Zie, uw Koning

Zacheria, de profeet hij zag
Verheug u zeer dochter Sions
Zie uw Koning komt

Wijzen zij zagen
Zijn ster in ’t Oosten
Komend zien zij de Koning

Menigte van discipelen zij zagen
Wie is toch dezen rijdend op een veulen?
Ziende op Zijn krachtige daden

De Koning zelf zag de stad
En weende over haar
Zie, dat zij niet bekend wat tot haar Vrede dient

Pilatus zag de Joden voor ‘t rechthuis staan
Zij klaagden de Zone Gods bij hem aan
En sprak: Zie, uw Koning

Die op Golgatha voorbijgingen zij zagen
Geschreven in ’t Hebreeuws, Grieks en Latijn
Ziende: “de Koning der Joden”

Voorbijgangers zagen, schuddend hun hoofden
Zeggend met overpriester, schrifgeleerden, ouderlingen en farizeeën
Zie, de Koning Israëls kan Zichzelf niet verlossen

Drie uur duisternis, niemand die iets zag
Tot Jezus sprak: Mijn God, waarom verlaat U Mij
Blind riepen die daar stonden: Zie, Hij roept Elia

De hoofdman over honderd zag
Bevend, bevreesd door al ‘t geweld
Bekende: Zie, Waarlijk Deze Koning was Gods Zoon

Maria zag ten derde dage in ‘t lege graf
De engel zei haar: Vrees niet!
Zie, Jezus wien u zoekt is opgestaan

De elf discipelen zagen Hem
Die heeft alle macht in hemel en op aarde
Zie, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld

En al wat Zijn volgelingen zagen
Wees een getuige van deze dingen
Want zie, Ik zend de belofte Mijn Vaders op u

Zo zagen zij Jezus opvaren tot Zijn en uw Vader
Waarvan Stefanus stervend getuigd
Ik zie de Zoon des mensen staande ter rechterhand Gods

Saulus zag en had behagen in Stefanus dood
Tot hem Jezus verscheen: Ik ben het die u vervolgd
Predikt hij terstond, vervuld de H’ Geest, Christus de Zone Gods

Och of u ook op deze dag zag wat tot u vrede dient
Of blijft ‘t verborgen voor uw ogen?
Zie, uw Koning!

Henk-Jan Koetsier

0 reacties op "Zie, uw Koning":

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *