O Heilige Geest komaan!

(Gedicht in voorbereiding op de contactdag Voorjaar 2017)

De geest is wel gewillig
Het vlees is zwak
Arglistig is ons hart

Verleid in ’t paradijs
Zijn beiden kwijt
Recht en heiligheid

Mijn kennis is gering
Zo weet ik niet meer
Welke geest ik eer

Ga ik te ra’
Bij vlees en bloed
Dan blijkt al ras
Niemand weet hoe ’t moet

Beproeven van de geesten
Zijn zij uit God
Hoe armzalig blijkt ons lot
Niemand vraagt naar God

Zo kwam ik door mijn trots
Te zitten op een rots
Mijn geest verslagen

Een sterke, grote wind
Trok verwoestend mij voorbij
De HEER’ was er niet bij

De aarde beefde
Daarna een vuur
Dat richtte mij niet op

Het werd toen stil
Zacht hoorde ik
‘t Suizen van de wind

Vol eerbied stond ik op
Mijn aangezicht bewond
En stond

Een stem die tot mij sprak
Wat doe jij hier?
Toen kwam ‘t er uit
De ijver voor de HEER’
Heeft mij verdaan

Toen hief Hij me uit het stof
Liet zien dat vele meer
Hem gaven d’ Eer
Mijn klacht zweeg tot Zijn lof

Hij gordde mij toen aan
Gedreven door Zijn Geest
Tot heiligheid en wees
Het recht voor God door Hem voldaan

In Christus is de roem
Nu, straks en toen
Ik zie ook vele met mij gaan
O Heilige Geest komaan!

0 reacties op "O Heilige Geest komaan!":

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *