Deze bundel ‘Altijd goede moed’ en de (eerste) bundel ‘Winstuitverlies’ is hier te bestellen!

Voor wie?
Ben jij jong getroffen of betrokken bij kanker? Heb jij, iemand uit jouw gezin kanker of gehad? Heb jij een gezins- of familielid verloren door kanker? Ben jij 16 jaar of ouder (<30 jaar)? Dan is het Jongerenweekend speciaal voor jou bedoeld!

“Ik ging voor het eerst mee met het Jongerenweekend WUV. Even een stap om te gaan omdat je een stukje kwetsbaarheid van jezelf opzoekt. Ik heb er echt geen seconde spijt van gehad. Het was erg fijn om in contact te komen met mensen die je heel goed kunnen begrijpen omdat ze zelf, of een dierbare van hen, kanker hebben gehad. Heel waardevol!”

Wat mag je verwachten?
Je ontmoet jongeren die hetzelfde meemaken of hebben meegemaakt. Je maakt kennis met hen, hun beleving en luistert naar wat Gods Woord ons te zeggen heeft. Het programma biedt globaal op vrijdagavond kennismaking, op zaterdagmorgen Bijbelstudie en op zaterdagmiddag wordt het weekend op een creatieve wijze afgesloten.

p1000421p1000412

Wie organiseert het weekend?

Twee leden van het bestuur: Gerdien Otterspeer en Henk-Jan Koetsier. Zij hebben het  programma samengesteld, zijn het weekend aanwezig en (bege)leiden de groep jongeren die deelnemen. Samen zien wij erop toe dat de sfeer, onderlinge omgang en inhoud overeenkomstig Gods Woord is.

Waar?
Locatie wordt na opgave aan jou bekend gemaakt.

Wanneer?
Deo Volente vrijdag 27 januari 17.00 uur tot zaterdag 28 januari 2017 circa 16.00 uur.

Wat zijn de kosten?
Deelname aan het Jongerenweekend is voor jou, op de reiskosten na, kosteloos. Om het bezwaar van kosten voor deelname weg te nemen wordt het weekend bekostig uit de ontvangen giften en donaties.

Help je mee om het Jongerenweekend 2017 onder de aandacht te brengen? Download de Flyer Jongerenweekend 2017 en help deze te verspreiden in kerk, op school of… waar jij jongeren treft! Je helpt de jongeren die getroffen of betrokken zijn bij kanker te bereiken en zorgt dat zij de kans krijgen hun ervaring te delen!

Opgave?

Heb je behoefte om je ervaringen te delen met andere jongeren?

Geef je (door invullen onderstaand formulier) snel op!

Op 16 januari j.l. is besloten op basis van het aantal aanmeldingen dat het weekend doorgaat. Heb jij belangstelling om ook (nog) deel te nemen vul dan het formulier in en misschien lukt het nog… we laten je dat dan zo snel mogelijk weten.

  Naam*

  Leeftijd*

  E-mail*

  Adres*

  Postcode*

  Woonplaats*

  Mobiel(telefoon)nummer*

  Komt?

  AlleenSamen met (apart op(ge)geven):

  Hoe werd jij op het Jongerenweekend geattendeerd?*

  Met welke verwachting geef jij je op?*

  Waar moeten wij rekening mee houden (dieet e.d.)?

  * = verplicht veld

  Thema “Lessen uit het ziekbed van koning Hiskia”

  Wanneer:
  D.V. zaterdag 19 november 2016. Aanvang bijeenkomst is om 10:30 uur. Vanaf 10:00 uur is de ontvangst.

  Waar:
  In één van de zalen in de “Bethlehemkerk”, Oudelandseweg 50, 3443 AC in Woerden.

  Spreker:
  Het thema wordt vanuit bijbels perspectief ingeleid door ds. K. Visser uit Barendrecht die van nabij en uit pastoraat weet wat kanker tot gevolg heeft. Na een korte pauze zal de inleider uw vragen beantwoorden.

  En verder?
  Na de lunch zullen zijn er verschillende workshops waar het thema verder wordt uitgewerkt of besproken. De workshops zijn: Partners, Jongeren, Creatief, Pastoraal en Kanker in je gezin.

  Kosten (incl. lunch)?
  Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Tijdens de bijeenkomst zal een collecte worden gehouden waar naar draagkracht tot nut van de stichting gegeven kan worden.

  Opgaveformulier:

   Uw naam*

   Uw e-mail*

   Uw adres*

   Uw postcode*

   Uw woonplaats*

   Uw telefoonnummer*

   Aantal personen*

   De namen van de personen die meekomen

   Hoe werd u geattendeerd op de contactdag?*

   Opmerkingen (dieet e.d.)

   * = verplicht veld

   Op dinsdagavond 25 oktober 2016 (nw datum) zal Gerda de Waard, bestuurslid Winstuitverlies en ervaringsdeskundig, haar Winst-uit-verlies ervaring delen en vragen beantwoorden.

   De avond wordt mogelijk gemaakt door de Vrouwenvereniging ‘Bidt en werkt’ van de Gereformeerde Gemeente HI-Ambacht. De leiding van de avond is in handen van de Vrouwenvereniging Bidt en Werkt.

   Waar?
   Kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Kerkstraat 10 in Hendrik-Ido-Ambacht. De avond begint om 20.00 uur.

   Voor wie?
   Iedereen die getroffen is door of betrokken is bij de ernstige ziekte kanker en uitziet naar dé Troost bij kanker is van harte welkom!

   Beleidsnotitie_Stichting_Winstuitverlies_2010-2015

   Zoals het moment waarop je de natuur ziet ontwaken en je alles in volle bloei ziet staan. Je proeft  de vernieuwende kracht daarin. Je geniet van de aanblik, bent dankbaar en op hetzelfde moment doortrekt je een verdrietig gevoel. Het brengt je terug op datgene wat geweest is en nooit meer terug zal komen. Verdriet in dankbaarheid!

   Wat kan bijvoorbeeld het bijwonen van een huwelijksdienst je raken. Een pril paar dat innig verliefd is en elkaar trouw beloofd wat de toekomst ook brengt. De kracht die uitgaat van de oprechte belijdenis voor Gods aangezicht om elkaar lief te hebben en trouw te blijven in voor- en tegenspoed. Misschien beleef je het moment van toen je daar zelf samen stond. En tegelijk doortrekt je het verdriet van eigen ondervinding dat de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt.

   Of de geboorte van je kind of kleinkind. Misschien nadat het onmogelijk was dat je zelf nog (klein)kinderen zou krijgen. Je wordt vervuld met dankbaarheid bij het zien van een nieuw leven en het geluk van de ouders. En tegelijk stroomt de ondervinding van de kwetsbaarheid van het leven en de gezondheid door je heen.

   Maar het kan ook zijn dat je vervuld bent met dankbaarheid tot de HEERE vanwege Zijn goedheid, liefde, steun en trouw tot jou. En tegelijk stroomt het verdriet over het lijden wat je overkomt vanwege onze zonden, ongehoorzaamheid aan Hem door je heen. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven

   Wat is het een Troost te weten dat het beleven van verdriet in dankbaarheid terug te vinden is in het Woord van God.

   In Ezra 3:12 is te lezen dat velen stonden te juichen met vreugde bij het zien van de herbouwde tempel na de terugkeer uit Babel. Terwijl de ouderen zij die arm en zonder macht uit de wegvoering teruggekeerd waren, stonden te wenen met luide stem. De tempel was voor hen als niets in vergelijking met de heerlijkheid van de eerste tempel die gebouwd was door Salomo. De tempel die door hun ongehoorzaamheid en straf van God daarover verwoest was. Hun verdriet kreeg echter niet de overhand in wat te horen was, want: het volk juichte met groot gejuich, dat de stem (van gejuich) tot van verre gehoord werd.

   En wat te denken van het lijden, de kruisdood van onze Heere Jezus Christus? Hoe Christus zelf oproept om niet te wenen over Hem, maar over onszelf. Want in de dankbaarheid voor Zijn offer ligt het verdriet over onze ongehoorzaamheid, de overtreding van Zijn geboden. Hoe klonk ‘Het is volbracht’ uit de mond van Jezus in het grootste lijden en de meest verdrietige omstandigheden wat ooit op aarde is geweest of zal zijn. God van God gescheiden wie zal dat verstaan?

   Hierop brak de paasmorgen aan, Jezus die als overwinnaar uit het graf verrees en op is gevaren naar Zijn en in Hem onze Vader. Om Troost te geven, God de Heilige Geest. Ik zal u dé Trooster schenken, zoals Hij beloofd heeft. Een bewijs dat Hij weet van ons verdriet en dé Troost(er) wil schenken.

   De uitspraak “O God ,ik dank U, dat ik niet ben zoals andere mensen” kent (nog) niet het diepe verdriet over eigen schuld tegenover God in het danken. Wie komt tot God als de tollenaar met zijn of haar verdriet over de zonden en met hem belijdt “wees mij de zondaar genadig” gaat gerechtvaardigd naar huis in dankbaarheid!

   Van harte toegewenst!

   Henk-Jan Koetsier

   Op landelijke contactdag van Stichting Winstuitverlies, zaterdag 16 april 2016 in de Bethlehemkerk te Woerden, hield ds. G.W.S. Mulder zijn lezing naar aanleiding van Psalm 4:7 met als thema ‘Gericht gebedsleven’.

   20160418_Ds_GWS_Mulder_website

   De inleiding met vragenbeantwoording is te beluisteren door op de onderstaande taakbalk op play-knop te klikken.

   Het betekent dat je ergens niet meer bij betrokken bent, niet mag meedoen, er letterlijk buiten staat.

   Een term die komt uit de sport, want als je niet in het veld staat, kan je op het verloop van het spel geen invloed uitoefenen.

   Wie de boodschap krijgt ernstig ziek te zijn, ingrijpende behandelingen moet ondergaan, weet als geen ander hoe hij of zij aan de zijlijn komt te staan. Je kunt niet meer mee en het werk leveren wat je deed. In je gezin moet je een stapje (of vele) terug doen.

   Gelukkig is daar veelal alle begrip voor. Vaak met als gevolg dat dit begrip uitmondt in invullen wat je nog wel of niet zou kunnen in de beleving van de ander(en). De positie die je had op je werk of thuis wordt door anderen ingenomen. Er wordt niet meer op je gerekend. Duurt ‘het staan aan de zijlijn’ langer of gebeurt het vaker, dan verdwijn je meer naar de achtergrond, dan went men eraan. En als je ‘het veld’ even op wilt  om te proberen of iets je nog of al weer  lukt dan wordt je naar de zijlijn (terug)gedrukt. Misschien zo hard dat je gekwetst in het vervolg aan de zijlijn blijft staan.

   Wie wel ‘het veld’ weer op is gegaan, en het gelukt is om zijn of haar taak na herstel op te pakken, is vaak maar al te bang weer aan de zijlijn te komen staan. Vermoeidheid of een beginnend griepje wordt het liefst genegeerd. Je moet er niet aan denken dat je opnieuw ‘buiten spel’ wordt gezet. Soms ben je wel voorzichtig geworden om teveel invloed op het spel uit te oefenen of de bal over te nemen. Je hebt al vaker ervaren dat je het niet waar kon maken wat je anders, voor je ziekzijn, gewoon deed.

   Ook andere kennen je zwakte of dichten je misschien karaktertrekken toe die je niet kent. ‘Karaktertrekken’, jouw talenten vervormd door jouw beperkingen. Zij geven je minder ruimte want het spel moet wel gewonnen worden, de deadlines wel gehaald. Soms wordt je gevraagd om plaats te maken voor spelers waar wel op gerekend kan worden. En wordt jij gewisseld om vanaf de zijlijn het spel te volgen. Daar zit je dan weer, nu niet ziek, maar hersteld toe te kijken. Misschien minder krachtig, maar meer betrokken om het spel ook mee te mogen spelen.

   Daar waar nieuwe spelers werden geselecteerd, ben je misschien zo eerlijk geweest om te zeggen waarin jij beperkt bent. Dat wordt gewaardeerd en beloond door de meeste nieuwe werkgevers met een vriendelijk bedankje en je wordt succes toegewenst bij de volgende sollicitaties. Jij mag aan de zijlijn toezien hoe anderen die nog wel op hun kracht menen te kunnen vertrouwen het spel spelen.

   Wie zo aan de zijlijn is komen te staan of bang is te worden gezet, wanhoop niet! Er is er Één die alles ziet. Die van ieders hand verantwoording zal eisen. Van spelers, van degene die aan de zijlijn staan en van wie spelers selecteert. Zijn criteria van een ‘goed spel’ en de beloning van wie wint is heel anders. Niet naar loon, maar naar genade. Jezus spreekt van wie zijn talenten, ook met beperking, gebruikt: “Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht! over weinig zijt gij getrouw geweest; over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws heeren.” Zijn Koninkrijk komt!

   Henk-Jan Koetsier

   Onvoorstelbaar eigenlijk wat we investeren en over hebben voor dit tijdelijk leven.

   Vindt u niet? Kosten nog moeite worden gespaard. Vanaf de moederschoot tot onze laatste snik. Want waar leven is, daar is hoop. Maar hoop waarop eigenlijk? Hoop op welk leven?

   Hoe herkenbaar is de worsteling om het leven vast te houden als dat wordt bedreigd. Bedreigd zoals door kanker. Misschien was er herstel na ingrijpende behandelingen. De hoop dat de dreiging van een naderend levenseinde was afgewend. En dan opnieuw de boodschap ‘U heeft kanker’. Het intense gevecht om behoud van je leven begint opnieuw. De satan weet het ook en sprak tegen de HEERE: Huid voor huid, en al wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven (Job 2:4).

   Waar klampen we ons aan vast? Aan ‘slechts’ een tijdelijk leven. Een leven waarin het uitnemendste moeite en verdriet is. Degene die door ziekte en de gevolgen daarvan het tijdelijk van het leven hebben ondervonden weten dat als geen ander. Anderen, zo weten zij met mij uit ervaring, willen met het tijdelijke van het leven niet echt mee geconfronteerd worden.

   Waarom klampen we ons vast aan het leven op aarde? Volgens mij om maar één reden: we hebben geen toekomst zonder dit leven. “Als we geen paradijs verwachten na dit leven, dan zullen we het paradijs moeten maken van dit leven” zo las ik eens. En als dat ‘paradijs op aarde’ er niet is of komt maken we een eind aan het leven. Alsof dan de ellende eindigt.

   Wie kan loslaten? Loslaten is een woord wat vooral veel uitgesproken wordt bij ziekte en sterven. Het veronderstelt dat we iets hebben of vasthouden van waarde. Waarde vooral van liefdesbanden tussen ouders en kinderen die bij de dood eindigen. Althans, zo kan het zijn of voelen. Dat hoeft niet! Ik denk aan mijn hoofdmeester die zijn vrouw verloor. Hij zei daarover (en leeft ernaar) : “Ik mag haar nastaren”.  Zij ging hem voor naar hun Meester, de Heere Jezus Christus. Hij ontmoet haar straks weer. Door het geloof in Hem, door Zijn Woord, voelt en ervaart hij zich nog steeds met haar verbonden. Zoals ook David sprak: “Ik zal wel tot hem gaan, maar hij zal tot mij niet wederkomen” (2 Samuël 12:23b). Zo loslaten is anders vasthouden geworden. Verbonden te zijn in de Heere Jezus Christus.

   Wie door het geloof in de toekomst met Christus het leven kan loslaten, die houdt ook alles op aarde anders vast. Wat niet uit, door en tot Hem is op deze aarde, dat is van tijdelijke waarde. Het zijn de goedertierenheden, de genade van God, in wat mij en anderen tijdelijk op aarde toekomt. Dan geniet ik van wat ik  uit genade in dit leven ontvangen heb.

   Wie door het geloof in Christus zich met Hem en Zijn kinderen verbonden weet is inwoner van Zijn koninkrijk. Strijdend op aarde, zoals tegen een ziekte als kanker, verbonden met onze triomferende geliefden in de hemel. Dan wordt loslaten makkelijk omdat we worden vastgehouden door onze Heere Jezus Christus. “Want Uw goedertierenheid is beter dan het leven; mijn lippen zouden U prijzen. (Psalm 63:4)”.

   Van harte toegewenst!

   Henk-Jan Koetsier

   Het prachtige bedrag van € 3.823,94 is in 2015 opgehaald met de collecte op de zangavonden georganiseerd door Omnis Cantare voor de Stichting Winstuitverlies.

   Zaterdag 26 december 2015 bekend gemaakt en in ontvangst genomen namens de Stichting Winstuitverlies door ds A.J. de Waard in de Nieuwe Kerk in Middelburg. Dankt God in alles!

   Bedankt bestuur, koren, vrijwilligers en alle gevers!

   Het bestuur van Stichting Winsuitverlies