Al deze dingen zijn uit God

De vooruitzichten waren somber. De arts was eerlijk geweest: er is geen behandeling meer mogelijk. En dat bericht was binnengekomen. Hij zou afscheid moeten gaan nemen van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, die hem zo dierbaar waren. Maar toch was er iets wat hem nog zwaarder woog: hij moest gaan sterven. En dat betekent: voor God verschijnen. Dat was voor hem een onmogelijkheid.

Was hij nu pas voor het eerst, nu de ziekte verder doorging, met deze dingen bezig? Zeker niet, maar hij was er zo gesloten over. Wat ik wel merkte: hij had een honger naar het Woord van God. Meerderen die hem pastoraal bezochten hadden dat opgemerkt. En zo zat ik aan zijn ziekbed. Als bezoeker voel je je dan zo machteloos. Maar gelukkig, we hoeven het niet met onze eigen woorden te doen. We hebben het Woord. Daarbij mogen we ook de woorden betrekken van hen die ons, al sinds honderden jaren, “oud goud” hebben nagelaten. Zo mocht ik de zieke wijzen op de toepassing van een preek die de Schotse predikant Ds. R. Erskine heeft nagelaten over 2 Kor. 5: 18a: “En al deze dingen zijn uit God”. Bij elk bezwaar dat iemand in zijn geestelijke nood kan ervaren, heeft Ds. Erskine een woord uit de Schrift. Heb ik geen verbroken hart? Heb ik geen geloof? Heb ik geen rechtvaardigheid om voor God te kunnen bestaan? Al deze dingen zijn uit God. Zo ook het verbreken van het hart, het schenken van het geloof en het toerekenen van de rechtvaardigheid die voor God kan bestaan.

Als de Heere er het zicht op geeft dat alle dingen uit Hem zijn, dan is zalig worden toch mogelijk. Zelfs voor de grootste der zondaren. Zelfs bij het naderen van de dood. Wat een ruimte geeft het als ik ontdek dat er van mijn kant niets bij hoeft, niets bij mag en niets bij kan. Want al deze dingen zijn uit God.

L. Huisman

0 reacties op "Al deze dingen zijn uit God":

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *