Houd hoog Uw kruis – nieuwjaarsbede bestuur

Houd hoog Uw kruis is het begin van de eerste regel van het laatste vers van het gezang ‘Blijf bij mij Heer’. En wie denkt daarbij niet aan ’t offer van Jezus Christus en die gekruist, Gods Zoon? Aan de verhoogde koperen slang door Mozes in de woestijn (Num. 21:6-9). Al wie van het volk Israël gebeten was door de giftige slangen kon daarop zien en genezen. Hoe vreemd dan ook dat niet iedereen daarop zag, dat velen het niet konden geloven dat het ‘alleen daarop zien’ genezing gaf. Hun eigen kruis, hoe ingrijpend ziek toen door het slangengif, hield hun blik vast. Zij stierven door hun ongeloof, door niet te gehoorzamen en op de verhoogde slang te zien. De verhoogde slang als beeld van de Christus die komen zou. Hij die verlossen kan van hun ziekte, de zonde zelf en van de eeuwige dood.

In het leven houden we veelal ‘hoog ons kruis’. We willen ervan bevrijd worden of op z’n minst erkenning vinden hoe zwaar het ons drukt. Hoe raak ik de last van mijn kruis, mijn verlies kwijt? In dit leven niet. Ons verdriet blijft. Het dragen van ons kruis wordt ook geen zaak van vreugde. Paulus hield de doorn in zijn vlees. Hij bad tot God om hem daarvan te bevrijden. Het antwoord was dat Gods genade hem genoeg moest zijn. Paulus ging zien dat zijn kruis hem hielp om niet hoogmoedig te zijn met de ontvangen openbaringen (2 Kor. 12:7-9). Zo is het wel te dragen voor wie door ’t geloof op Christus kruis ziet. Bij Zijn kruis vergeleken, de last van de toorn van God tegen de zonden, wordt ons kruis vederlicht. Hoe smartelijk verlies van gezondheid of geliefde(n) ook is. Dan ervaar ik het als zegen om het mij opgelegde kruis in Gods kracht te kunnen dragen. Om Christus daarmee te volgen waar Hij mij op mijn levensweg ook heenleidt. Met het uitzien dat het stervensuur mij voor eeuwig van mijn kruis bevrijdt. Daarom is het de wens van het bestuur voor het komend jaar in wat u en jou ook overkomt:

Houd hoog Uw kruis voor mijn verdonk’rend oog,
Licht in den schemer, leid mij naar omhoog!
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij:
in dood en leven, Heer, blijf mij nabij!

Het bestuur ziet er erg naar uit om u en jou het komend jaar te kunnen uitnodigen en ontmoeten op één van de contactdagen, het jongerenweekend of de informele contactrondvaart.

Binnen de geldende noodmaatregelen voor het samenkomen van personen heeft het bestuur een mogelijkheid gevonden om vanuit Gods Woord toch tot steun en troost te kunnen zijn bij kanker. De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente in Woerden is bereid gevonden om D.V. op woensdagavond 27 januari a.s. om 19:30 uur een weekdienst te houden met speciaal thema rond Winstuitverlies. In deze weekdienst, waarin Ds. A.J. de Waard van Urk zal voorgaan, zal de predikant in tekstkeuze en prediking aandacht geven aan het verlies van gezondheid en/of verlies van geliefde(n). De weekdienst zal, daar het aantal bezoekers beperkt is, online middels een live-stream te volgen zijn. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website Winstuitverlies.nl en GerGemWoerden.

Namens het bestuur,

Henk-Jan Koetsier
voorzitter

3 reacties op "Houd hoog Uw kruis – nieuwjaarsbede bestuur":

Laurens op 7 januari 2021 at 00:12

Henk-Jan, je schrijft: ‘Het dragen van ons kruis wordt ook geen zaak van vreugde’. Bedoel je wellicht dat het kruis dragen ons ‘van nature’ niet ligt? Paulus en Petrus bijvoorbeeld spreken immers herhaaldelijk over het blijmoedig ‘kruisdragen'(Hand. 5:41; 2 Kor. 6:10; 1 Petrus 1:6 en 4:13). ‘Psalm 73 wil ook helpen om ‘vrolijk’ je kruis te dragen’; aldus dr. R. van Kooten.

Groet, Laurens

Henk-Jan Koetsier op 7 januari 2021 at 09:02

Goed dat je hierbij de vinger legt Laurens. Je zou het zoals het er staat mis kunnen verstaan. Zoals je zegt is het de zegen voor de gelovige dat lijden tot vreugde leidt. Het lijden dat door het kwaad, onze ongehoorzaamheid aan God, in de wereld gekomen is. Het lijden zelf, zoals onze verliezen door kanker met de gevolgen voor onze leven op aarde, daar wordt je zogezegd niet ‘vrolijk’ van. Maar de gelovigen die daardoor geoefend worden geeft het lijden een vreedzame vrucht van de gerechtigheid (Hebr. 12:11). Zoals de vrucht van geloof, ootmoed, lijdzaamheid, enz. In het lijden blijft ook het uitzien naar verlossing (Rom. 8:23): “En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams.”

Laurens op 7 januari 2021 at 10:37

Henk-Jan,
Helder. Goed dat je Hebr. 12 hierbij aanhaalt. Kastijding verandert van droefheid in een vreedzame vrucht van gerechtigheid, in oefening van het geloof, zodat wordt ervaren dat ze ons toekomt vanuit de Vaderhand. Met de bede: Vermeerder ons het geloof!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *