Deze lezing ‘Pastoraat na verlies’ heeft Erik-Jan Verbruggen gehouden op de Toerustingsavond voor ambtsdragers / pastoraalwerkers op d.d. 17 en 24 juni 2022.

Zijn de presentatie ‘Pastoraat na verlies’ van Erik-Jan Verbruggen, behorend bij deze lezing, kan hier bekeken worden.

Stellingen-en-vragen-gezamenlijk-voor-ambtsdragersbijeenkomst-versie-voor-website

20220624-Pastoraat-na-verlies-presentatie-Erik-Jan-Verbruggen

De opening ‘Stil pastoraat na verlies’ hield ds. J. Joppe n.a.v. gedeelte uit de Bijbel, Job 2 vers 11-13

Schriftlezing Job 2: 11-13
11 Als nu de drie vrienden van Job gehoord hadden al dit kwaad dat over hem gekomen was, kwamen zij, ieder uit zijn plaats, Elifaz, de Themaniet, en Bildad, de Suhiet, en Zofar, de Naämathiet; en zij waren het eens geworden, dat zij kwamen om hem te beklagen en om hem te vertroosten.
12 En toen zij hun ogen van verre ophieven, kenden zij hem niet, en hieven hun stem op en weenden; daartoe scheurden zij eenieder zijn mantel en strooiden stof op hun hoofden naar den hemel.
13 Alzo zaten zij met hem op de aarde, zeven dagen en zeven nachten; en niemand sprak tot hem een woord, want zij zagen dat de smart zeer groot was.

Voor meer info & aanmelden voor D.V. de toerustingsavond op 17 juni a.s. óf 24 juni a.s. klikt u op deze link

Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Voer hieronder je wachtwoord in om het te bekijken:

Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Voer hieronder je wachtwoord in om het te bekijken:

Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Voer hieronder je wachtwoord in om het te bekijken:

Gemeenteleden_gegevens_enquête

Ambtsdragers_gegevens_enquête

Hulpverleners_gegevens_enquête

Jaarverslag-activiteiten-2020-Stichting-Winstuitverlies