Ere zij God

Verliezen geven
Geen stem tot juichen
Eerder ‘n klaaglijk wenen

’t Is begin op de aarde
Verloren in schuld
Een stem van bloed daar roept
Tot de Heere
Waar is Abel?

De eerste mens gedood
Kon ‘t beloofde Zaad niet zijn
In ’t geloof bekende Adam
De Messias komt uit Seth

Velen zijn gestorven
Sinds de schepping van de mens
Vele tranen geschreid
In ‘t geleden verlies

Hoe zullen we juichen
Op een aarde vol leed
Wie zou niet wenen
Bij ’t beleven van schuld

Tot ‘t klonk in die nacht
Gehoord op de aarde
Bij ’t geboren Licht
Eenstemmig uit de hoge:
Ere zij God

De herders zij zagen
De wijzen iets later
Het Kind in de kribbe
Nakomeling van Seth
Genoemd door Zijn Vader
Jezus, onze Zaligmaker

Het duurde maar even
Toen werd het weer nacht
Een stem in Rama
Geklag, geween en veel gekerm
De smart van ‘t moederhart
Omdat haar kinderen niet zijn

De strijdt op deze aarde
Om het Kind van Bethlehem
In smart werd Hij geboren
Bij Zijn dood gejuich
Het kwam uit de hoge
Hij overwon aan ’t kruis
Ere zij God

‘t Geeft geen rust aan de Satan
Met de mens in zijn macht
Zal hij proberen te doden
Waar ’t Kind wordt verwacht
In het hart

Alleen ‘t verlies in Hem
Van ons leven of dierbaren
In ’t afgelopen jaar ervaren
Zij die van strijden mogen gaan triomferen
Voor ’t Lam dat hen is geslacht
Juichen dat het is Volbracht

Op deze aarde eens vernieuwd
’t Zal nooit meer nacht wezen
Geen dood, noch rouw of geween
Eenstemmig zal ‘t daar klinken
De stem van ‘n ontelb’re schare
Als vele wateren
En sterke donderslagen
Halleluja;
Ere zij God

Henk-Jan Koetsier

3 reacties op "Ere zij God":

Jan op 21 december 2019 at 10:13

Dankjewel,halleluja!
Geprezen zij het Lam, dat onze zonden op zich nam !!

Jaap Gelderblom op 21 december 2019 at 12:23

Bedankt voor het gedicht. KERST een tijd van bezinning/schuld/ verwondering/ Gods belofte wordt heerlijk vervuld
Maar in Christus ook een tijd van vreugdevol uitzien naar Zijn wederkomst.

Ruud de Bruin op 21 december 2019 at 12:37

O wat een bemoedigend gedicht!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *