelingen naar dit ziekenhuis verwezen. De arts-radiotherapeut nam alle tijd voor het onderzoek. Zij bleek goed bekend met de behandelingen die ik dertig jaar geleden heb gehad en had zich goed in mijn dossier verdiept. Dat geeft erkenning in wie je bent (geworden) en vertrouwen in wat ze vertelt en ons laat zien. Zo kan zij op mijn lichaam laten zien waar ik bestraald ben. Ongedacht toont zij ons waar ik al jaren naar op zoek ben. De oorzaak van rugprobleem blijkt door bestraling te komen. Ondanks vele onderzoeken was er geen arts die mij dat heeft kunnen vertellen. Zij ziet wat wij niet zagen.

Wat een erkenning is dat voor mij! Al is het ‘geen zaak van vreugde’ (ik heb er 7×24 uur pijn van) is de oorzaak bekend. Gelukkig dat ik bijvoorbeeld niet toestond wat een arts, die ontkende dat het door bestraling kwam, mij voorstelde. Begrijpelijk dat ik vastliep bij vele fysiotherapeuten die na zoveel behandelingen de klachten niet konden wegnemen. Wat een miskenning door onkunde en het niet kunnen zien wat het wel is. Je werd er moedeloos van. Want je kunt niet ontkennen dat het er is, maar artsen onderkennen (nog) niet wat het is. Maar jij kan niet anders dan geloven wat je niet ziet!

Lichaam en ziel is een eenheid. Wat je lijdt naar het lichaam heeft invloed op je ziel. Het lijkt kinderlijk eenvoudig: de Heere gehoorzamen en volgen in geloof. En dat moet het voor wie een ieder die gelooft ook zijn. Ook als het in onze ogen tegenzit. Paulus getuigt daarvan: En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede (Rom8v28a). Toch worstelde Jacob met God, tot hij door de Engel werd overwonnen. Toen erkende hij de zegen niet te kunnen afdwingen. Hij had als gevallen mens en door eigen schuld het recht daar niet toe. Met een verwrongen heup ging Jacob kreupel het leven door. De hardleersheid van Jacob, en met hem die die God liefhebben, blijkt ook na deze intense levensles. Toen zei Jacob <…>: al deze dingen zijn tegen mij (Gen42v36). Tot Israël zag en uitriep: Het is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog; ik zal gaan en hem zien, eer ik sterf. Zoals Simeon in geloof uitzag naar Jezus zijn Zaligmaker en toen Hij Hem in de armen nam, zong: Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, naar Uw woord. Want mijn ogen hebben Uw Zaligheid gezien (Lukas1v29-30).

Ik zie wat jij niet ziet: Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen, en Mijn gedachten dan die van u (Jesaja55v9). Tegen Martha zei Jezus voor Hij haar broer Lazarus opwekte: Heb Ik u niet gezegd, dat zo u gelooft, u de heerlijkheid Gods zien zult? (Joh11v40). En in Zijn Bergrede noemt Jezus: Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien (Matth5v8). Wat moet het een ontzagwekkend, heerlijk zien zijn wanneer zij die geloven door lijden en dood tot Zijn heerlijkheid ingaan: En zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn (Opb22v4). Opdat wij dan niet bedroeft zijn: Zo dan, vertroost elkander met deze woorden (1Thess4v18).

Henk-Jan Koetsier