Gods liefde in lijden – gedicht

Gij mint, o God, den mensch in zijnen nood
Gij vindt Uw lust in stil geweende tranen.
Gij telt ze, die wij onbegrepen wanen,
Maar hebt, o God, geen lust in onze dood.

Gij zijt een God, die zich verborgen houdt,
Totdat Uw liefde in al haar kracht kan stijgen.
O diep geheim, Gij wilt U tot ons neigen,
Als ’t hart in eigen kracht bezwijken zou.

In leed en droefheid klinkt Uw stem zo schoon,
Voor wie in duisternis geen ster ziet gloren.
Nog schooner is die klank als ooit te voren,
Wijl Gij in ’t lijden spreekt op teed’ren toon.

Gij wilt de ziele lout’ren door verdriet.
In moeite en strijdt wilt Gij ons weer verblijden,
Een stroom van schoonheid in des levens lijden
Schenkt Gij, wie in het leed Uw liefde ziet.

Gedicht uit ‘Troost Gij mijvan Regina Kleisen
voorgedragen op de contactdag 16 november 2019

0 reacties op "Gods liefde in lijden – gedicht":

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *