Waarom? Daarom!

Wat een vragen leven er in ons leven. En… heeft God op al uw vragen antwoord gegeven?

Onze dochter Kirti had een periode in jaar kleutertijd dat ze je voortdurend vroeg:’Waarom papa? Waarom dan?’ En steeds probeerde je een antwoord te geven. Maar nee, niet altijd had ik zin om op haar vragen in te gaan en als ik dan moe thuiskwam en weer haar waarom-vraag hoorde, zei ik soms, botweg: ‘Daarom!’ Niet echt pedagogisch dus….

Wat leven er in ons leven ook vaak waarom-vragen. Waarom werd mijn lieve vrouw ernstig ziek? Waarom mijn kind van acht jaar? Waarom kwam de ziekte terug nadat ik zo vol blijdschap door de artsen gezond was verklaard? Was het lijden nog niet genoeg geweest? Moet ik nu weer opnieuw kuren ondergaan? Opnieuw mijn net weer aangegroeide haar zien uitvallen? Moet ik nu weer die eindeloze ritten rijden naar het ziekenhuis om daar de bestralingen te ondergaan in die ene, zo enge kamer? O nee, alstUblieft niet Heere!

Wat een vragen leven er in ons leven. Er zijn er nu al heel wat gesteld in deze column, maar zeer waarschijnlijk uw, jouw vraag nog niet. Opvallend is wel dat in de Bijbel de waarom-vraag ook veel wordt gesteld. Denk maar aan David, aan Jeremia, aan Asaf. Wat een waarom-vragen hadden ook zij. Wat was hun leven ook vol van moeite en verdriet. Waarom ging het bij mensen die nergens aan deden wel goed? Bij hen was geen ziekte, geen ellende, geen nood en pijn, integendeel! Hun ogen puilden uit van vet en ze gingen de inbeeldingen van het hart te boven.

Maar bij al deze bijbelse personen zien we dat ze na hun geestelijke strijd volkomen mogen rusten in God en in Zijn leiding. ‘Gods weg is volmaakt’, zegt David in Psalm 18. Jeremia zegt: ‘Uw trouw is groot en elke morgen nieuw’. Asaf roemt zelfs in God. En …. Heeft God op al hun vragen uitvoerig antwoord gegeven? Nee, nergens! Heel eerbiedig schrijf ik het neer: God heeft wel gezegd: Daarom! Zonder uitleg van reden. God is almachtig, Hij is alwetend, Hij is zo wijs.

En juist door Zijn voorzienig handelen wil Hij mensen aan Zijn voeten brengen om ze te leren dat Hij geen enkele plicht heeft aan ons. Tegelijk wil Hij leren dat wij geen enkel recht meer hebben, ook niet op gezondheid.

Maar Hij wil ook leren dat Hij over de golven van moeite heen Zijn voetstappen wil zetten en in het levensscheepje van zondaren komen wil. Luther zei: ‘O Heere, leg alle lasten op me die U goed voor me acht; als Uw eeuwige armen maar onder me zijn’. Daar ben ik het zo van harte mee eens! En soms zingt m’n hart, dwars door alle moeilijkheden heen:’Waarom toch Heere, bent U zo onuitsprekelijk goed voor mij?’En voor het antwoord zal de eeuwigheid niet te lang duren!

Wim Visser

0 reacties op "Waarom? Daarom!":

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *