Licht in de duisternis

Wat kan je daar naar verlangen… een straaltje licht in de duisternis, in donkere dagen.

Sommige momenten vergeet je niet meer. In de ellende van behandelingen, na de uitslagen die je gehad hebt en die verdrietig maken, kijk je naar buiten en word je verblind door de zon die door de wolken heen breekt. Licht van een zonnestraal… geeft hoop.

“Gedenk aan de dagen der duisternis”, zo roept de Prediker Salomo ons op. Nadat hij eerst heeft getuigd van “Het licht is zoet en het is de ogen goed de zon te aanschouwen”. Een winternacht volgt de zomerdag op. De dagen der duisternis zijn vele, maar niet eindeloos. Zoals de langste dag zijn nacht heeft, zo zal de langste nacht zijn morgenstond hebben. Maar… de dagen der duisternis zijn minder verschrikkelijk als we er van tevoren aan gedacht zullen hebben.

Onlangs sprak ik – het heeft een diepe indruk op me gemaakt – een jonge moeder die te horen had gekregen uitbehandeld te zijn en een kindje verwachte. Nieuw leven in – naar menselijke verwachting – een stervend lichaam. Onbevattelijke tegenstelling. Intens verdriet in blijde verwachting. Toch ook… een rijk beeld van Gods genade in een zondaars hart. Nieuw Leven in een stervend zondaars bestaan. Christus gaf daarvoor Zijn leven.

De kerstdagen liggen achter ons. Er waren veel lichtjes te zien in de donkere dagen. Hoe mooi en warm ook, ze konden de duisternis van de natuur niet verdrijven. Wat kan je je te midden van die lichtjes nog eenzamer voeler. Wat kan de duisternis daardoor nog donkerder lijken. Het verdrijft de duisternis niet uit mijn gezicht. Hoe lang heeft Gods volk in het Oude Testament naar het Licht uitgezien. Wij weten dat Jezus gekomen is en gezegd heeft: “Ik ben het Licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.”

Het zichtbare licht van de wereld is de zon. Eén zon verlicht de hele wereld, zo doet Christus dit ook. Het is niet genoeg, al is het nog zo aangenaam, om het waarachtige Licht te zien en je daarin te verheugen. Alleen wie het Licht volgt, erin geloofd, erin wandelt zal het licht des levens hebben. De duisternis moet daarvoor wijken. Christus volgen is geloven.

Een ‘volgzaam’ 2013 toegewenst.

Hartelijke groet,

Henk-Jan Koetsier

0 reacties op "Licht in de duisternis":

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *