Onterechte conclusies

Gideon krijgt een onverwacht bezoek. En dan nog wel van de Engel des Heeren. Deze komt als Gideon alléén is. Zo doet de Heere dat overigens vaak. En al zou dat zijn in een volle kerk, dan heb je toch de indruk dat je alléén in de kerk zit. De Engel zegt: “De Heere is met u, gij strijdbare held”. Strijdbare held? Ik? Gideon gaat hier eigenlijk niet op in. Hij zegt: “Als de Heere met ons geweest zou zijn, dan zou ons dit alles niet zijn overkomen”.

Nu komen we op een punt dat misschien voor u en jou herkenbaar is. Als de Heere nu echt gewerkt had in mijn leven, dan zou mijn leven nu toch niet zo overhoop liggen, na de diagnose? Als het woord uit Zijn Woord, dat toen zo krachtig in mijn hart geklonken heeft, nu echt van Hem geweest zou zijn, dan zou ik hier nu toch niet zo hulpeloos en uitgeput op bed liggen?

Wat doen we dan? We trekken conclusies uit de omstandigheden. En dat is best gevaarlijk. Want als wij, mensen, conclusies gaan trekken, dan is het maar net de vraag door wie wij ons hebben laten leiden in het trekken van deze conclusies. En dan moeten we bedenken dat juist als alles tegenloopt, satan erbij is om conclusies te trekken. “Dit is een straf van God over je zonden.” Of: “Zo’n diepe weg gaat Hij echt niet met Zijn kinderen.”  De satan vergeet iets, namelijk dat het ene het andere niet uitsluit. Als de Heere spreekt: “Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn; en door de rivieren, zij zullen u niet overstromen”, dan wil dat nog niet zeggen dat het water niet tot aan de lippen kan komen. Of als de Heere spreekt: “Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld”, dan sluit dat niet uit dat er ook nachten zijn.

Zorgvuldig lezen en voorzichtig zijn met het trekken van conclusies is dus belangrijk. Bij dat lezen hebben we dus wel het licht van de Heilige Geest nodig. Die alléén kan het juiste licht doen vallen over de weg die de Heere met ons gaat. Maar soms behaagt het Hem om het schemerdonker te houden, of soms wel eens heel erg donker. Juist dan zijn we geneigd om aan het redeneren te gaan. Het is ons zo eigen. Alleen de Heilige Geest kan ons dit afleren. Hij is het, van Wie wij in Psalm 51 zingen: “Die kan alleen op het rechte spoor mij leiden.”

En voor wie door Hem geleid wordt geldt: “Schijnen mij Uw wegen duister…eenmaal zie ik al Uw luister, als ik in Uw hemel kom.” Aldaar zal geen nacht zijn. Redeneren heeft daar opgehouden. Concluderen ook. Hoewel, als er dan nog één conclusie getrokken zal worden, is het deze: “Dat ik hier gekomen ben, dat is door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen.”

L. Huisman

0 reacties op "Onterechte conclusies":

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *