De boodschap van vertrek!

De boodschap krijgen dat je ernstig ziek bent, kanker hebt en geen zicht op herstel! Kan je dan blijmoedig verder gaan?

“Heil u, goede vrouw. Ik breng u tijding, dat de Meester u roept, en verlangt dat u zult staan in Zijn tegenwoordigheid, met klederen van de onsterfelijkheid bekleed en dat binnen tien dagen”. Zo luidt de boodschap van vertrek die, zoals Buyan dat beschrijft in ‘De Christinnereis naar de eeuwigheid’, Christinne krijgt.

Vorige week kreeg een goede vriendin en mede bestuurslid van ‘Winst uit Verlies’ de boodschap van haar arts: ‘je hebt opnieuw kanker en nu kan ik je geen hoop geven op herstel’. Ondanks dit verpletterende bericht getuigd zij van de Hoop op het Eeuwige Leven. Van haar oog dat zich richt op de ‘Poort der Stad’. Toen schoot mij de boodschap van vertrek aan Christinne te binnen.

Na uitgeleid te zijn uit ‘Stad des Verderfs’ stond Christinne met haar kinderen aan de rivier die haar scheidde van de Poort der Stad. Daar kreeg zij de boodschap van vertrek van haar Meester. Ik dacht terug aan hoe Buyan de laatste dagen van Christinne beschrijft. Hoe zij persoonlijk van iedereen afscheid neemt. Hoe verlangend de anderen waren om met haar te gaan. Hoe zij hen die achter bleven bemoedigde en tot hen goed van haar Meester sprak.

Hoe zal ik de laatste dagen van mijn leven doorbrengen? Hoe ga ik verder wanneer de Meester mij roept? Hoe leef ik nu? Zie ik verlangend uit naar Zijn boodschap, het bericht van vertrek? Breekt het angstzweet mij uit of doorwondt het liefdesteken mijn hart dat ik wonderlijk verlang om de Meester te gaan ontmoeten?

De vriendin die mij belde vertelde hoe zij aan de ene kant het moeilijk, onmogelijk vind om haar man en kinderen en het leven los te laten. Aan de andere kant dat zij zo kan verlangen om zonder zonde God eeuwig groot te mogen maken. Wat kan ik haar daarin begrijpen. De moeite om los te laten wat je lief is. En aan de andere kant de sterke Liefde te voelen die begeert om ontbonden te zijn en met Christus te wezen. Want dat is verre weg het beste. Hier beneden is het Ware Leven niet.

Christinne bracht blijmoedig de laatste dagen van afscheid door hoewel zij de rivier, de dood, nog door moest. De dood, bitter voor het vlees, maar zoet voor de ziel die weet verlost te zijn door het Bloed van Christus. Van harte wens ik haar, u en mijzelf, wanneer de boodschap van vertrek komt, het wonderlijk verlangen en de blijmoedigheid van Christinne toe.

Henk-Jan Koetsier

0 reacties op "De boodschap van vertrek!":

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *