Slangen en ziekte hebben veel gemeen… de sluipmoordenaars!

Deze week kwam de duiding ‘sluipmoordenaar’ mij op verschillende wijze tegemoet. Weerzinwekkend hoe terroristen als sluipmoordenaars in de verwoesting van hun eigen leven anderen het leven benemen. Maar ook hoe de levensbedreigende ziekte kanker in de documentaire ‘Kanker: biografie van een sluipmoordenaar’ wordt genoemd.

Met de benaming sluipmoordenaar wordt zoveel bedoeld als: een sluipmoord, een gevaar dat onmerkbaar maar onverbiddelijk toeslaat. Wie het wereldnieuws volgt ziet hoe de aanslagen, gepleegd door ‘sluipmoordenaar’, vrijwel iedereen in z’n greep houdt. Met vragen hoe je daar tegen kunt wapenen. Tot in de kerken toe! In dezelfde greep van verslagenheid en angst worden getroffenen en betrokkenen gehouden wanneer de boodschap komt ‘U heeft kanker!’. En ook daar de vraag hoe je je kunt ‘wapenen tegen kanker’.

Dezelfde deskundige die ook de biografie over kanker ‘Keizer aller ziektes’ komt ook aan het woord in de genoemde documentaire. Hij is en ik met hem onder indruk van de ziekte kanker, het is een echte sluipmoordenaar. Na vele, vele jaren van onderzoek en experimenten komt de wetenschap niet verder dan dat de ziekte misschien in de toekomst beter te beheersen is. Kankercellen blijken te veranderen van gedaante, te muteren, zodat een medicijn daarvoor ontwikkelen onmogelijk lijkt. Van het ‘genezen’ van de kwaal, wat voor deze complexe ziekte vrijwel uitgesloten is, dringt de wetenschap nu aan op preventie. Aansporen om gezond(er) te leven dat het toeslaan van kanker zo mogelijk wordt voorkomen. Daar zijn meer levens mee te redden dan de bestrijding van de ziekte kanker zelf.

Hoewel ik geen wetenschapper ben, niet de pretentie heb het te weten, deelde ik in de column ‘Opgeven is dé optie’ niet overtuigd te zijn dat kanker een chronische ziekte wordt. Ik zie teveel en heb zelf meegemaakt hoe ‘genezen’ kankerpatiënten teleurgesteld raken wanneer zij na herstel opnieuw ziek blijken te zijn. Treffend ook hoe de Gods Woord spreekt over kanker. Kanker dat ‘voort vreet’ en daarmee zo treffend een overkomst legt met de eigenschap van de veroorzaker, de zonde.

Slangen en ziekte hebben veel gemeen, ze kunnen ons veel beter besluipen dan wij hen. Zo is het begonnen in het Paradijs. De Goddelijk Drie-eenheid sprak: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis. Dat zag er zeer goed uit. Tot de slang, die listiger was dan alle dieren, sprak en de mens daarna luisterde omdat als God te willen wezen. Kennende het goed en het kwaad. Dwaze, hoogmoedige mensen die wij zijn in het opstaan tegen onze Schepper. Met  beloning dat wij de dood sterven. Geestelijk vanaf ons ontstaan gestorven zijn, naar het lichaam jong of oud.

‘Voorkomen is beter dan genezen’, beter voorzichtig te zijn dan het erop te wagen. Zowel als het gaat om ons lichaam als onze ziel. Je zelf wapenen tegen terroristen wordt afgeraden. Zij kunnen ons beter besluipen dan wij hen en zijn goed getraind. Oplettendheid en je in veiligheid stellen wordt ons door deskundigen geadviseerd. Is het zo ook niet waar het om ons ziel gaat? De satan, de duivel, besluipt ons beter dan wij hem en is overtuigd van het bestaan van God. Hij wekt twijfel in ons hart over Gods bedoeling(en) met ons leven. Geestelijk dood, blind als we zijn vertrouwen de satan met zijn influisteringen eerder dan het Woord van God.

Mijn ziel in veiligheid stellen, mij geestelijk wapenen tegen de sluipmoordenaar kan dat? Wie in de Zoon van God gelooft, leeft, al ware hij ook gestorven. Zijn leven wordt beveiligd door God de Vader. De gelovige ontvangt kracht en troost om voor Gods Aangezicht te leven door de Heilige Geest. Wie door het geloof op Jezus ziet die vreest de dood en helle niet. De dood jaagt dan geen angst meer aan. Hoe het tijdelijk leven dan ook wordt beëindigd, ongeacht door welke sluipmoordenaar, zij zijn naar ziel en lichaam gered en gaan tot hét eeuwige leven in. Want de Koning, onze Heere Jezus Christus, heeft de kop van de satan, dé sluipmoordenaar, vermorzeld. Vreest Hem, uw Redder of uw Rechter!

Henk-Jan Koetsier

0 reacties op "Slangen en ziekte hebben veel gemeen… de sluipmoordenaars!":

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *