Vreest niet, geloof alleen…

Leerdam, 18 oktober 2012

Op 9 november 2009 kreeg ik, Ruud de Bruin, te horen dat ik Non-hodgkin had stadium IV. Woensdag 9 maart 2011 was ik schoon zei de Internist. We hebben het nu onder controle, maar “het komt terug” zei hij! Wanneer? Dat weten we niet. Tot 6 april 2012 zou ik om de 3 maanden ter preventie een onderhoud chemo kuur krijgen. Zo had ik in deze 3 jaren 20 chemokuren gehad. Maar op dinsdag 19 juni kreeg ik opnieuw Non -Hodgkin, een gezwel op mij linker boven been. Weer kanker!

Ik dacht na 6 april dit jaar pas echt goed alles te kunnen gaan verwerken maar helaas de Heere heeft anders beslist. Zijn wegen zijn niet mijn wegen!

Ik kreeg na veel onderzoeken te horen van de plaatsvervager van mij internist dat ik 15 bestralingen zou krijgen. Echter mijn eigen internist zei bij een later bezoek dat het er wel 20 zouden zijn! Nu dan had ik zeker hoop dat deze behandelingen met Gods zegen zouden slagen!

Bij het 1e bezoek bij de radiotherapeut kreeg ik een geheel ander verhaal. Er zouden 2 bestralingen genoeg zijn gezien de onderzoeken en de nieuwe bestralingstechniek! Ik kon het eigenlijk niet geloven! O mijn ongeloof! Ik had meer gevoel voor die 15 of 20 bestralingen dan deze 2 keren! Hoe zag ik meer op de behandelingen dan op de Heere die deze moet zegenen. Ik werd door de Heere bestraft daar Hij mij bepaalde bij de geschiedenis uit:

2 Koningen 5 vers 9 tot 12:

9 Alzo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen, en stond voor de deur van het huis van Elisa.

10 Toen zond Elisa tot hem een bode, zeggende: Ga heen en was u zevenmaal in de Jordaan, en uw vlees zal u wederkomen, en gij zult rein zijn.

11 Maar Naaman werd zeer toornig, en toog weg, en zeide: Zie, ik zeide bij mij zelven: Hij zal zekerlijk uitkomen, en staan, en den Naam des HEEREN, Zijns Gods, aanroepen, en zijn hand over de plaats strijken, en den melaatse ontledigen.

12 Zijn niet Abana en Farpar, de rivieren van Damaskus, beter dan alle wateren van Israel; zou ik mij in die niet kunnen wassen en rein worden? Zo wendde hij zich, en toog weg met grimmigheid.

Toen ik dit overdacht werdt ik beschaamd over mijn ongeloof! De Heere zijde tot mij “Vreest niet, geloof alleen” en riep ik uit tot de Heere uit Markus 9:24 : Ik geloof, Heere! kom mijn ongelovigheid te hulp.

Ik werd beschaamd en geloofde dat de Heere het met 2 bestralingen ook doen kon!

En op 24 en 26 september 2012 kreeg ik bestralingen en bevond dat mijn gezwel al na deze 2 behoorlijk geslonken was dat ik het bijna niet meer kon voelen! Op Dinsdag 16-10-2012 kreeg ik te horen van de Radiotherepeut dat er niets meer te vinden was en ik niet meer terug hoefde te komen! Daniel 9 vers 7a “Bij U, o Heere! is de gerechtigheid, maar bij (mij)ons de beschaamdheid der aangezichten”,

Ik kan niet anders dan betuigen uit Psalm 103 vers 1 tot 4:

1 Een psalm van David. Loof den HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen Naam.

2 Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden;

3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest;

4 Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden;

Wat is de Heere dan goed voor een groot zondaar zo als ik ben!

Ruud de Bruin

0 reacties op "Vreest niet, geloof alleen…":

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *