Door de diepte naar de Hoogte

In de nacht, in MIJN nacht

Heeft Gods licht mij troost gebracht:

Hij de oorsprong van mijn leven,

Is mijn Toevlucht, steun en kracht

In de smart, in MIJN smart

Rust ik aan Gods Vaderhart

Hij kon ’t liefste van mij vragen,

-voor mijn heil- in stervenssmart

In het leed, in MIJN leed

Zie ik wat de Heiland deed.

Hij wou biddend voor mij strijden,

Zo Zichzelf ten offer wijden,

Waardoor Hij mijn schuld voldeed.

Hij alleen, HIJ ALLEEN

Leidt mij door de diepte heen

Naar de hoogte waar ‘k mag schouwen

Dat wie zich Hem toevertrouwen

Veilig gaan met Hem alleen

Mevr. N.C. Otgaar (ingezonden door mevr. F. Koetsier)

1 reactie op "Door de diepte naar de Hoogte":

Ruud de Bruin op 20 juli 2016 at 14:08

O wat een mooi ingrijpend en hoopvol gedicht. Dit hoop ik veel in mijn gedachten te herhalen!

Ruud de Bruin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *