In gesprek…

Vorige week was ik ergens in het land te gast bij een vrouwenvereniging. Daar hield ik een lezing over ‘Rouwverwerking’. Opvallend was voor mij de open sfeer die er heerste. De presidente heette iedereen hartelijk welkom, maar in het bijzonder een vrouw, die er weer voor het eerst was na de bestralingen en chemokuren. Er was bij haar borstkanker geconstateerd. In het gebed werd haar zorg en nood ook bij de Heere neergelegd. In alle ernst werd dat gedaan, maar tegelijkertijd ook respectvol.

Er zijn mensen die zo heel dramatisch om ernstig zieken heen kunnen staan en van zieke mensen ineens heel bijzondere mensen maken. En wie zit daar op te wachten? Niemand toch! Het wordt dan zo heel moeilijk een gesprek met elkaar aan te gaan, de drempel wordt zo hoog gemaakt, want hoe moet je gaan praten met iemand die heel bijzonder is geworden? Wat moet je dan zeggen? Hoe moet je beginnen? Juist door de ernstige, nuchtere woorden van de presidente voelde ik dat de drempel omlaag werd gehaald. In de pauze durfde ik daarom een gesprekje met de vrouw aan te gaan, die de bestralingen en kuren achter de rug had. Zomaar even van hart tot hart om met elkaar mee te leven.

Voor ons allen is ‘in gesprek blijven’ een levenslange les. Hoe praten wij over ziekte? Hoe praten we over de mensen die ziek zijn geworden? Bouwen we een scherm om hen heen, zodat ze min of meer onbereikbaar worden of brengen we de drempels omlaag? Natuurlijk is het niet alleen de omgeving die het maakt dat we een open gesprek met elkaar kunnen aangaan. Een zieke kan zich helemaal afsluiten voor anderen en de weg tot elk gesprek afschermen. Niet eenvoudig is het om dan een gesprek te krijgen.

Toch is het de moeite waard het te blijven proberen, want soms ‘breekt ‘de schil af en blijkt er ineens een opening te zijn tot een heel open en goed gesprek. De aanhouder wint! En dan wordt ervaren dat het waar is wat de wijze Salomo zegt:’Twee zijn beter dan een!’

Wim Visser

0 reacties op "In gesprek…":

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *