Eensgezind de Ander behagen

Het was tijdens een trouwdienst die ik bijwoonde. Het bruidspaar kreeg de tekst mee uit Romeinen 15 vers 5 en 6: “Doch de God der lijdzaamheid en der vertroosting geve u, dat gij eensgezind zijt onder elkander naar Christus Jezus; Opdat gij eendrachtelijk, met een mond, moogt verheerlijken den God en Vader van onzen Heere Jezus Christus.”

De predikant benoemde hoe belangrijk het is, voor het echtpaar in het bijzonder, maar voor iedere christen om eensgezind te zijn. Verdeeldheid verbreekt, eensgezind zijn bindt. Een wild dier kan een kudde schapen verdelen. Echter kennen zij de stem van de Herder. Bij het horen van Zijn Woord komen zij naar Hem toe, komt men weer bijeen. Eén zijn, eensgezind, waarvan een huwelijk in Christus verbonden in beginsel een weerspiegeling is.

Eensgezind, met één mond God verheerlijken. Hoe is dat voor ons mensen mogelijk? En dan komt het wonderlijke waar het Licht opviel: door niet onszelf te behagen (vers 1c). In het eensgezind zijn is geen ruimte voor eigen belangen of het dienen daarvan. Dan gaan wij eensgezind met één mond God loven.

Beleven van wat je meemaakt of overkomt kan verschillen. Degene(n) die getroffen door of betrokken zijn bij kanker weten daarover mee te praten. Wat wordt door uitspraken onbedoeld gekwetst, leiden onkundige opmerkingen soms tot diepe verwijdering. Bij gelovigen, vrienden, familie of misschien juist ook in huwelijken. Man en vrouw die verdeeld zijn door rouw over verlies van gezondheid, geliefden of baan. Relaties die daardoor op breken staan of gebroken zijn.

Onmogelijk om verdeeld weer eensgezind met één mond God te loven. Dat wist de bijbelschrijver ook. De tekst is dan ook een gebed tot de God van de lijdzaamheid en van de vertroosting opdat Hij het ons geven wil. Een oproep om eensgezind te zijn in navolging van Christus Jezus. Hij is met Zijn leven hét voorbeeld.

Christus Jezus kwam niet naar de aarde om Zichzelf te behagen. Onvoorwaardelijke liefde is en wordt niet opgewekt door de ander. God Drieenig vond redenen in Zichzelf en heeft in mensen een welbehagen. Zo dient ook onze liefde onvoorwaardelijk te zijn in het behagen van de ander. In eerste plaats dé Ander, God boven en in alles. Liefde verwijt de ander niet, maar draagt alles in het gebed tot Christus.

Onvoorwaardelijke liefde maakt eensgezind zijn sterk, het met één mond verheerlijken krachtig. In die relaties kan én mag juist de waarheid gezegd worden. Nooit wordt of voelt de ander zich iets verweten. In navolging in de overeenstemming tussen de Vader en de Zoon in de volvoering van de Goddelijk wil. Door lijden tot verheerlijking. Niet Mijn wil maar Uw wil geschiedde.

God geve ons eensgezind naar Christus Jezus eendrachtelijk de God en Vader te verheerlijken!

Henk-Jan Koetsier

0 reacties op "Eensgezind de Ander behagen":

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *