“Schoon zwaar getergd, lankmoedig en weldadig”

Hoe meer kuren, hoe moeilijker het voor mij werd. Wil ik de volgende nog wel? Tot de Heere sprak…

Het behandelingstraject werd voor mij steeds zwaarder. De eerst bestralings- en chemokuur onderging ik vrij naïef. De daarop volgende kuren zag ik steeds meer tegenop. De laatste waren loodzwaar. Lichamelijk, maar emotioneel niet minder!

Ergens – was het tussen de zesde en de zevende keer? – had ik de moed niet meer de volgende kuur te gaan halen. De opstand in m’n hart was heftig. De weerstand om naar het ziekenhuis te gaan groot! Ik wilde gewoon niet meer. Het hoefde van mij ook niet meer. Telkens zieker, beroerder en de onzekerheid over het resultaat nam toe. Wat levert het mij op? Geen enkele garantie dat mijn herstel, als daar al zicht op is, blijvend is.

Zo innerlijk strijdend kwam de psalmregel: “Schoon zwaar getergd… “ in mijn gedachten. Ik die de Heere met mijn leven dagelijks bedroef. Ook na ontvangen genade. Ik die niet in de eerste plaats Zijn Eer bedoel, die Hem niet wil, kan volgen in de weg die Hij met mij wil gaan. Zo tekort schiet in het oprecht, uit wederliefde leven naar Zijn Wil. En hoe is de Heere voor mij? “Lankmoedig en weldadig”. Geeft de Heere mij de weldaad dat ik nog leef, artsen mij omringen, medicijnen krijg toegediend om mijn ziekte te bestrijden. Lankmoedig in het verdragen van mijn opstand, mijn waarom’s, de tegenstand om de weg Hem voorgesteld geduldig te gaan. Ziende op de Overste Leidsman van mijn leven, de Heere. Genadig door mij niet in één ogenblik in het graf te laten zinken, weg te stoten van voor Zijn Aangezicht.

Die gedachte, deze psalmregel, verbrak mij. Het gaf mij de (oot)moed om wel de volgende kuur te halen. En de uitkomst? Aan de Heere over te laten. Wat een wonder… “Hij weet wat van Zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein zij zijn van krachten.” De Heere straft mij, maar naar mijn zonden niet. “De Heere is – ook mij – schoon zwaar getergd, lankmoedig en genadig” Wat een genadig en barmhartig God!

Henk-Jan Koetsier

0 reacties op "“Schoon zwaar getergd, lankmoedig en weldadig”":

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *