Genade voor recht

Een directeur van kerkelijke huize stond samen met zijn werknemer voor de rechter. Een situatie op het werk had geleid tot een conflict waarbij de werkgever van de werknemer af wilde. Na beide gehoord te hebben, stelde de rechter aan de directeur deze vraag: “Kent u genade voor recht?”

Het is jaren terug dat ik in een artikel dit voorval met de vraag van de rechter las. In de afgelopen periode kwam deze vraag opnieuw in mijn gedachten. De vraag houdt me bezig. Ken ik en (her)kennen anderen in mij ‘genade voor recht’?

Op de jubileumbijeenkomst van onze stichting in juni jl. stonden we als lotgenoten met de aanwezige ambtsdragers stil bij de vraag van Jezus aan de blindgeborene: Wat wilt gij, dat Ik u doen zal? Hoe toont Jezus alleen al met deze vraag ‘genade voor recht’.

Paulus werd, blazende dreiging en moord, door het zien van het Licht stilgezet op de weg naar Damaskus. Hij werd niet gedood, maar liefdevol uitgenodigd om een antwoord te geven op de vraag: “Waarom vervolgt u Mij?”. Genade voor recht. In het Licht zag Paulus Wie hij vervolgde en hoe hij tegen God streed. Paulus, die zag naar recht de grootste zondaar te zijn, verwonderde zich steeds meer en meer over de genade in Christus voor rechtelozen.

“Waar zijt gij?”, zo riep de HEERE God liefdevol Adam in de hof van Eden. Adam moest schuld belijden bij het horen van de stem van de HEERE God te vrezen, want hij had naar recht de dood verdiend. Samen met Eva ontving Adam genade voor recht in het zaad van de vrouw, de Heere Jezus Christus. Zij ontvingen eerst de genade uit deze belofte en hoorden daarna wat de ingrijpende, tijdelijke gevolgen waren van hun daad.

Genade voor recht. Het Woord van God, de Bijbel geeft daarvan zelf getuigenis. Zonder openbaring geen kennis. U zult Mijn getuigen zijn. Dat gebeurt als het Woord waarheid geworden is in het hart van de mens door de Heilige Geest. Die Geest van Christus getuigt met onze geest wanneer ook ons ‘genade voor recht’ geschonken is. Zoals ook de moordenaar, die met Jezus gekruisigd werd, beleed: “Want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben; maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan”. God de Vader schenkt in Zijn zoon Jezus ‘genade voor recht’. Heden zult u met Mij in het paradijs zijn.

Ken ik en (her)kennen anderen in mij ‘genade voor recht’? Want wie dé Genade voor recht kent in Christus, begeert zo ook met zijn naaste te handelen en wandelen.

Henk-Jan Koetsier

2 reacties op "Genade voor recht":

Geertje Cornelisse op 9 oktober 2015 at 14:13

Inderdaad…..genade voor recht.
Maar ook, genade door recht. Want aan het recht van God kan en mag niets afgedaan worden. En Zijn recht heeft zijn beloop gehad toen Gods rechtvaardig eisen op Zijn Zoon gelegd werd. De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Oh, Wonder van Genade!

Groen op 10 oktober 2015 at 14:15

Sion zal door recht verlost worden, het is genade door recht, want Jezus heeft een volkomen gerechtigheid aangebracht door Zijn offer aan het kruis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *