Die gunst heeft God Zijn volk bewezen!

Wat staat mij in 2011 te wachten? Opnieuw ziek, verder herstel of sta ik aan het begin van mijn laatste levensjaar?

Het nieuwe jaar 2011 was nog maar enkele dagen oud toen onze vriendin van haar arts te horen kreeg: “We gaan dit verliezen”. De kuren sloegen aan, daarna was haar situatie stabiel. Toch kwamen de tumoren kort daarna weer in alle hevigheid terug.

Als vrouw en moeder schrijft zij: “Ik weet, en dat doet pijn, het is niet tijdelijk, ik moet steeds meer afstaan. Mijn moederhart schreeuwt. Ik vind het zo moeilijk de dingen uit handen te moeten geven. Niet meer te kunnen wat ik wil en te betekenen voor hen wie ik wil zijn. Wij moeten elkaar loslaten.” Maar ook getuigt zij: “Ondanks dat we heel verdrietig zijn, ligt er toch een wonderlijke rust: Uw liefde Uw macht behoedt ons voor bezwijken.” Verwondert dat de Heere haar al op jonge leeftijd zoveel heeft willen leren over haar zondaarsbestaan. De Liefde in Christus tot haar. Daar mag zij nu – in deze strijd – Troost uit putten.

Bij het vernemen van haar bericht dacht ik terug aan het begin van 2006. Voor mij een moeilijk begin. Veranderingen die diep ingrepen op mij en op ons gezinsleven. Als één van de gevolgen van de intense behandelingen die ik had ondergaan. Er was weerstand en verdriet in mijn hart. Vragen over de onbegrepen weg die de Heere met mij, met ons al zoveel jaren ging. Maar ook verwondering over wat Hij nog gaf. Tot mijn hart verbrak en mocht instemmen met de psalm die werd gezongen:

Die gunst heeft God Zijn volk bewezen
Opdat het altoos Hem zou vrezen
Zijn wet betrachten, en voortaan
Volstandig op Zijn wegen gaan.
Men roem’ dan d’ Oppermajesteit
Om zoveel gunst, in eeuwigheid.

Aan die ervaring en psalm moest ik terugdenken bij het lezen van haar bericht. De gunst die God Zijn volk bewijst. Dag aan dag. Onverdiend. In het dodelijkst tijdsgewricht, hun ziel wil redden en tranen wil drogen. Waarom? Opdat zij altoos Hem zouden vrezen. Zijn wet gaan liefhebben. Gaan roemen in hun Zaligmaker. Hun voeten schragen en volstandig op Zijn wegen gaan.

Wonderlijk om zo het nieuwe jaar 2011 in te mogen gaan, vindt u niet? Een doodstijding te horen, maar toch getroost te worden door de getuigenis die de Heere dan geeft.

Henk-Jan Koetsier

0 reacties op "Die gunst heeft God Zijn volk bewezen!":

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *